Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER
In 2016-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dambořanka ( www.damboranka.cz  - CZ - )
( See also previous Brass Bands On Stage )

"S lidovou tradicí je to jako se stromem:
Zahynou-li kořeny,  je tato odsouzena k zániku."

- CZ - Pro dlouhodobou tradici české dechovky je velký počet dechových formací rozhodující. S pouhou hrstkou dechových hudeb nelze udržet žádnou tradici při životě, i kdyby hráli na zlatých trumpetách, jakkoliv vysoko.

  "Mit der Volkstradition ist´s wie mit dem Baum:
Gehen die Wurzeln ein, so ist ihr Untergang gewiss."

- DE -   Für einen langfristigen Bestand der böhmischen Blasmusik ist eine Vielzahl von Blaskapellen entscheidend. Mit bloß einer Handvoll lässt sich keine Tradition am Leben erhalten,  mögen diese auf goldenen Trompeten, egal wie hoch spielen.

Born in May

- CZ -

Textař Josef Dofek slaví koncem tomto
měsíce své narozeniny.


Josef Dofek
*1970-05-28, Vranovice
Josef Dofek se slavíkem Mistříňanky,
Dominikou Hromkovou

Veselé hodečky

hudba Miloš Procházka, text Josef Dofek
zpívají
Jarmila Hubáčková, Radek Pluháček
hraje
dechová hudba Dolanka

Josef Dofek patří v současnosti k předním textařům moravské dechovky. Kdo si nevyslechl některý z jeho textů, nemůže vědět, o čem moravská dechovka je.

Josefovo ústředním tématem je a patrně velmi dlouho zůstane téma zcela věčné: Láska.

Když jsem mu v jednom z posledních našich e-mailů sdělil, že veřejnost upozorňuji na jeho narozeniny, odpověděl mně, jen tak jaksi bokem, něco úžasně krásného. Zcela mě to dojalo. Já se s obsahem vždy ztotožňoval, ale až poté, co on v několika větách souvislosti vyslovil, zcela jsem si uvědomil, že je to i má představa. Nemohu nechat jen pro sebe, to co mně napsal, a cituji to zde, doslova, bez úprav:

"Mé krédo či poselství lidem, které se snažím zapracovat do svých textů (rok od roku mne to leží na srdci víc a víc!) je: Mějme se rádi, přátelé! Na lásce stojí úplně všechno! A jsem opravdu skálopevně jistý a přesvědčený, že láska v žebříčku hodnot lidského života (a spolu s ní přátelství!) si zaslouží stát o příčku výš než např. drahocenné a tolik vinšované zdraví! I život v těžké nemoci, pokud je prohřátý láskou, může mít smysl, může být krásný a plný štěstí! K čemu jen zdraví, a fyzicky, tělesně ideální stav, pokud nebudu mít pro koho žít, koho milovat, komu dát své srdce? ... Láska, vědomí, že mám přátele, kteří, až jednou budu mít nést i nelehké kříže ve svém životě, pomohou, podrží vlídným slovem, .... a takto dají sílu a odvahu jít životem dál!"

Nemusím vůbec dodávat, že jsem z obsahu jeho textů vždy nadšen. Jožka napsal text k mnoha skladbám. Ale o tom někdy později, neb již delší dobu mám rozpracován příspěvek, který bych chtěl tomuto vynikajícímu textači na mých stránkách věnovat.

Zde jako příklad, uvádím skladbu "Veselé hodečky" ve spolupráci s Milošem Procházkou, kterou natočila svého času již neexistující špičková dechová hudba Dolanka.

Jožko, k narozeninám ode mne
upřímnou gratulaci. "

Famous Tunes

Aaron Copland
Fanfare for the Common Man

Aaron Copland, US composer
* 14. November 1900 in Brooklyn, New York
† 2. Dezember 1990 in North Tarrytown

New York Philharmonic Orchestra
Maestro James Levine


Neue Philharmonie Frankfurt
Maestro Jens Troester

 

Exceptional Brass

Melton Tuba Quartett

 Certifcate of NLCR
www.dechovka.eu is archived regularly at the
NATIONAL LIBRARY of CZECH REPUBLIC

(This site is in operation since 2003)
Guests this month12343
Totals since 2014336735

Tuesday, 31 May 2016 11:55