Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

- CZ -
"S lidovou tradicí je to jako se stromem 
Zahynou-li kořeny,  je tato odsouzena k zániku."

 "Pro dlouhodobou tradici české dechovky je velký počet dechových formací rozhodující. S pouhou hrstkou dechových hudeb nelze udržet žádnou tradici při životě, i kdyby tyto hrály na zlatých trumpetách, jakkoliv vysoko." -A.

- DE -
"Mit der Volkstradition ist´s wie mit dem Baum:
Gehen die Wurzeln ein, so ist ihr Untergang gewiss."

"Für einen langfristigen Bestand der böhmischen Blasmusik ist eine Vielzahl von Blaskapellen entscheidend. Mit bloß einer Handvoll lässt sich keine Tradition am Leben erhalten,  mögen diese auf goldenen Trompeten, egal wie hoch spielen." -A.

In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendi´s Böhmische Blasmusik ( www.wbb.at  )
Plesmuzikantů Hodonín 2014 / Musikantenball Hodonín 2014

- CZ -


Situace v Domě kultury na Horních Valech se, jak se nyní jeví, normalizuje. Je potěšitelné, že vedení domu navazuje na dosavadní tradici a upouští od pokusničení, které bylo předvedeno minulý rok se značně negativním ohlasem pravidelných domácích i zahraničních účastníků. Tedy, radujme se.

Předběžný hrubý program vypadá takto:

Program 28. března 2014

V hlavním sále budou vystupovat následující dechové hudby: Mladá muzika ze Šardic, Šohajka, Stráňanka, Križovianka, Vlado Kumpan a jeho muzikanti, Stříbrňanka, a Vracovjáci

Kavárna v 1. poschodí je vyhrazena Jožku Konečnému.

Program 29. března 2014

V hlavním sále budou vystupovat následující dechové hudby: Svatobořáci, Dubňanka, Túfaranka, Boršíčanka Antonína Koníčka, Legrúti, Drietomanka a Šarovec

Kavárna v 1. poschodí je vyhrazena Jožku Konečnému.

Ozvučení bude opět svěřeno tonovému studiu Jaromíra Rajchmana z Dolních Bojanovic.

Další informace budou doplněny.

New articles

Updated articles