Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Pick of the Month

"Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce"    "Wer Musik begreifen will, braucht nicht so sehr das Gehör, wie vielmehr das Herz." -- Jiří Mahen

Bands of the month

See also .. In Spotlight and Periscope


Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Mai / květen 2012 - Blaskapelle Kronjanka aus der Schweiz / Dechová hudba Kronjanka ze Švýcarska 13 June 2012 6229
Duben / April 2012 - Dechová hudba Podlužanka / Blaskapelle Podlužanka 15 February 2013 4393
März / Březen 2012 - Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland / Česká dechovka Vinočanka z Nizozemí 13 May 2012 5654
Februar 2012 / Únor 2012 - Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland / Dechová hudba Hbití horolezci z jižního Německa 09 November 2012 5133
Jänner 2012 - Eichberger Brass Boys aus Steiermark 09 February 2012 4810
Prosinec 2011 / Dezember 2011 - Dechová hudba Vacenovjáci / Blaskapelle Vacenovjáci 27 February 2018 6145
Listopad 2011 - Dechová hudba Březovanka / November 2011 - Blaskapelle Březovanka 27 February 2018 4310
Oktober 2011: Blaskapelle Gruberovka 28 February 2018 5269
September 2011 - Dychová hudba Opatovanka zo Slovenska 27 February 2018 7170
August 2011 - Blaaskapel Muzičanka aus den Niederlanden 28 June 2013 7501
Juli 2011 - Blaskapelle Makos 27 February 2018 6381
Juni 2011 - Blaskapelle Fegerländer 05 October 2011 5089
Květen 2011 - Dechová hudba Hanačka 05 October 2011 6011
April/duben 2011 - Drie Donken Blaaskapel 13 October 2015 4997
Duben/April 2011: Dechová hudba Moravanka 27 February 2018 5477
Březen/März 2011: Šestka Josefa Konečního 27 February 2018 4863
Únor/Februar 2011: Dechová hudba Fialenka 05 October 2011 5157
Jänner/Leden 2011: Ensemble musical d'Rhinwagges 05 October 2011 6645
Prosinec 2010: Dechová hudba Babouci / Dezember 2010: Blaskapelle Babouci 22 February 2014 9707
Listopad/November 2010: Dechová hudba Žadovjáci 05 October 2011 10428
Oktober/říjen 2010: Blaskapelle Heidiland 05 October 2011 7254
Srpen/August 2010: Dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše 09 November 2012 9966
Červenec/Juli 2010: Dechová hudba Mladá muzika Šardice 05 October 2011 7953
Červen/Juni 2010: Dechová hudba Dubňanka 05 October 2011 7693
Květen/Mai 2010: Dechová hudba Mistříňanka 30 May 2013 12015
Duben/April 2010: Dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti 08 December 2012 13805
Březen/März 2010: Dechová hudba Legrúti 05 October 2011 8974
August 2009: Michael Klostermann und seine Musikanten 05 October 2011 9881
Juli 2009: Blaskapelle Vindemia 05 October 2011 9118
Mai 2009: Blaskapelle Dambořanka 27 February 2018 8326
März 2009: Blaskapelle Vracovjáci 01 March 2018 10454
Februar 2009: Blaskapelle Skaličané 01 March 2018 10428
Jänner 2009: Blaskapelle Večerka 01 March 2018 10066
Dezember 2008: Blaskapelle Šohajka 01 March 2018 9381
November 2008: Blaskapelle Stříbrňanka 01 March 2018 11669
Oktober 2008: Blaskapelle Dolanka 05 October 2011 13047
September 2008: Blaskapelle Stallbergmusikanten 01 March 2018 13957
August 2008: Blaskapelle Drietomanka 01 March 2018 15154
Juli 2008: Die Kemp´ner Musikanten Tielen 05 October 2011 16620
Juni 2008: Die Chisetaler Blaskapelle 05 October 2011 20427
Mai 2008: Die legendäre Blaskapelle Juráček / Legendární Juráčkovci 30 July 2013 19465
April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky 05 October 2011 20392
März 2008: Blaskapelle Ištvánci aus Šardice 05 October 2011 21169
Februar 2008: Blaskapelle Valaška 05 October 2011 24183
Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka 05 October 2011 21490

Short portraits

Miluška Pašková

Miluška Pašková, Grande Dame des mährischen Gesangs
Miluška Pašková
Grande Dame
moravského zpěvu /
des mährischen Gesangs

V moravské dechovkové scéně není příliš mnoho těch, kteří k rozkvětu dechovkové tradice přispěli takovou měrou jako Miluška Pašková. Bez přestávky doprovázela zpěvem a tak dotvářela jedinečným způsobem zvukovou signaturu dechové hudby Mistříňanka od jejího vzniku až do jara letošního roku 2010.
Zůčastnila se nesčíslných vystoupení jak doma, tak v evropských zemích a v zámoří, v televizních i rozhlasových pořadech, na festivalech, nejrůznějších slavnostích akcích. Její hlas byl zaznamenán na úctyhodné řadě zvukových nahrávek. Byla a zůstává vzorem pro mladou generaci zpěvaček, které její žité poselství ponesou dál. I přes veškeré úspěchy zůstala Miluška vždy skromným a vlídným člověkem, který se přímému, srdečnému  kontaktu s fandy dechové hudby nikdy nestranil.

Zato náleží Milušce Paškové ze strany všech příznivců dechové hudby úpřímné poděkování.

Kytice

In der mährischen Blasmusikszene gibt es nicht allzu viele von denen, die zum Aufblühen der Blasmusiktradition in so einem Ausmaß beigetragen haben, wie Miluška Pašková. Ohne Unterbrechung begleitete sie mit Gesang die Blaskapelle Mistříňanka von ihrer Entstehung bis zum Frühling dieses Jahres 2010, womit sie in einzigartiger Weise die Klangsignatur dieser Formation mitprägte.
Miluška Pašková. nahm an zahllosen Auftritten sowohl in der Heimat als auch in europäischen Ländern und in Übersee, Fernseh- und Rundfunksendungen, Festivals, unterschiedlichen Festveranstaltungen teil. Ihre Stimme wurde auf einer beachtenswerten Anzahl von Tonträgern festgehalten. Sie war und bleibt ein Vorbild für die junge Generation von Sängerinnen, die ihre lebende Botschaft weiter tragen werden. Ungeachtet ihrer vielen Erfolge blieb Miluška immer ein bescheidener, umgänglicher freundlicher Mensch, der den herzhaften, direkten Kontakt mit den Blasmusikfans nie scheute.

Dafür gebührt Miluška Pašková seitens aller Anhänger der Blasmusik ein aufrichtiges Dankeschön.

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu rozšíření a upevnění kulturní tradice české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt .

Ornament
"Böhmische Blasmusik kommt nicht um,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man´s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
By this portal there are no commercial interests pursued.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998