Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Pick of the Month

"Je to lid, který hudbu vytváří. My hudebníci ji pouze aranžujeme."    "Es ist das Volk, das die Musik schafft. Wir Musiker arrangieren sie nur." -- Michail Iwanowitsch Glinka, (1804 - 1857)

März 2009: Blaskapelle Vracovjáci

DE In der fruchtbaren Weingegend einige Kilometer von Kyjov in Richtung Veselí nad Moravou gelegen, befindet sich in der Ebene ein unscheinbarer Ort Vracov. Seit geraumer Zeit wird die Gemeinde durch ein Verkehrsprovisorium stark belastet, eine Umleitung des Hauptverkehrs zwischen den zwei wichtigen, stark frequentierten Verkehrsknoten Brünn und Uherské Hradiště. Hier im Herzen des mährischen Blasmusikgebietes ist die Blaskapelle Vracovjáci zu Hause, eine Blaskapelle, die ich gerne im Rahmen meiner Beiträge "Blaskapelle des Monates" hervorheben möchte.

Vracov
Vracovjaci, zpěv
Hana Mrvová
Lubomír Mráka
Anna Mráková

Für meine Videoaufnahme, die den Charakter der Blaskapelle am Besten zum Ausdruck bringt, bot sich kein besserer Zeitpunkt als der Musikantenball am 7. März direkt in ihrem Heimatort Vacenov an. Am Musikantenball traten auch die dort ortsansässige Blaskapelle Gloria gemeinsam mit der kleinsten mährischen Blaspartie Šohaji mit Alena Rapáčová und Jindra Kotek auf.

Die Blaskapelle Vracovjáci entstand im Sommer 1990 aus engagierten Musikanten, an denen es auch in dieser Gegend nie gemangelt hatte. Freilich, eine Blaskapelle auf die Beine zu stehen erfordert viel mehr, vor allem einen finanziellen Support zur Anschaffung nötiger
Ausrüstung, aber auch ein enormes Durchhaltevermögen seitens der Kapellenmitglieder, denn die ersten wenigen Veranstaltungen in der Öffentlichkeit führen selten zu dem erwünschten "Riesendurchbruch".


Der Blaskapelle ist es aber im Laufe der vergangenen nicht ganzen zwanzig Jahre gelungen, durch intensive Arbeit von sich reden zu lassen. Durch ihre Auftritte und Tonaufnahmen machten sie beim Rundfunk und Fernsehen des Landes auf sich aufmerksam. Sie erfreuten mit ihren Klängen zahlreiche Zuhörer im Inland und benachbarten Ländern. Gut vorbereitet und mit gutem Gefühl wagte die Blaskapelle am XIII. Goldenen Flügelhorn in Hodonín teilzunehmen. Sie trugen die höchste Bewertung davon. Eine weitere, besondere Auszeichnung wurde dabei dem Ehepaar Mrákovi für ihre außergewöhnliche Gesangsleistung zu teil. Es ist sicherlich auch erwähnenswert, dass die Blaskapelle in Laufe ihres Bestehens kaum personelle Veränderungen verzeichnete.

Am Ballabend konnten sich die Teilnehmer von profunden Fähigkeiten dieser Formation überzeugen, Diese bemerkenswerte, eher bescheiden wirkende Blaskapelle tischte ein breitgefächertes heimisches Repertoire mit einen technisch gut betreuten, ausgewogenen und kompakten Klang an. Die Blaskapelle wurde von einem gemütlichen, erstklassig klingenden, engagierten Gesangstrio begleitet,  dem es mühelos gelang, die Gefühle der anwesenden Blasmusik-, Ballliebhaber für sich zu gewinnen. Einem aufmerksamen Zuseher konnte sonst auch nicht entgehen, dass in der Blaskapelle Gemütlichkeit und kollegiale Beziehungen herrschen. Die Partie vermittelte  nach außen hin den Eindruck eines zusammengeschweißten Teams. Wie ich es zuerst intuitiv selbst empfand und später auch von Tomáš Procházka nachträglich bestätigt bekam, wurde  er, dieser neue junge "Greenhorn" der Partie, von den "alten Hasen" am hohen Blech liebevoll unter ihre Fittiche genommen. Es sei nur kurz angehängt, dass Tomáš zuerst sein  grundlegendes, musikalisches "Handwerk" in der Jugendblaskapelle Veselá muzika bei  Jožka Novák lernte. Es ist erfreulich, dass er sich in seinem Alter nun als vollwertiges Mitglied einer hochkarätigen Partie weiter musikalisch entfalten kann. Ein barer Gewinn für die Blasmusik.

Vracovjáci  verbreiten überall Freude wo sie nur auftreten. Es kann auch gar nicht anders kommen, wenn die Partie es selber mit Überzeugung, Freude und Begeisterung stets aufs Neue vorführt.

CZ Položená v úrodné oblasti vinic několik kilometrů od Kyjova směrem na Veselí nad Moravou se v rovině nachází nenápadná obec Vracov. Již delší dobu je obec trápena silným provozem v důsledku dopravního provizoria formou objížďky, která spojuje dva důležité, silně frekventované dopravní uzly Brno a Uherské Hradiště. Tady v srdci moravské dechovkové oblasti je doma dechová hudba Vracovjáci, kapela, na kterou bych v rámci mých příspěvků „Dechovka měsíce“ rád poukázal.

Pro můj videový záznam, který je sto snad nejlépe zvýraznit charakter této kapely se nemohl nabízet lepší okamžik než „Ples muzikantů“ přímo v jejich domovině, ve Vracově. Na plese působila i v místě konání domovská dechová hudba Gloria spolu s „nejmenší slováckou dechovkou“ Šohaji se zpěváky  Alenou Rapáčovou a Jindrou Kotkem.

Dechová hudba Vracovjáci byla založena v létě roku 1990 angažovanými muzikanty, kterých v této oblasti nikdy nebyl výrazný nedostatek. Ovšem vytvořit „funkřní“ dechovou kapelu vyžaduje mnohem více, především finanční podporu k pořízení nutného vybavení, ale také mimořádnou trpělivost a výdrž ze strany členů kapely, neboť jak víme, první vystoupení na veřejnosti zřídka vedou k přánihodnému „obrovskému“ průlomu do podvědomí širokých vrstev fanoušků.

Dechové skupině se ale během těch ne celých uplynulých dvaceti let intenzivní prací podařilo na sebe upoutat pozornost. Jejich vystoupeními a nahrávkami upozornila formace na sebe televizi a rozhlas země. Svými písničkami potěšila mnoho posluchačů jak doma tak v sousedních zemích. Dobře připravena a vybavena dobrým pocitem se kapela odvážila zůčastnit XIII: rořníku „Zlaté křídlovky“ v Hodoníně. Odnesla si vyznamenání nejvyšší. Dodatečné, mimořádné ocenění připadlo také zpěvákům manželům Mrákovým za jejich mimořádný pěvecký výkon. Za zmínku také stojí, že kapela po dobu své existence prakticky nezaznamenala podstatných změn ve své sestavě.

Na plese se účastníci mohli přesvědčit o solidních schopnostech této formace. Tato pozoruhodná, spíše skromným dojmem působící dechová skupina nabídla široký vějíř domácího reperoáru ve formě technicky dobře opečovaného, vyváženého kompaktně působícího tonového mixu. Kapela byla doprovázena pohodovým, prvotřídně znějícím, angažovaným triem, kterému se zjevně dařilo získat bez námahy náklonnost přítomných dechovkových fandů a návštěvníků plesu. Pozornému pozorovateli nemohlo mimo jiné uniknout, že v kapele mezi členy panuje pohoda a kolegiální vztahy. Parta skýtala navenek dojem úzce stmeleního týmu. Jak jsem zprvu pouze intuitivně vycítil a později mně to Tomáš Procházka sám potvrdil, byl on coby nový mladý „greenhorn“ této party přijat mei sebe velmi mile a kolegiálně „starými zajíci“ na vysokém plechu. Budiž krátce doplňeno, že se Tomáš svému základnímu hudebnímu řemeslu naučil v mládežnické dechové hudbě „Veselá muzika Ratíškovice“ pod vedením Jožky Nováka. Je potěšitelné, že se nyní jako plnohodnotný člen vysocekarátové partie hudebně dále může rozvíjet. Je to čistý zisk pro dechovou hudbu.

Dechová hudba Vracovjáci seje radost z muziky všude tam, kde vystupuje. Vždyť to ani nemůže být jinak, když parta sama vždy nanovo muziku dělá s přesvědčením, radostí a nadšením.

 

Short portraits

Skladatel Antonín Michna

- CZ -

Antonín Michna
Skladatel Antonín Michna
3.6.1920, Vrbice
19.12.2000, Vrbice

Autentický hlas Antonína Michny


"Už naši dědové vyprávjali nám, že Vrbica a Velké Bílovice se od nepaměti zvaly na hody a nikdo z nich si nepamatuje, že by se mezi sebú pobili
...
vydržte rodáci z obou dědin
v tejto krásnej tradici."
 
Tušení


hudba, text  Antonín Michna

umělecký vedoucí
Antonín Michna
hraje a zpívá
dechová hudba Dubňanka
MC - Rodný dům
natočeno v
brněnském rozhlasu 1998

Antonín Michna byl veselý člověk, srandista, který měl k lidem a životu velmi blízko. Miloval lidovou muziku, tradice a folklor. Byl to člověk, který roztrušoval veselou náladu, kam jen vkročil. Především byl ale výborným muzikantem, jakého mohl stvořit jen folklor a prostředí na jižní Moravě.

Rodiče v jeho mladistvých letech o zjevném sklonu k muzice nechtěli ani slyšet.  Musel se proto vyučit krejčím, řemeslu s tzvn.  "zlatým dnem". Muzika zůstala pro Antonína ovšem celý život neutuchajícím magnetem. Se zápalem se učil hrát na housle, což bylo vždy považovalo za fundovanou průpravu.  Na počátku svých 20ti let odešel do Brna, které vábilo svými nesčetnými hudebními aktivitami. Tam založil ve svých 26ti letech orchestr Morava. S tímto tělesem působil deset let. Následovalo založení početnějšího, 26ti členného zábavného orchestru, s kterým až do roku 1985 procestoval celou republiku a navštívil spoustu zahraničních zemí s více než úctyhodnými 7000 velmi pestrými vystoupeními.

S komponováním započal ve svých 20ti letech.  Jeho prvotiny vycházely již v roce 1943 v nakladatelství  Jaroslava Stožického v Brně. Vydání prvních skladeb bylo  jistě silnou motivací  věnovat se skladatelské činnosti. Ve svých 50ti letech dosáhl značné vyzrálosti v kompoziční práci. Využíval při tom všech svých dosavadních zkušeností a čerpal především z jeho původního, rodného Vrbického prostředí,  jemu blízké jižní části moravského Slovácka. A kolik kompozic zanechal? Čert ví. Bude jich bohatě více než sto. K většině skladeb psal i svůj text. Jeho skladby jsou objevovány a hrány dechovými formacemi po celé Evropě.

Od roku 1989 až do svého odchodu  do "muzikantského nebe", jak se mezi moravskými muzikanty říká, v roce 2000 působil Antonín Michna jako umělecký vedoucí v kapele Dubňanka. Dubňanka natočila za jeho působení dva MC nosiče, které obsahují stěžejně jeho kompozice. Tyto nosiče již nejsou dostupné. Současný kapelník Dubňanky Ing. Petr Kadaňka mně ale na mé naléhavé přání poskytl kopie těchto studiových záznamů, z nichž zde uvádím ukázky.  Petr mně přislíbil i další fotografie Antonína Michny, které bych na tomto místě rád uvedl, jakmile je dostanu.

Děkuji redaktorovi Václavu Kováři z rozhlasu Proglas za manuskript k vysílání  "Medailon skladatele Antonína Michny" z 30. 10. 2008, který mně dal k dispozici a z kterého jsem zde také čerpal.

Vrbice - Velké Bílovice

---

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998