Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Pick of the Month

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka

Am Wochenende besuchte ich die Blaskapelle Zlaťanka in Křepice südöstlich von Brünn, wo sie am Ball, veranstaltet von 
Kplm. Ladislav Hrdlička
Kpm. Ladislav Hrdlička
der örtlichen Feuerwehr zum Tanz aufspielte. Infolge zahlreicher Veranstaltungen in der ganzen Umgebung war der Ball eher mäßig besucht. Die Blaskapelle spielte bekannte Melodien aus der südmährischen Region und lieferte einen abgerundeten, stimmungsvollen Klang. Mit dem Kapellmeister von Zlaťanka, Ladislav Hrdlička habe ich bei der Gelegenheit ausgemacht, bei der Verbesserung der  Lesbarkeit der deutschen Version ihrer WWW-Präsentation behilflich zu sein.
Hier einige Fotoaufnahmen von diesem lokalen Event.

D ie Blaskapelle Zlaťanka wurde in Kobylnice bei Brünn im Herbst 1994 gegründet.  An der Gründung beteiligten sich junge Musikanten mit der Absicht, dem qualitativ fallenden Trend der umliegenden Blaskapellen entgegenzuwirken, die größtenteils aus Mitgliedern älterer Geburtsjahre bestanden. Aus diesem Anlass entstand eine junge Blaskapelle, die bei ihrem ersten Auftritt im Mai 1995 nach einem Bach,
Blaskapelle Zlaťanka
der durch den Ort fließt, Zlatý potok (Goldener Bach), auf Zlaťanka getauft wurde. Seit dieser Zeitfloß viel Wasser durch den Goldenen Bach und Zlaťanka hatte sich keinen Augenblick dem "Daumen drehen" hingegeben. In ihrer Region ist Zlaťanka zweifelsohne eine einzigartige Erscheinung. Zahlreiche Einladungen belegen, dass sie ihre besondere  Anerkennung auch in der Region der mährischen Slowakei genießt, wo es bekanntlich eine außergewöhnlich starke Konkurrenz unter den  Blaskapellen gibt.

Das Repertoire der Blaskapelle ist sehr vielfältig, in dem jeder Fan der Blasmusik  garantiert seine Lieblingskompositionen findet. Zlaťanka spielt von bekannten Volkskompositionen über eine gezielte Auswahl von Stücken vor allem von mährischen Autoren bis hin zu  anspruchsvollen Vortragskompositionen. Zum Repertoire gehören auch Arrangements von  populären Songs in zeitgemäßer Interpretation.

Die Blaskapellenmitglieder sind nicht mehr nur von naher Umgebung von Kobylnice.  Zu den Proben und Auftritten kommen einzelne Mitglieder aus den Orten,  die in einem gedanklichen Dreieck mit den Eckpunkten Brünn, Kyjov und Velké Bílovice liegen.

Von ihrer Gründung an gibt Zlaťanka regelmäßig Tonträger heraus, nimmt bei  Fernsehaufnahmen teil und ihre Einspielungen können täglich in mehreren Radiosendungen des Landes gehört werden.

Short portraits

Daniela Magálová

Daniela Magálová

Daniela Magálová

-- CZ -

zpěvačka
(zde jednou  ne v kroji :-)
dechová hudba Moravanka

 "Kebych bola tak jak nejsu bohatá"


zpívají Daniela Magálová,
Ivana Slabáková
hraje cimbálová hudba Petra Olivy

Daniela je cestovatelka, pochází ze Slovenska (obec Stará Turá), velmi dobře se ale nyní patrně cítí  na Moravě, zejména v Brně:-).

Zpěvu propadla Daniela již ve svém ranném dětství a zpěvu se od té doby neustále věnovala. Zůčastňovala se úspěšně různých soutěží s tématikou "lidová píseň".

V roce 1980 se ucházela o přijetí na Bratislavskou konzervatoř a ve svých 14ti letech byla přijata. Následovalo bohatých 6 let získávání teorie a zkušeností v oboru "operní zpěv" s obligátním klavírem. Ráda vzpomíná na vynikající učitele, zejména na paní prof. Janu Billovou, která pro ni byla nejen vynikajícím pedagogem ale také vzorem ušlechtilého člověka.

Během studijí se také ucházela o místo zpěvačky v dechové hudbě Moravanka Jana Slabáka. Její velmi blízký vztah k lidové hudbě a hudební projev Slabáka natolik ovlivnily, že byla přijata. Od té doby zpívá - a dodávám, že i baví, jak jsem se mohl sám přesvědčit - společně s Ivanou Slabákovou a Břeťou Osičkou příznivce Moravanky.

Daniela natočila v roce 2009 ve studiu Jaromír Rajchman velmi pěkné profilové CD "Ozvěny tradic" / "Echo der Traditionen", které odráží její velmi citově zabarvený vztah k původní lidové písni, ke Slovensku, k Moravě a s oběma regiony úzce souvisejícími tradicemi.

"Kapura"


zpívají  Daniela Magálová a
  sestra Jana Turčínová-Magálová

Ozvěny tradic - Daniela Magálová

Ozvěny tradic
Tonstudio Rajchman 2009

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998