Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Pick of the Month

"Posudek písničky: 1. strofa - 2. strofa - dohromady katastrofa."  "Liedbeurteilung: 1. Strophe - 2. Strophe - insgesamt Katastrophe" -- N.N.

Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka

Am Wochenende besuchte ich die Blaskapelle Zlaťanka in Křepice südöstlich von Brünn, wo sie am Ball, veranstaltet von 
Kplm. Ladislav Hrdlička
Kpm. Ladislav Hrdlička
der örtlichen Feuerwehr zum Tanz aufspielte. Infolge zahlreicher Veranstaltungen in der ganzen Umgebung war der Ball eher mäßig besucht. Die Blaskapelle spielte bekannte Melodien aus der südmährischen Region und lieferte einen abgerundeten, stimmungsvollen Klang. Mit dem Kapellmeister von Zlaťanka, Ladislav Hrdlička habe ich bei der Gelegenheit ausgemacht, bei der Verbesserung der  Lesbarkeit der deutschen Version ihrer WWW-Präsentation behilflich zu sein.
Hier einige Fotoaufnahmen von diesem lokalen Event.

D ie Blaskapelle Zlaťanka wurde in Kobylnice bei Brünn im Herbst 1994 gegründet.  An der Gründung beteiligten sich junge Musikanten mit der Absicht, dem qualitativ fallenden Trend der umliegenden Blaskapellen entgegenzuwirken, die größtenteils aus Mitgliedern älterer Geburtsjahre bestanden. Aus diesem Anlass entstand eine junge Blaskapelle, die bei ihrem ersten Auftritt im Mai 1995 nach einem Bach,
Blaskapelle Zlaťanka
der durch den Ort fließt, Zlatý potok (Goldener Bach), auf Zlaťanka getauft wurde. Seit dieser Zeitfloß viel Wasser durch den Goldenen Bach und Zlaťanka hatte sich keinen Augenblick dem "Daumen drehen" hingegeben. In ihrer Region ist Zlaťanka zweifelsohne eine einzigartige Erscheinung. Zahlreiche Einladungen belegen, dass sie ihre besondere  Anerkennung auch in der Region der mährischen Slowakei genießt, wo es bekanntlich eine außergewöhnlich starke Konkurrenz unter den  Blaskapellen gibt.

Das Repertoire der Blaskapelle ist sehr vielfältig, in dem jeder Fan der Blasmusik  garantiert seine Lieblingskompositionen findet. Zlaťanka spielt von bekannten Volkskompositionen über eine gezielte Auswahl von Stücken vor allem von mährischen Autoren bis hin zu  anspruchsvollen Vortragskompositionen. Zum Repertoire gehören auch Arrangements von  populären Songs in zeitgemäßer Interpretation.

Die Blaskapellenmitglieder sind nicht mehr nur von naher Umgebung von Kobylnice.  Zu den Proben und Auftritten kommen einzelne Mitglieder aus den Orten,  die in einem gedanklichen Dreieck mit den Eckpunkten Brünn, Kyjov und Velké Bílovice liegen.

Von ihrer Gründung an gibt Zlaťanka regelmäßig Tonträger heraus, nimmt bei  Fernsehaufnahmen teil und ihre Einspielungen können täglich in mehreren Radiosendungen des Landes gehört werden.

Short portraits

Skladatel Antonín Michna

- CZ -

Antonín Michna
Skladatel Antonín Michna
3.6.1920, Vrbice
19.12.2000, Vrbice

Autentický hlas Antonína Michny


"Už naši dědové vyprávjali nám, že Vrbica a Velké Bílovice se od nepaměti zvaly na hody a nikdo z nich si nepamatuje, že by se mezi sebú pobili
...
vydržte rodáci z obou dědin
v tejto krásnej tradici."
 
Tušení


hudba, text  Antonín Michna

umělecký vedoucí
Antonín Michna
hraje a zpívá
dechová hudba Dubňanka
MC - Rodný dům
natočeno v
brněnském rozhlasu 1998

Antonín Michna byl veselý člověk, srandista, který měl k lidem a životu velmi blízko. Miloval lidovou muziku, tradice a folklor. Byl to člověk, který roztrušoval veselou náladu, kam jen vkročil. Především byl ale výborným muzikantem, jakého mohl stvořit jen folklor a prostředí na jižní Moravě.

Rodiče v jeho mladistvých letech o zjevném sklonu k muzice nechtěli ani slyšet.  Musel se proto vyučit krejčím, řemeslu s tzvn.  "zlatým dnem". Muzika zůstala pro Antonína ovšem celý život neutuchajícím magnetem. Se zápalem se učil hrát na housle, což bylo vždy považovalo za fundovanou průpravu.  Na počátku svých 20ti let odešel do Brna, které vábilo svými nesčetnými hudebními aktivitami. Tam založil ve svých 26ti letech orchestr Morava. S tímto tělesem působil deset let. Následovalo založení početnějšího, 26ti členného zábavného orchestru, s kterým až do roku 1985 procestoval celou republiku a navštívil spoustu zahraničních zemí s více než úctyhodnými 7000 velmi pestrými vystoupeními.

S komponováním započal ve svých 20ti letech.  Jeho prvotiny vycházely již v roce 1943 v nakladatelství  Jaroslava Stožického v Brně. Vydání prvních skladeb bylo  jistě silnou motivací  věnovat se skladatelské činnosti. Ve svých 50ti letech dosáhl značné vyzrálosti v kompoziční práci. Využíval při tom všech svých dosavadních zkušeností a čerpal především z jeho původního, rodného Vrbického prostředí,  jemu blízké jižní části moravského Slovácka. A kolik kompozic zanechal? Čert ví. Bude jich bohatě více než sto. K většině skladeb psal i svůj text. Jeho skladby jsou objevovány a hrány dechovými formacemi po celé Evropě.

Od roku 1989 až do svého odchodu  do "muzikantského nebe", jak se mezi moravskými muzikanty říká, v roce 2000 působil Antonín Michna jako umělecký vedoucí v kapele Dubňanka. Dubňanka natočila za jeho působení dva MC nosiče, které obsahují stěžejně jeho kompozice. Tyto nosiče již nejsou dostupné. Současný kapelník Dubňanky Ing. Petr Kadaňka mně ale na mé naléhavé přání poskytl kopie těchto studiových záznamů, z nichž zde uvádím ukázky.  Petr mně přislíbil i další fotografie Antonína Michny, které bych na tomto místě rád uvedl, jakmile je dostanu.

Děkuji redaktorovi Václavu Kováři z rozhlasu Proglas za manuskript k vysílání  "Medailon skladatele Antonína Michny" z 30. 10. 2008, který mně dal k dispozici a z kterého jsem zde také čerpal.

Vrbice - Velké Bílovice

---

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998