Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Pick of the Month

"Hudba a humor - nejlepší medikament v mnoha životních situacích." -- "Musik und Humor - das beste Medikament in vielen Lebenssituationen." - Josef Konečný

Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka

Am Wochenende besuchte ich die Blaskapelle Zlaťanka in Křepice südöstlich von Brünn, wo sie am Ball, veranstaltet von 
Kplm. Ladislav Hrdlička
Kpm. Ladislav Hrdlička
der örtlichen Feuerwehr zum Tanz aufspielte. Infolge zahlreicher Veranstaltungen in der ganzen Umgebung war der Ball eher mäßig besucht. Die Blaskapelle spielte bekannte Melodien aus der südmährischen Region und lieferte einen abgerundeten, stimmungsvollen Klang. Mit dem Kapellmeister von Zlaťanka, Ladislav Hrdlička habe ich bei der Gelegenheit ausgemacht, bei der Verbesserung der  Lesbarkeit der deutschen Version ihrer WWW-Präsentation behilflich zu sein.
Hier einige Fotoaufnahmen von diesem lokalen Event.

D ie Blaskapelle Zlaťanka wurde in Kobylnice bei Brünn im Herbst 1994 gegründet.  An der Gründung beteiligten sich junge Musikanten mit der Absicht, dem qualitativ fallenden Trend der umliegenden Blaskapellen entgegenzuwirken, die größtenteils aus Mitgliedern älterer Geburtsjahre bestanden. Aus diesem Anlass entstand eine junge Blaskapelle, die bei ihrem ersten Auftritt im Mai 1995 nach einem Bach,
Blaskapelle Zlaťanka
der durch den Ort fließt, Zlatý potok (Goldener Bach), auf Zlaťanka getauft wurde. Seit dieser Zeitfloß viel Wasser durch den Goldenen Bach und Zlaťanka hatte sich keinen Augenblick dem "Daumen drehen" hingegeben. In ihrer Region ist Zlaťanka zweifelsohne eine einzigartige Erscheinung. Zahlreiche Einladungen belegen, dass sie ihre besondere  Anerkennung auch in der Region der mährischen Slowakei genießt, wo es bekanntlich eine außergewöhnlich starke Konkurrenz unter den  Blaskapellen gibt.

Das Repertoire der Blaskapelle ist sehr vielfältig, in dem jeder Fan der Blasmusik  garantiert seine Lieblingskompositionen findet. Zlaťanka spielt von bekannten Volkskompositionen über eine gezielte Auswahl von Stücken vor allem von mährischen Autoren bis hin zu  anspruchsvollen Vortragskompositionen. Zum Repertoire gehören auch Arrangements von  populären Songs in zeitgemäßer Interpretation.

Die Blaskapellenmitglieder sind nicht mehr nur von naher Umgebung von Kobylnice.  Zu den Proben und Auftritten kommen einzelne Mitglieder aus den Orten,  die in einem gedanklichen Dreieck mit den Eckpunkten Brünn, Kyjov und Velké Bílovice liegen.

Von ihrer Gründung an gibt Zlaťanka regelmäßig Tonträger heraus, nimmt bei  Fernsehaufnahmen teil und ihre Einspielungen können täglich in mehreren Radiosendungen des Landes gehört werden.

Short portraits

Antonín Borovička

- CZ -Antonín Borovička
* 4. 11. 1895 Davle u Prahy
† 3. 12. 1968 Davle u Prahy

Nejhezčí koutek


(komp. 1923)

"... nejhezčí koutek na světě znám,
tam chci býti s tebou docela sám,
tam chci tě míti jen pro sebe,
budeme žít svojí lásce,
ty pro mě, já pro tebe ..."

Antonín Borovička prožil v rodné Davli (jižně nedaleko Prahy) bezmála svůj celý život. Byl velmi talentovaný hudebník, skladatel, angažovaný hudební vychovatel a učitel, dlouholetý kapelník. Ve svých mladých letech se především jako autodidakt věnoval hudbě. Ovládal povícero nástrojů, na které se sám s velkou ctižádostí naučil hrát.
 
Se svými hudebními znalostmi a schopnostmi narukoval k vojsku jako hudebník. Válečné události tehdejší doby ale vedly k tomu, že v roce 1917 byl hudební útvar rozpuštěn. Borovička s ostatními byl přemístěn jako řadový voják na frontu u Terstu. Tam přišel Borovička během soubojů o pravou nohu. První světová válka poznamenala jeho životní osud. Jako mladý válečný invalida se vrátil do milované Davle.

Začal se naplno věnovat hudbě, která mu nyní skýtala smysl života. Stará, trvající láska k lidové hudbě a nezlomený životní optimizmus otevíraly Borovičkovi nové uspokojivé pole působnosti. V Davli posléze založil orchestr Vltavan, kterému stál v čele jako kapelník celých 40 let. Začal se také věnovat skladatelské činnosti a hudebnímu vyučování, zejména s myšlenkou doplňování řad v založeném orchestru. Ve vlastním životopisu uvádí, že napsal kolem 60ti skladeb. To ale "zamlčel" řadu skladeb, které byly nalezeny v jeho pozůstalosti (dalších asi 40 skladeb). Hudební nakladatelství Antonína Borovičky má v úmyslu postupně i tyto skladby zpřístupnit veřejnosti.

Antonín Borovička žil ve štastném manželství, z kterého vzešly dva potomci. Pocházel z chudých poměrů. Celý život zůstal milým a skromným člověkem, který rád pomohl kde mohl. Mezi muzikanty byl všude oblíben.

V jeho tvorbě se manifestuje nápaditost, originalita, hudební kouzlo. Borovičkovy skladby získaly svou melodičností mnoho příznivců dechovky po celé střední Evropě.

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu rozšíření a upevnění kulturní tradice české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt .

Ornament
"Böhmische Blasmusik kommt nicht um,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man´s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
By this portal there are no commercial interests pursued.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998