Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Pick of the Month

"Je to lid, který hudbu vytváří. My hudebníci ji pouze aranžujeme."    "Es ist das Volk, das die Musik schafft. Wir Musiker arrangieren sie nur." -- Michail Iwanowitsch Glinka, (1804 - 1857)

Prosinec 2011 / Dezember 2011 - Dechová hudba Vacenovjáci / Blaskapelle Vacenovjáci

- CZ -

Dechová hudba Vacenovjáci má své "doma" v obci Vacenovice v srdci moravského Slovácka, pouhých několik kilometrů od kulturních center Hodonína a Kyjova. Obec, především vinařsky orientovaná, čítá něco málo přes 2000 obyvatel.

Dechová hudba natočila za léta své plodné existence úctyhodnou řadu nosičů, ke které nyní přiřadila další CD. Slavnostní křest 24. nosiče se konal v domácím zázemí, v kulturním domě ve Vacenovicích. Na slavnostní koncert přišla značná část obyvatelstva obce, která zaplnila tamnější kulturní dům doslova do posledního místa. Nelze se divit. Vacenovice patří bez vyjímky k řadě obcí slováckého regionu, kde je folklorní tradice včetně dechové hudby v podvědomí obyvatelstva hluboce zakořeňena a tvoří nedílnou součást tamního kulturního života. (Čti dále ...)
Neboj sa milá
hudba Peter Skala, text Maria Skalová
z nového CD Vacenovjáků "Lásku mám"

[ Čti dále ... ] Dechová hudba Vacenovjáci ze Slovácka


Pavel Jech, Karla a Petr Grufíkovi
"V dobré náladě"
Zpěváci Pavel Jech, Karla Grufíková
s kapelníkem Petrem Grufíkem
Stěžejní část programu, který do značné míry korespondoval s obsahem nového CD,  tvořilo široké spektrum skladeb z dílny vesměs známých domácích autorů. I přes skutečnost, že v partě Vacenovjáků  "vypomáhá", z části dlouhodobě, značná část muzikantů z blízkého i vzdálenějšího okolí, nabízí Vacenovjáci velmi sehraný, kvalitní, kompaktní sound. Zpěvácké duo tvoří Karla Grufíková s Pavlem Jechem. Pavel, který je mnohým znám také jako tenorista a příjemný moderátor pořadů a festivalů, se "přemístil" nyní a stěžejně soustředil na úzkou spolupráci s kapelou Vacenovjáků. Pavel s Karlou svým sehraným zpěvem a vystupováním propůjčují celému hudebnímu tělesu jakousi kouzelnou, pestrou hudební vůni. Svým nenuceným, spíše skromným počínáním na podiu bodují u posluchačů jak melodicky, tak zároveň i opticky. (Protože píši pro publikum z různým kulturním pozadím, je patrně nutné na tomto místě poznamenat, že se  "skromnost" na Slovácku kvalifikuje stále ještě jako lidská ctnost). Nedělním odpoledním programem provázel Karel Kopřiva. Karel je naprostý znalec dechovkové scény: kapel, lidí kolem nich, lokálního prostředí a především hluboký nadšenec slovácké lidové kultury. Naprosto málo lidí dokáže to co Karel: neupozorňovat na sebe,  informovat, okamžitě navázat kontakt s publikem,  vtipem příjemně pobavit a při tom všem nepřekračovat kodex důstojného společenského jednání. (V oblasti dechovky lze narazit občas i na jiné, kteří toto neumí, neví či nerespektují. Svým vystupováním pak veřejnému mínění o dechovce pouze škodí).

Dechová hudba Vacenovjáci vznikla ze skupiny "Radostné mládí" v roce 1976, z dechového orchestru mladých nadšenců, který na počátku vyučoval a motivoval Michal Komosný. V partě vždy existovala ctižádost se kvalitativně zlepšovat. Vysoké technické a umělecké úrovně dosáhla kapela v roce 1992, kdy si odnesla ze "Zlaté křídlovky" hodnocení nejvyšší. Stěžejní repertoár Vacenovjáků tvoří skladby především domácích autorů Františka a Václava Maňasů, Blahoslava Smíšovského, Jožky Konečného, Metyna Prajky, Antonína Žváčka, Miloše Procházky, Zdeňka Gurského, Ladislava Hrdličky, Pavla Svobody a řady dalších ze současné mladší generace (zde existuje a to je velmi potěšitelné, mnoho nadaných autorů). Kapelníkem a - "děvečkou" kapely pro vše - je již dlouhá léta Petr Grufík, který se musí vždy vyrovnat jak s úspěchy, tak s problémky nejrůznějšího druhu:-)

Dechová hudba Vacenovjáci je známa širšímu dechovkovému publiku z mnohých vystoupení v rozhlase a televizi a v neposlední řadě z CD. Několikráte navštívila téměř všechny sousední země. Hraje na festivalech, pořádá příležitostné koncerty a podílí se na bohatém kulturním dění v obci.

Touto cestou děkuji Pavlu Jechovi za milé pozvání do Vacenovic a Petru Grufíkovi za věnované CD, z kterého budu, jako obvykle, příležitostně nabízet chuťovky čtenářům a posluchačům zdejších stránek.

S Vacenovjáky se mohou příznivci těšit na brzké setkání  v Hodoníně v březnu 2012 na Plese muzikantů.

[ Weiterlesen ... ] Blaskapelle Vacenovjáci aus der Mährisch-Slowakei

Pavel Jech, Karla a Petr Grufíkovi
"In guter Stimmung"
Sänger Pavel Jech, Karla Grufíková
mit Kapellmeister Petr Grufík
Den Schwerpunkt des Programms, das weitgehend mit dem Inhalt der neuen CD korrespondierte, bildete im Großen und Ganzen ein breit gefächertes Spektrum von Kompositionen aus der Werkstadt bekannter heimischer Autoren. Trotz der Tatsache, dass in der Blaskapelle einen beachtlichen Anteil von Musikanten aus naher und auch entfernterer Umgebung, zum Teil langfristig, „aushelfen“, bieten Vacenovjáci einen sehr zusammengespielten, qualitativen, kompakten Sound. Das Gesangsduo bilden Karla Grufíková mit Pavel Jech. Pavel, der vielen auch als Tenorist und angenehmer Moderator von Blasmusikveranstaltungen und Festivals bekannt ist, „verlegte“ seinen Wirkungsort und konzentriert sich nun schwerpunktsmäßig auf eine engere Zusammenarbeit mit dieser Blaskapelle. Pavel mit Karla gemeinsam verleihen mit ihrem aufeinander abgestimmten Gesang und Auftreten dem ganzen Klangkörper irgendwie eine vielfältige, zauberhafte musikalische Duftwolke. Mit ihrer ungezwungenen, eher bescheiden anmutenden Darbietungsweise am Podium punkten bei den Zuhörern sowohl in melodischer Hinsicht, als auch optisch. (Da ich hier für Leser mit unterschiedlichem, kulturellem Background schreibe, halte ich es angebracht, anzumerken, dass die menschliche Eigenschaft „Bescheidenheit“ in der Mährisch-Slowakei immer noch als eine Tugend gewertet wird.)

Durch das Programm am Sonntag Nachmittag führte mit Wort Karel Kopřiva. Karel ist ein ausgesprochener Kenner der Blasmusikszene: Er gibt kaum Blaskapellen in der Region, die er nicht genau kennt, die Menschen rundherum, lokale Feinheiten und Spezifika. Vor allem ist er aber ein felsenfester Fan der mährisch-slowakischen Volkskultur. Wenig Leuten gelingt es, so locker eine gewürzte Stimmung zu schaffen, wie es Karel vermag. Dabei informiert er, knüpft sofort einen Kontakt zum Publikum an, wirkt nicht egozentrisch, mit passendem Witz – mit Realitätsbezug – wirkt unterhaltend. Bei all dem greift er nie zu billigen Tricks, die den würdevollen Kodex des öffentlichen Auftretens verletzt. (Bei den Blasmusikveranstaltungen kann man gelegentlich auch andere so genannte „Unterhalter“ erleben, die es nicht können, den öffentlichen Umgang offenkundig nicht kennen bzw. nicht respektieren. Mit unpassenden Äußerungen kann dem Blasmusikansehen in der Öffentlichkeit kein guter Dienst erwiesen werden).

Die Blaskapelle Vacenovjáci entstand aus der Gruppe „Fröhliche Jugend“ im Jahre 1976, einem Orchester junger Begeisterter, das von Michal Komosný gegründet und unterrichtet wurde. In der Partie der Jugendlichen herrschte immer Ehrgeiz, sich qualitativ ständig zu verbessern. Schließlich erreichte die Blaskapelle im Jahre 1992 ein so hohes technisches und künstlerisches Niveau, dass diese vom „Goldenen Flügelhorn“ die höchste Bewertung davontrug. Zum Kernstück ihres Repertoires gehören vor allem heimische Komponisten wie František und Václav Maňas, Blahoslav Smíšovský, Jožka Konečný, Metyn Prajka, Antonín Žváček, Miloš Procházka, Zdeněk Gurský, Ladislav Hrdlička, Pavel Svoboda sowie eine Reihe weiterer Autoren, vor allem der jüngeren Generation. (Es mag hier eine erfreuliche Tatsache erwähnt werden, dass es viele junge, engagierte Komponisten gibt.) Der Kapellmeister, „das Mädchen für alles“ – ist bereits lange Jahre Petr Grufík, der sowohl mit den zahlreichen Erfolgen „zurande“ kommen, wie auch die unterschiedlichsten Alltagsprobleme mit der Blaskapelle bewältigen muss:-)

Vacenovjáci sind dem Blasmusikpublikum aus vielen Auftritten im Rundfunk und Fernsehen, nicht zuletzt auch aus den in den Umlauf gebrachten, zahlreichen CD´s bekannt. Mehrere Male trat die Formation auf Einladung in fast allen benachbarten Ländern auf. Ihr Hauptbetätigungsfeld ist freilich zu Hause. So sorgt sie für musikalische Umrahmung bei Hody, Festen, Blasmusikfestivals, veranstaltet anlassbezogene Konzerte sowie nimmt am reichen kulturellen Geschehen in der Gemeinde und naher Umgebung teil.

Auf diesem Weg bedanke ich mich bei Pavel Jech für seine liebe Einladung zum erwähnten Event in Vacenovice sowie Petr Grufík für die gewidmete CD, aus der ich, wie immer, den Lesern dieser Seiten gelegentlich manche „Schmankerln“ anbieten werde.

Anhänger gepflegter böhmischer Blasmusik können sich auf ein Wiedersehen mit Vacenovjáci schon jetzt freuen, die in Hodonín beim Musikantenball in März 2012 mit ihrer Anwesenheit wieder glänzen werden.

Short portraits

Skladatel Antonín Michna

- CZ -

Antonín Michna
Skladatel Antonín Michna
3.6.1920, Vrbice
19.12.2000, Vrbice

Autentický hlas Antonína Michny
"Už naši dědové vyprávjali nám, že Vrbica a Velké Bílovice se od nepaměti zvaly na hody a nikdo z nich si nepamatuje, že by se mezi sebú pobili
...
vydržte rodáci z obou dědin
v tejto krásnej tradici."
 
Tušení
hudba, text  Antonín Michna

umělecký vedoucí
Antonín Michna
hraje a zpívá
dechová hudba Dubňanka
MC - Rodný dům
natočeno v
brněnském rozhlasu 1998

Antonín Michna byl veselý člověk, srandista, který měl k lidem a životu velmi blízko. Miloval lidovou muziku, tradice a folklor. Byl to člověk, který roztrušoval veselou náladu, kam jen vkročil. Především byl ale výborným muzikantem, jakého mohl stvořit jen folklor a prostředí na jižní Moravě.

Rodiče v jeho mladistvých letech o zjevném sklonu k muzice nechtěli ani slyšet.  Musel se proto vyučit krejčím, řemeslu s tzvn.  "zlatým dnem". Muzika zůstala pro Antonína ovšem celý život neutuchajícím magnetem. Se zápalem se učil hrát na housle, což bylo vždy považovalo za fundovanou průpravu.  Na počátku svých 20ti let odešel do Brna, které vábilo svými nesčetnými hudebními aktivitami. Tam založil ve svých 26ti letech orchestr Morava. S tímto tělesem působil deset let. Následovalo založení početnějšího, 26ti členného zábavného orchestru, s kterým až do roku 1985 procestoval celou republiku a navštívil spoustu zahraničních zemí s více než úctyhodnými 7000 velmi pestrými vystoupeními.

S komponováním započal ve svých 20ti letech.  Jeho prvotiny vycházely již v roce 1943 v nakladatelství  Jaroslava Stožického v Brně. Vydání prvních skladeb bylo  jistě silnou motivací  věnovat se skladatelské činnosti. Ve svých 50ti letech dosáhl značné vyzrálosti v kompoziční práci. Využíval při tom všech svých dosavadních zkušeností a čerpal především z jeho původního, rodného Vrbického prostředí,  jemu blízké jižní části moravského Slovácka. A kolik kompozic zanechal? Čert ví. Bude jich bohatě více než sto. K většině skladeb psal i svůj text. Jeho skladby jsou objevovány a hrány dechovými formacemi po celé Evropě.

Od roku 1989 až do svého odchodu  do "muzikantského nebe", jak se mezi moravskými muzikanty říká, v roce 2000 působil Antonín Michna jako umělecký vedoucí v kapele Dubňanka. Dubňanka natočila za jeho působení dva MC nosiče, které obsahují stěžejně jeho kompozice. Tyto nosiče již nejsou dostupné. Současný kapelník Dubňanky Ing. Petr Kadaňka mně ale na mé naléhavé přání poskytl kopie těchto studiových záznamů, z nichž zde uvádím ukázky.  Petr mně přislíbil i další fotografie Antonína Michny, které bych na tomto místě rád uvedl, jakmile je dostanu.

Děkuji redaktorovi Václavu Kováři z rozhlasu Proglas za manuskript k vysílání  "Medailon skladatele Antonína Michny" z 30. 10. 2008, který mně dal k dispozici a z kterého jsem zde také čerpal.

Vrbice - Velké Bílovice

---

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu rozšíření a upevnění kulturní tradice české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt .

Ornament
"Böhmische Blasmusik kommt nicht um,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man´s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
By this portal there are no commercial interests pursued.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998