Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
RelikviatSvMarka

"O hudbě lze nejlépe hovořit s banéři. Umělci se baví jen o penězích."    "Über Musik kann man am besten mit Bankdirektoren reden. Künstler reden ja nur übers Geld." -- Jean Sibelius

Treasury of Bohemian Pearls

See also Song texts


Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Josef Konečný - Ve vinohradě 07 March 2019 542
Josef Rezek - Vzpomínka, Jaroslav Klemíř/František Polák - Setkání, Peter Černička - Terorka, František Jeřábek - Grazlova píseň 01 December 2016 3349
Zdeněk Gurský - My dva / Pavel Bureš - Tuba v noci / Lidová - Červené jablíčko / Lojza Barotek, Miroslava Gurská - Život jako sen 04 October 2016 3595
Ivo Horký, Miroslav Záhorský - Povídal ně maléreček 04 October 2016 12392
Jaromír Vejvoda - Polka modrých očí 25 March 2016 3299
Miloš Procházka, Stanislav Pěnčík - Daj si šohaj 13 March 2016 2816
Pavel Svoboda - V Němčičkách 09 January 2016 2373
Ernst Mosch - Liebespärchen / Zamilovaní 26 January 2019 2480
Metoděj Prajka - Výborná 06 November 2015 2120
Ladislav Hrdlička - Prolog o jižní Moravě, Rajhradská, Vzpomeň si šohajku 06 September 2015 2184
Keď som šiel ku milej 28 February 2018 3090
Podruhé Vám nepovím 18 December 2014 3259
Haj, husičky haj 09 December 2015 6756
Na zahrádce 01 May 2014 3688
Píseň domova 13 March 2014 4151
Stará lípa 22 February 2014 5178
Stárkovi 06 December 2013 3736
Peter Studenič: Desítka 27 May 2014 5469
Ján Múdry: Moni 02 August 2013 4203
Kupte si moje pohledy 30 June 2013 4009
Hvězdička 09 June 2013 4053
Překrásné Valašsko 18 March 2013 4158
Muzikanti z Ratíškovic 23 February 2013 4278
Galánečka (Drie Donken) 28 February 2018 4803
Sklenářská 11 May 2013 4922
Ptám se Tě milý můj 21 February 2014 5689
Hance 30 August 2012 5598
V Nenkovském údolí 05 July 2012 5232
Kovářská polka 29 May 2012 5137
Dobrý večer frajárečko 26 April 2012 5877
Zaplakaly očenka 11 March 2012 4634
Böhmisches Märchen 11 November 2012 5112
Magdalenenwalzer 11 January 2012 6504
Přes Pavlovskú dolinečku 27 November 2011 5812
Dolnocerekvická polka 16 October 2011 6380
Nedaleko od Trenčína 08 October 2011 5417
Dášenka 07 September 2011 4916
Dojela kapela 19 July 2011 4465
Pod Pálavú 09 June 2011 5632
K Bílovicám 30 May 2013 5084
Lásku enom jednu potkáš 24 April 2011 6610
Michaela 30 May 2013 5701
Pusť ma k vám 02 December 2011 4587
Antonín Žváček: Lucerna polka 09 December 2015 5810
Jízda králů 30 May 2013 6952
Soběkurská 08 December 2012 6072
Kamenná cestička 30 May 2013 6089
Herz, Schmerz und dies und das 31 August 2010 6913
Falešná láska (Valdauf) 30 December 2010 8706
Túlavá 13 July 2010 6412

Short portraits

Daniela Magálová

Daniela Magálová

Daniela Magálová

-- CZ -

zpěvačka
(zde jednou  ne v kroji :-)
dechová hudba Moravanka

 "Kebych bola tak jak nejsu bohatá"


zpívají Daniela Magálová,
Ivana Slabáková
hraje cimbálová hudba Petra Olivy

Daniela je cestovatelka, pochází ze Slovenska (obec Stará Turá), velmi dobře se ale nyní patrně cítí  na Moravě, zejména v Brně:-).

Zpěvu propadla Daniela již ve svém ranném dětství a zpěvu se od té doby neustále věnovala. Zůčastňovala se úspěšně různých soutěží s tématikou "lidová píseň".

V roce 1980 se ucházela o přijetí na Bratislavskou konzervatoř a ve svých 14ti letech byla přijata. Následovalo bohatých 6 let získávání teorie a zkušeností v oboru "operní zpěv" s obligátním klavírem. Ráda vzpomíná na vynikající učitele, zejména na paní prof. Janu Billovou, která pro ni byla nejen vynikajícím pedagogem ale také vzorem ušlechtilého člověka.

Během studijí se také ucházela o místo zpěvačky v dechové hudbě Moravanka Jana Slabáka. Její velmi blízký vztah k lidové hudbě a hudební projev Slabáka natolik ovlivnily, že byla přijata. Od té doby zpívá - a dodávám, že i baví, jak jsem se mohl sám přesvědčit - společně s Ivanou Slabákovou a Břeťou Osičkou příznivce Moravanky.

Daniela natočila v roce 2009 ve studiu Jaromír Rajchman velmi pěkné profilové CD "Ozvěny tradic" / "Echo der Traditionen", které odráží její velmi citově zabarvený vztah k původní lidové písni, ke Slovensku, k Moravě a s oběma regiony úzce souvisejícími tradicemi.

"Kapura"


zpívají  Daniela Magálová a
  sestra Jana Turčínová-Magálová

Ozvěny tradic - Daniela Magálová

Ozvěny tradic
Tonstudio Rajchman 2009

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED