Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
RelikviatSvMarka

"O hudbě lze nejlépe hovořit s banéři. Umělci se baví jen o penězích."    "Über Musik kann man am besten mit Bankdirektoren reden. Künstler reden ja nur übers Geld." -- Jean Sibelius

Treasury of Bohemian Pearls

See also Song texts


Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Josef Konečný - Ve vinohradě 07 March 2019 1801
Josef Rezek - Vzpomínka, Jaroslav Klemíř/František Polák - Setkání, Peter Černička - Terorka, František Jeřábek - Grazlova píseň 01 December 2016 4725
Zdeněk Gurský - My dva / Pavel Bureš - Tuba v noci / Lidová - Červené jablíčko / Lojza Barotek, Miroslava Gurská - Život jako sen 04 October 2016 5031
Ivo Horký, Miroslav Záhorský - Povídal ně maléreček 04 October 2016 15229
Jaromír Vejvoda - Polka modrých očí 25 March 2016 4588
Miloš Procházka, Stanislav Pěnčík - Daj si šohaj 13 March 2016 3570
Pavel Svoboda - V Němčičkách 09 January 2016 3191
Ernst Mosch - Liebespärchen / Zamilovaní 25 August 2021 3428
Metoděj Prajka - Výborná 29 November 2020 3091
Ladislav Hrdlička - Prolog o jižní Moravě, Rajhradská, Vzpomeň si šohajku 06 September 2015 3035
Keď som šiel ku milej 28 February 2018 4022
Podruhé Vám nepovím 18 December 2014 4125
Haj, husičky haj 09 December 2015 8373
Na zahrádce 01 May 2014 4596
Píseň domova 13 March 2014 5091
Stará lípa 22 February 2014 6059
Stárkovi 06 December 2013 4563
Peter Studenič: Desítka 27 May 2014 6682
Ján Múdry: Moni 02 August 2013 5027
Kupte si moje pohledy 30 June 2013 5153
Hvězdička 09 June 2013 4920
Překrásné Valašsko 18 March 2013 4990
Muzikanti z Ratíškovic 23 February 2013 5365
Galánečka (Drie Donken) 28 February 2018 6065
Sklenářská 11 May 2013 5886
Ptám se Tě milý můj 21 February 2014 6861
Hance 30 August 2012 6544
V Nenkovském údolí 05 July 2012 6472
Kovářská polka 29 May 2012 6026
Dobrý večer frajárečko 26 April 2012 7005
Zaplakaly očenka 11 March 2012 5666
Böhmisches Märchen 11 November 2012 5953
Magdalenenwalzer 11 January 2012 7394
Přes Pavlovskú dolinečku 27 November 2011 7091
Dolnocerekvická polka 16 October 2011 7538
Nedaleko od Trenčína 08 October 2011 6405
Dášenka 07 September 2011 5840
Dojela kapela 19 July 2011 5343
Pod Pálavú 09 June 2011 6551
K Bílovicám 30 May 2013 5938
Lásku enom jednu potkáš 24 April 2011 7820
Michaela 30 May 2013 6706
Pusť ma k vám 02 December 2011 5454
Antonín Žváček: Lucerna polka 09 December 2015 6972
Jízda králů 30 May 2013 7932
Soběkurská 08 December 2012 6919
Kamenná cestička 30 May 2013 6999
Herz, Schmerz und dies und das 31 August 2010 7705
Falešná láska (Valdauf) 30 December 2010 9577
Túlavá 13 July 2010 7365

Short portraits

Jožka Novák

Jožka Novák 2008
Jožka Novák am 40.Blasmusikfestival
in Ratíškovice im J. 2008

Jožka Novák wird im Mai dieses Jahres seinen 80-sten Geburtstag feiern. Zeit seines Lebens hat er seine Freizeit zur Gänze der Blasmusik und Folklore gewidmet. In jüngeren Jahren als Flügelhornist aktiv unterwegs, nahm er sich später der Nachwuchserziehung an. Er gründete die Jugendblaskapelle Veselá muzika Ratíškovice, die in ihrem etwa 40-jährigen Bestehen unter seinem massiven, unablässigen Engagement eine beachtliche Anzahl junger Leute zur Blasmusik heranführte. Jožka Novák gründete das Blasmusikfestival in Ratíškovice, das zum größten Blasmusikfestival im Land zählt. Die Musikantenbälle in Hodonín, die diesen Monat ihr 40. Jubiläum begehen, gehen auch auf seine Initiative zurück.

Jožka musste sich Ende des vergangenen Jahres wegen einer akuten Verschlechterung seines Gesundheitszustandes einer unerwarteten Operation unterziehen. Bereits einen Monat später konnte er es aber nicht lassen, schon wieder neue Stücke für "seine Kinder" zu arrangieren.

Bei Glas spart er nicht mit seinem Galgenhumor. "Trauermärsche habe ich Kids schon gelernt und im Keller halte ich einige Liter vom Besten für die Musikanten bereit".

Möge ich diese Art von Humor von ihm persönlich noch lange hören.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED