Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert Einstein

Treasury of Bohemian Pearls

See also Song texts


Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Josef Rezek - Vzpomínka, Jaroslav Klemíř/František Polák - Setkání, Peter Černička - Terorka, František Jeřábek - Grazlova píseň 01 December 2016 2108
Zdeněk Gurský - My dva / Pavel Bureš - Tuba v noci / Lidová - Červené jablíčko / Lojza Barotek, Miroslava Gurská - Život jako sen 04 October 2016 2265
Ivo Horký, Miroslav Záhorský - Povídal ně maléreček 04 October 2016 8069
Jaromír Vejvoda - Polka modrých očí 25 March 2016 2018
Miloš Procházka, Stanislav Pěnčík - Daj si šohaj 13 March 2016 1811
Pavel Svoboda - V Němčičkách 09 January 2016 1693
Ernst Mosch - Liebespärchen / Zamilovaní 09 December 2015 1798
Metoděj Prajka - Výborná 06 November 2015 1552
Ladislav Hrdlička - Prolog o jižní Moravě, Rajhradská, Vzpomeň si šohajku 06 September 2015 1682
Keď som šiel ku milej 28 February 2018 2332
Podruhé Vám nepovím 18 December 2014 2326
Haj, husičky haj 09 December 2015 4948
Na zahrádce 01 May 2014 2879
Píseň domova 13 March 2014 3313
Stará lípa 22 February 2014 4199
Stárkovi 06 December 2013 3103
Peter Studenič: Desítka 27 May 2014 3937
Ján Múdry: Moni 02 August 2013 3252
Kupte si moje pohledy 30 June 2013 3249
Hvězdička 09 June 2013 3326
Překrásné Valašsko 18 March 2013 3437
Muzikanti z Ratíškovic 23 February 2013 3549
Galánečka (Drie Donken) 28 February 2018 4037
Sklenářská 11 May 2013 4194
Ptám se Tě milý můj 21 February 2014 4628
Hance 30 August 2012 4901
V Nenkovském údolí 05 July 2012 4278
Kovářská polka 29 May 2012 4413
Dobrý večer frajárečko 26 April 2012 5106
Zaplakaly očenka 11 March 2012 3626
Böhmisches Märchen 11 November 2012 4425
Magdalenenwalzer 11 January 2012 5626
Přes Pavlovskú dolinečku 27 November 2011 5141
Dolnocerekvická polka 16 October 2011 5526
Nedaleko od Trenčína 08 October 2011 4732
Dášenka 07 September 2011 4237
Dojela kapela 19 July 2011 3821
Pod Pálavú 09 June 2011 4880
K Bílovicám 30 May 2013 4194
Lásku enom jednu potkáš 24 April 2011 5711
Michaela 30 May 2013 4987
Pusť ma k vám 02 December 2011 3988
Antonín Žváček: Lucerna polka 09 December 2015 5179
Jízda králů 30 May 2013 6219
Soběkurská 08 December 2012 5342
Kamenná cestička 30 May 2013 5193
Herz, Schmerz und dies und das 31 August 2010 6382
Falešná láska (Valdauf) 30 December 2010 7973
Túlavá 13 July 2010 5741
Hledám děvče na boogie woogie 17 May 2010 7951

Short portraits

Emil Štolc

Emil Štolc
Emil Štolc
28.10.1888, Chorušice
01.07.1940  Nový Vestec
Šepot květin / Blumengeflüster


Musik Emil Štolc

Auf der neuen 2. CD von
Weinviertler Mährische Musikanten
Präsentation 6.,7. März 2010
Näheres s.
www.maehrischemusikanten.at


Emil Štolc byl velký vlastenec, hudební skladatel lidových písní, kapelník, muzikant, nakladatel. Hrál na křídlovku v kutnohorské vojenské hudbě. V letech 1908 až 1912 byl kapelníkem v Brandýse n. Labem. Od roku 1912 se věnoval hudebně nakladatelské činnosti v Praze na Smíchově. Byl i zde kapelníkem, pak dirigentem sokolské hudby a kapelníkem Národní gardy až do svého ohluchnutí. Vydával také časopis Hudební listy.

Emil Štolc je autorem mnoha pěkných pochodù, často s vlasteneckou tématikou, valčíků, polek, tanců a písní s lidovými náměty z Čech a Moravy. Mezi nejznámější patří: Šly panenky silnicí, Synek z Polanky, písničky o Staré Praze, Vivat Praga, Šepot květin (Blumengeflüster), Kytice hyacint, Struna lásky, Riviéro krásná, Cestička k milování, overtúry.

Jedna z jeho prvních skladeb, "Kovárna v lese", byla nahrána "Českou vojenskou kapelou" a natočena na desku americkou gramofonovou společností "Victor recording"  v New Yorku 23.10.1917 s označením Victor 69827.

Doplňěk (2011-03-18):
Šly panenky silnicí: ve fondu Národní knihovny ČR je v úpravách pro dechovový a smyčcový orchestr, rozpis partů pro jednotlivé nástroje:
* ŠTOLC, Emil. Sletový (Šly panenky silnicí); NárodníVelvary) : dva populární pochody. Praha : E.Štolc, 1936. 14 listů. Úprava pro smyčcový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky; Dítě vlasti. Praha : E.Štolc, 1931. 20 listů.
Úprava pro dechový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky silnicí : pochod; Dítě vlasti : pochod.
Praha : Melodion, E.Štolc, [1946]. 25 listů. Úprava pro dechový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky : pochod; Praktikus : pochod. Praha : SNKLHU, 1958. 24 listů. Úprava pro dechový orchestr.

Emil Štolc war ein großer Patriot, Komponist von Volksliedern, Kapellmeister, Musikant, Verleger. Er spielte Flügelhorn in der Militärmusik in Kutná Hora. Er war in den Jahren 1908 bis 1912 als Kapellmeister in Brandýs ob Elbe tätig. Ab dem Jahr 1912 widmete er sich vor allem der Führung seines in Prag-Smíchov gegründeten Verlages. Dort war er auch Kapelmeister, dann Dirigent der Sokol-Musik und Kapellmeister der Nationalgarde bis zu seiner Taubheit. Er gab auch das Periodikum Musikalische Blätter heraus.

Emil Štolc ist Author vieler schöner Märsche, sehr oft mit patriotischer Thematik, Walzer, Polkas, Tänze sowie Lieder mit volkstümlichen Inhalten aus Böhmen und Mähren. Zu den Bekanntesten gehören: Šly panenky silnicí, Synek z Polanky, písnicky o Staré Praze, Vivat Praga, Šepot kvetin (Blumengeflüster), Kytice hyacint, Struna lásky, Riviéro krásná, Cesticka k milování, Overtüren.

Eine von seinen ersten Kompositionen,  „Die Schmiede im Wald“, wurde mit böhmischer Militärkapelle eingespielt und von der amerikanischen Gramophongesellschaft „Victor recording“ in New York am 23.10.1917  auf die Schallplatte mit dem Label "Victor 69827" gebracht.

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998