Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
RelikviatSvMarka

"Mit dem Gesang vermag man die Seelen der Menschen zu berühren. Das ist das Größte, was es gibt."
- Kammersängerin Edita Gruberová, Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper

Treasury of Bohemian Pearls

Láska největší

Láska největší / Die größte Liebehudba Zdeněk Gurský, text Milada Gurská

zpěv
Věra Havlíčková, Ľubica Špačková, Jana Kadlecová, Václav Štěrba

dechová hudba Gloria
Zdeněk Gurský

CD
Láska největší

"Laska nejvetsi / Die größte Liebe" ist ein Walzer von Zdeněk Gurský und seiner Frau Milada - aufgenommen auf der gleichnamigen CD Láska největší aus dem Jahre 1996 - dass meines Erachtens in besonderer Weise die inhaltliche Schönheit mährischer Texte dokumentiert.

Ich habe es "gewagt", dieses Stück ins Deutsche zu übersetzen, was bei den Liedertexten in den meisten Fällen aus pragmatischen Gründen beinahe ein "Ding der Unmöglichkeit" ist. Dabei habe ich klarerweise nicht nur auf die Semantik besondere Rücksicht genommen - die Übersetzung ist meinem Gefühl nach inhaltlich gleich - sondern achtete darauf, dass das Stück einen Reim bekommt und auch der deutsche Text synchron mit der Melodie gesungen werden kann.

 deutscher Text

1. ( Šohaj)
Ich bat Herrn Gott, dass ich zu euch darf kommen,
und er erhörte mich gleich, Du kamst mir öffnen,
/: Du öffnetest nicht allein, noch stand dort irgendwer auch,
der sein Händchen klein, in Deiner Hand verbarg :/

Zwischenspiel

2. ( Angebetete)
Ich kann nicht, mein Liebster, mich mit Dir vermählen,
ich könnte nicht zum Altar, wie Jungfrau im Weißen gehen,
/: Herzchen *) vergeben hab' ich, nicht aber meinem Liebsten,
Liebe und Umarmung mein, gehört dem Söhnchen allein :/

3. (beide ...)
Reich' mir meine Liebe, reich' mir beide Händchen,
es darf nicht Söhnchen Dein, ein Zeichen der Trennung sein,
/: ich hol' euch beide ab, zum Altar gemeinsam knien,
zur Wahrheit und Liebe zu zweit', werd'n den Sohn erzieh'n :/

*)Herzchen: mährisch srdénko, eine besonders emotionale Ausdrucksform; (böhmisch srdíčko)

© 2003 German translation by Antonin Sprinzl
Free redistribution for non-profit granted as long as the content and copyright notice remain unmodified.

Short portraits

Antonín Pecha

- CZ -


Antonín Pecha
Mag. Antonín Pecha (1959)

Baleárská, orchestrální  polka
sólo pro křídlovku a tenorhudba Antonín Pecha
Dechová hudba Veselka

Antonín Pecha se narodil v Ledči nad Sázavou 3. ledna 1959. Nadšení v něm vzbudil a ke hře na trubku jej přivedl tatínek.  Pokračoval pak pod vedením pana Karla Růžka, učitele v Lidové škole umění v místě rodiště. Následně absolvoval pražskou konzervatoř a AMU ve třídě prof. Václava Junka.

Po ukončení studií dostal možnost uplatnit své znalosti a schopnosti v Hudebním divadle na Karlíně, následovala angažmá ve Filmovém symfonickém orchestru, v Orchestru opery Národního divadla v Praze, Symfonického orchestru Hlavního města Prahy FOK. Od roku 1986 je Antonín Pecha řádným členem České filharmonie v žesťové sekci. Vedle své hudební profese se navíc angažuje v dalších menších hudebních tělesech a je také zván jako porotce do posuzovacích komisí.

Je velmi potěšitelné, že Antonín Pecha patří k hudebníkům, kteří se vedle své profese v oboru vážné hudby také věnují hudbě lidové. Antonín Pecha složil a aranžoval řadu hezkých melodií pro malé dechové orchestry, které jsou fanoušky české dechové hudby velmi oblíbené a známé po celé Evropě.

Antonín Pecha byl také do roku 2005 stálým členem dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše. Veselka zaznamenala řadu jeho melodií na CD.

Baleárská, řídící hlas - Kubešovo hudební vydavatelství Praha
Pro radost

Baleárská polka byla natočena 1996
CD "Pro radost"
Kubešovo hudební vydavatelství Praha
rok vydání 1998

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED