Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
RelikviatSvMarka

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

Treasury of Bohemian Pearls

See also Song texts


Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Hledám děvče na boogie woogie 17 May 2010 9319
Zwei Könige 28 February 2018 6424
Falešná láska 08 March 2011 8700
Břeclavanka 28 January 2010 9561
Podzimní / Herbst-Polka 19 August 2021 7212
Velikonoční / Ostern-Polka 20 September 2009 6427
Za svítání 07 September 2009 9243
Tschecháranka Polka 28 November 2010 11457
Václav Smola: Život je krásný 08 November 2012 10460
Zavoňala fialenka 29 November 2010 12203
Růžička / Röschen 30 May 2013 12207
Dědinů / Durchs Dörffi 30 May 2013 10466
Hradišťanka 03 March 2011 13613
V tej starej forotě 24 January 2013 13061
Boršíčanka 03 March 2011 16394
Starý kříž 30 May 2013 15140
Petrklíčová 28 February 2018 14224
Pusinka 04 March 2011 15271
Kde se láska skrývá 30 May 2013 15719
Přes dvě vesnice 30 May 2013 16424
Láska největší 03 March 2011 15595
Milá má 03 March 2011 12756
V tej milotskej bažantnici 28 November 2010 15626
Vám přátelé / Für euch, Freunde 30 May 2013 13935
Jetelíček u vody / Herz-Schmerz-Polka 03 March 2011 14452
Snubní prstýnek 03 March 2011 12585
Obrovská 30 May 2013 13636
Josefovská 30 May 2013 13573
Karlíčku můj (česky, deutsch) 07 August 2014 18220
Lenivá 03 March 2011 14025
Soutěžní 03 March 2011 13151
Z kraje rybníků 03 March 2011 14801
Muzikant 03 March 2011 14840
U tichých topolů 03 March 2011 12933
Ta naša šenkérečka 30 May 2013 13642
Šohaj z Hodonína 03 March 2011 14211
Strážnické vinohrady 03 March 2011 12740
Ptala sa mňa 03 March 2011 13918
Dávno přešla doba loučení 30 May 2013 14667
Voňavá 30 May 2013 14294
Galánečka (Mistříňanka) 27 December 2012 15336
Z Hodonína 30 May 2013 14138
Napij sa ty šohaj 04 March 2011 14148
Noční tuláci 04 March 2011 13803
O našej lásce 30 May 2013 13563

Short portraits

Jaromír Vejvoda

Jaromír Vejvoda
* 28. März 1902 in Zbraslav
† 13. Nov. 1988 in Zbraslav

Škoda lásky
Hvor er min kope
Rosamunde
Beerbarrel-polka
Ut i naturen
Roll out the Barrels

Man sagt, Jaromír Vejvoda brachte zur Welt "drei Söhne und 80 Hits", davon den Hit des Jahrhunderts "`Skoda lásky", lt. OSA des meist gespielten Titels.

Generál Eisenhower hatte sich bei seinem Pragaufenthalt im Jahre 1945 bei Vejvoda persönlich mit den Worten bedankt: "Ihr Song half uns den Krieg zu gewinnen."

... "Even the most popular song among the Allied Forces during the Second World War - Beer Barrel Polka - which is still considered an American or British folk song, is of Czech origin. It was originally called the Modřany Polka (Modřany is a Prague quarter) and composed by Jaromír Vejvoda in 1934. Inhabitants of the Böhmen und Mähren Protectorate, following the foreign radio stations in secret, naturally recognized this song with enthusiasm."

 

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED