Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
CD Header

"Trvalo můj celý život, přijít na to, co neumím hrát."    "Es hat mein ganzes Leben gedauert, um zu wissen, was ich nicht spielen kann." -- Dizzie Gillespie

CDs / DVDs

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Lácaranka: 45. jubileum od založení / 45. Gründungsjubiläum 20 December 2020 335
Křest CD / CD-Taufe: Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka Tomáše Kotěry 17 November 2015 2921
Křest CD / CD-Taufe: Svět je kniha nádherná - Dechová hudba Vysočinka 16 November 2015 3154
CD 20 let Zlaťanka - Dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic u Brna 24 June 2015 3483
CD Frisch verböhmt - Blaskapelle Blech Khopt 22 June 2015 3130
CD Poprvé - Hudba z Marzu Revajvl 20 June 2015 3941
CD4 Zpívat budu dál - Dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše a Babouci hrají skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4440
CD3 Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4097
CD2 Duše muzikanta - Dechová hudba Vysočanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4751
CD1 Prostý sen Jardy Hájka - Duo Václav Žákovec hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4086
CD Musikantenhochzeit - Blaskapelle Ramseer Musikanten 20 June 2015 4031
CD Túfaranka 2009 - Dechová hudba Túfaranka 20 June 2015 4468
CD Am Stammtisch - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 3811
CD Alte Liebe - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 4395
CD Jubilejní - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4180
CD S Valaškou pro radost - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4013
CD 40 let s Valaškou - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3822
CD K narozeninám Václava Maňase ml. / Zum Geburtstag von Václav Maňas Jun. - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3751
CDs/DVDs, Stříbrňanka - Obsahový přehled / Gesamt-Inhaltsverzeichnis 15 January 2014 9354
DVD Koncert 45. let - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 5384
DVD Jakú to pěsničku začíná - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 4401
CD Rodičom - Dychová hudba Drietomanka 20 June 2015 4634
CD První - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4218
CD Druhá - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4011
CD Třetí - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4527
CD Festum Celebrare - Blaskapelle Die Lederhosn Blech 20 June 2015 3875
CD Na klobúckých lukách - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3916
CD Tajná láska - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4073
CD 30 let Valašky - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4134
CD Hraje Vám Valaška - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4060

Distinct vocalists

Distinct tubists

Short portraits

Josef Frýbort

Josef Frýbort

Josef Frýbort(l.)
* 18. Feb. 1913 Žadovice
† 27. Nov. 1998 Kyjov

legendärer Musikpädagoge und Folklorist aus Kyjov
im Bild mit und
bei Slávek Smišovský

Josef Frýbort wirkte im Großraum Kyjov. Er führte mit besonderem Engagement und Ethusiasmus ambitionierte Jugendliche in das Reich der mährischen Blasmusik. Ohne seinen unermüdlichen Einsatz wären uns vermutlich viele Namen wie Pavluš, Procházka, Konečný, Slabák, Pfeffer, Gurský, Mistříňanka, Stříbrňanka u.v.a.m. gar nicht so geläufig. Mit Worten von Vojtěch Horký im Interview anlässlich des 30sten Bestandsjubiläums von Stříbrňanka am 18. Sep. 2000: An wen erinnert euch am Liebsten von denen, die mit der Blaskapelle zusammengearbeitet haben? "Zweifelsohne an Slávek Smišovský. Er zeigte uns, dass Blasmusik nicht nur "umtata, umtata" ist. Der Höhenpunkt unserer Verbindung war das Stück "Zahrada Moravy / Mährischer Garten" ... Der weitere, der mit der Blaskapelle für immer verknüpft bleibt, ist Josef Frýbort ...

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED