Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
CD Header

"Když pomyslím na to, co jsem osobně z hudby pro můj život získal, tak je to asi více, než obráceně."    "Wenn ich daran denke, was ich persönlich aus der Musik für mein Leben gelernt habe, dann ist das wahrscheinlich mehr als umgekehrt." -- Daniel Barenboim

CDs/DVDs

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Křest CD / CD-Taufe: Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka Tomáše Kotěry 17 November 2015 2824
Křest CD / CD-Taufe: Svět je kniha nádherná - Dechová hudba Vysočinka 16 November 2015 3011
CD 20 let Zlaťanka - Dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic u Brna 24 June 2015 3349
CD Frisch verböhmt - Blaskapelle Blech Khopt 22 June 2015 3022
CD Poprvé - Hudba z Marzu Revajvl 20 June 2015 3844
CD4 Zpívat budu dál - Dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše a Babouci hrají skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4347
CD3 Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 3988
CD2 Duše muzikanta - Dechová hudba Vysočanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4614
CD1 Prostý sen Jardy Hájka - Duo Václav Žákovec hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 3989
CD Musikantenhochzeit - Blaskapelle Ramseer Musikanten 20 June 2015 3930
CD Túfaranka 2009 - Dechová hudba Túfaranka 20 June 2015 4311
CD Am Stammtisch - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 3698
CD Alte Liebe - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 4275
CD Jubilejní - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4076
CD S Valaškou pro radost - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3914
CD 40 let s Valaškou - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3736
CD K narozeninám Václava Maňase ml. / Zum Geburtstag von Václav Maňas Jun. - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3648
CDs/DVDs, Stříbrňanka - Obsahový přehled / Gesamt-Inhaltsverzeichnis 15 January 2014 9087
DVD Koncert 45. let - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 5175
DVD Jakú to pěsničku začíná - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 4262
CD Rodičom - Dychová hudba Drietomanka 20 June 2015 4519
CD První - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4119
CD Druhá - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 3912
CD Třetí - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4430
CD Festum Celebrare - Blaskapelle Die Lederhosn Blech 20 June 2015 3775
CD Na klobúckých lukách - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3820
CD Tajná láska - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3974
CD 30 let Valašky - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4042
CD Hraje Vám Valaška - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3964
CD Immer flink und fröhlich - Dychová hudba Drietomanka 20 June 2015 4043

Distinct vocalists

Distinct tubists

Short portraits

Sourozenci Baťkovi

- CZ -

Sourozenci Ba`tkovi
Sourozenci
Božena a Zdeněk Baťkovi

Zpěvné duo sourozenců Baťkových se těší mezi příznivci původního moravského folklóru mimořádné oblibě po celé České republice. Zejména ovšem v regionu Slovácka, v prostředí dlouholetých, bohatých lidových tradic a zažitých kulturních zvyklostí, v kterých tato dvojice vyrůstala, patří u obyvatelstva již dnes bezesporu k ikonám lidového umění. Sourozenci Baťkovi patří i nadále k vítaným hostům nejrůznějších, často slavnostních příležitostí.

Úcta a obdiv ze strany mnoha ctitelů, mezi které patří samo sebou i autor těchto slov, se nedostavily náhodou. Sourozenci Bat´kovi se folklornímu zpěvu věnují od malička. Postupem času se hloubka a rozsah jejich znalostí a působení neustále rozrůstala. Nebude v současnosti patrně mnoho těch, kteří oplývají tak širokým repertoárem dochovaných lidových písní z Podluží, v kterých je obsažena hluboká filozofie o nadčasových základních hodnotách, v životě člověka tak důležitých. Zpívá se v nich o lásce k milované osobě, o lásce k rodičům a bližním, o štěstí, naději, ale také o zklamání. Je v nich zakódováno mnoho moudrostí morálního a etického charakteru. Zdeněk je také autorem některých z těchto lidových písní a textů, nebo spoluautorem.
Některé skladby z jejich bohatého repertoáru zaznamenali již na slušný počet nosičů, které lze získat přes jejich internetovou prezenci www.sourozenci-batkovi.cz.

Božena a Zdeněk spolupracují již dlouhá léta společně popřípadě samostatně s řadou cimbálových muzik a dechových kapel v regionu. Jsou prezenční na festivalech, přehlídkách, lokálních slavnostech i v rozhlase a televizi. Lze je slyšet na benefičních koncertech ve prospěch postižených dětí.  Zvládnou někdy až několik desítek větších vystoupení ročně. Zdeněk se také podílí na výchově hudebního dorostu.

Za zmínku stojí, že se oba věnují zpěvu mimo svou profesní činnost. Zdeněk je dokonce nucen pravidelně denně dojíždět za prací a to poměrně nemalou vzdálenost.

I přes jejich značnou popularitu jsou oba zpěváci velmi přístupní a působí vždy přátelsky a skromně, jak mohu z vlastní zkušenosti doložit.

Jejich zpěvem potěšili již mnoho lidských srdcí. Přispívají silnou měrou k tomu, aby si pramen lidového umění udržel svou svěžest a plnou vitalitu.

Zapadá slunéčko /
Die Sonne schwindet


sourozenci Baťkovi

"Počkám já, si počkám,
až to slunko zajde,
[:[:až moje srdénko,:]
to tvoje si najde:]"

Západ slunce

---

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED