Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
CD Header

"O hudbě lze nejlépe hovořit s banéři. Umělci se baví jen o penězích."    "Über Musik kann man am besten mit Bankdirektoren reden. Künstler reden ja nur übers Geld." -- Jean Sibelius

CDs/DVDs

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Křest CD / CD-Taufe: Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka Tomáše Kotěry 17 November 2015 2380
Křest CD / CD-Taufe: Svět je kniha nádherná - Dechová hudba Vysočinka 16 November 2015 2508
CD 20 let Zlaťanka - Dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic u Brna 24 June 2015 2871
CD Frisch verböhmt - Blaskapelle Blech Khopt 22 June 2015 2538
CD Poprvé - Hudba z Marzu Revajvl 20 June 2015 3411
CD4 Zpívat budu dál - Dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše a Babouci hrají skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 3898
CD3 Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 3532
CD2 Duše muzikanta - Dechová hudba Vysočanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4154
CD1 Prostý sen Jardy Hájka - Duo Václav Žákovec hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 3587
CD Musikantenhochzeit - Blaskapelle Ramseer Musikanten 20 June 2015 3496
CD Túfaranka 2009 - Dechová hudba Túfaranka 20 June 2015 3822
CD Am Stammtisch - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 3265
CD Alte Liebe - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 3815
CD Jubilejní - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3631
CD S Valaškou pro radost - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3527
CD 40 let s Valaškou - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3322
CD K narozeninám Václava Maňase ml. / Zum Geburtstag von Václav Maňas Jun. - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3221
CDs/DVDs, Stříbrňanka - Obsahový přehled / Gesamt-Inhaltsverzeichnis 15 January 2014 8020
DVD Koncert 45. let - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 4583
DVD Jakú to pěsničku začíná - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 3761
CD Rodičom - Dychová hudba Drietomanka 20 June 2015 4014
CD První - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 3709
CD Druhá - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 3435
CD Třetí - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 3931
CD Festum Celebrare - Blaskapelle Die Lederhosn Blech 20 June 2015 3309
CD Na klobúckých lukách - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3427
CD Tajná láska - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3563
CD 30 let Valašky - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3607
CD Hraje Vám Valaška - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3554
CD Immer flink und fröhlich - Dychová hudba Drietomanka 20 June 2015 3585

Distinct vocalists

Distinct tubists

Short portraits

Slávek Smišovský

Blahoslav Smišovský, geb. am 8. März 1931, in seinen besten Jahren pedagogisch tätig, Komponist und vor allem als der prominente Vertreter der mährischen Lyrik bekannt, wird auch als der "mährische Vacek" bezeichnet. Er lebt mit seiner Frau Věra, ehemaliger Sängerin, in Uherský Ostroh bei Uherské Hradiště.

Blahoslav Smišovský komponierte über 600 Werke und erhielt für seine kompositorische Tätigkeit eine Reihe von Auszeichnungen. In Mähren sind seine Lieder, vor allem unter der älteren Generation, sehr bekannt und beliebt. Es muss gesagt werden, dass Blaskapellen wie Misttříňanka, Stříbrňanka u.a. mit einem Repertoire reichhaltig ausgestattet mit seinen Werken groß geworden sind.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED