Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC UNITES NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 
CD Header

"Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce"    "Wer Musik begreifen will, braucht nicht so sehr das Gehör, wie vielmehr das Herz." -- Jiří Mahen

CDs/DVDs

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Křest CD / CD-Taufe: Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka Tomáše Kotěry 17 November 2015 2130
Křest CD / CD-Taufe: Svět je kniha nádherná - Dechová hudba Vysočinka 16 November 2015 2242
CD 20 let Zlaťanka - Dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic u Brna 24 June 2015 2549
CD Frisch verböhmt - Blaskapelle Blech Khopt 22 June 2015 2275
CD Poprvé - Hudba z Marzu Revajvl 20 June 2015 3163
CD4 Zpívat budu dál - Dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše a Babouci hrají skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 3641
CD3 Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 3268
CD2 Duše muzikanta - Dechová hudba Vysočanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 3844
CD1 Prostý sen Jardy Hájka - Duo Václav Žákovec hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 3372
CD Musikantenhochzeit - Blaskapelle Ramseer Musikanten 20 June 2015 3260
CD Túfaranka 2009 - Dechová hudba Túfaranka 20 June 2015 3557
CD Am Stammtisch - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 3028
CD Alte Liebe - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 3607
CD Jubilejní - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3362
CD S Valaškou pro radost - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3296
CD 40 let s Valaškou - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3055
CD K narozeninám Václava Maňase ml. / Zum Geburtstag von Václav Maňas Jun. - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3004
CDs/DVDs, Stříbrňanka - Obsahový přehled / Gesamt-Inhaltsverzeichnis 15 January 2014 7355
DVD Koncert 45. let - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 4318
DVD Jakú to pěsničku začíná - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 3491
CD Rodičom - Dychová hudba Drietomanka 20 June 2015 3638
CD První - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 3489
CD Druhá - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 3164
CD Třetí - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 3538
CD Festum Celebrare - Blaskapelle Die Lederhosn Blech 20 June 2015 3053
CD Na klobúckých lukách - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3219
CD Tajná láska - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3341
CD 30 let Valašky - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3392
CD Hraje Vám Valaška - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3340
CD Immer flink und fröhlich - Dychová hudba Drietomanka 20 June 2015 3210

Distinct vocalists

Distinct tubists

Short portraits

Antonín Borovička

- CZ -Antonín Borovička
* 4. 11. 1895 Davle u Prahy
† 3. 12. 1968 Davle u Prahy

Nejhezčí koutek


(komp. 1923)

"... nejhezčí koutek na světě znám,
tam chci býti s tebou docela sám,
tam chci tě míti jen pro sebe,
budeme žít svojí lásce,
ty pro mě, já pro tebe ..."

Antonín Borovička prožil v rodné Davli (jižně nedaleko Prahy) bezmála svůj celý život. Byl velmi talentovaný hudebník, skladatel, angažovaný hudební vychovatel a učitel, dlouholetý kapelník. Ve svých mladých letech se především jako autodidakt věnoval hudbě. Ovládal povícero nástrojů, na které se sám s velkou ctižádostí naučil hrát.
 
Se svými hudebními znalostmi a schopnostmi narukoval k vojsku jako hudebník. Válečné události tehdejší doby ale vedly k tomu, že v roce 1917 byl hudební útvar rozpuštěn. Borovička s ostatními byl přemístěn jako řadový voják na frontu u Terstu. Tam přišel Borovička během soubojů o pravou nohu. První světová válka poznamenala jeho životní osud. Jako mladý válečný invalida se vrátil do milované Davle.

Začal se naplno věnovat hudbě, která mu nyní skýtala smysl života. Stará, trvající láska k lidové hudbě a nezlomený životní optimizmus otevíraly Borovičkovi nové uspokojivé pole působnosti. V Davli posléze založil orchestr Vltavan, kterému stál v čele jako kapelník celých 40 let. Začal se také věnovat skladatelské činnosti a hudebnímu vyučování, zejména s myšlenkou doplňování řad v založeném orchestru. Ve vlastním životopisu uvádí, že napsal kolem 60ti skladeb. To ale "zamlčel" řadu skladeb, které byly nalezeny v jeho pozůstalosti (dalších asi 40 skladeb). Hudební nakladatelství Antonína Borovičky má v úmyslu postupně i tyto skladby zpřístupnit veřejnosti.

Antonín Borovička žil ve štastném manželství, z kterého vzešly dva potomci. Pocházel z chudých poměrů. Celý život zůstal milým a skromným člověkem, který rád pomohl kde mohl. Mezi muzikanty byl všude oblíben.

V jeho tvorbě se manifestuje nápaditost, originalita, hudební kouzlo. Borovičkovy skladby získaly svou melodičností mnoho příznivců dechovky po celé střední Evropě.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED