Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
CD Header

"To nejlepší v hudbě není zaznamenáno v notách"    "Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten." -- Gustav Mahler

CDs / DVDs

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Lácaranka: 45. jubileum od založení / 45. Gründungsjubiläum 20 December 2020 759
Křest CD / CD-Taufe: Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka Tomáše Kotěry 17 November 2015 3022
Křest CD / CD-Taufe: Svět je kniha nádherná - Dechová hudba Vysočinka 16 November 2015 3266
CD 20 let Zlaťanka - Dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic u Brna 24 June 2015 3575
CD Frisch verböhmt - Blaskapelle Blech Khopt 22 June 2015 3213
CD Poprvé - Hudba z Marzu Revajvl 20 June 2015 4021
CD4 Zpívat budu dál - Dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše a Babouci hrají skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4513
CD3 Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4197
CD2 Duše muzikanta - Dechová hudba Vysočanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4856
CD1 Prostý sen Jardy Hájka - Duo Václav Žákovec hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4170
CD Musikantenhochzeit - Blaskapelle Ramseer Musikanten 20 June 2015 4358
CD Túfaranka 2009 - Dechová hudba Túfaranka 20 June 2015 4634
CD Am Stammtisch - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 3898
CD Alte Liebe - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 4494
CD Jubilejní - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4271
CD S Valaškou pro radost - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4095
CD 40 let s Valaškou - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3908
CD K narozeninám Václava Maňase ml. / Zum Geburtstag von Václav Maňas Jun. - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3840
CDs/DVDs, Stříbrňanka - Obsahový přehled / Gesamt-Inhaltsverzeichnis 15 January 2014 9611
DVD Koncert 45. let - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 5511
DVD Jakú to pěsničku začíná - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 5178
CD Rodičom - Dychová hudba Drietomanka 20 June 2015 5000
CD První - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4298
CD Druhá - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4320
CD Třetí - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4609
CD Festum Celebrare - Blaskapelle Die Lederhosn Blech 20 June 2015 3951
CD Na klobúckých lukách - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4002
CD Tajná láska - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4155
CD 30 let Valašky - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4216
CD Hraje Vám Valaška - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4150

Distinct vocalists

Distinct tubists

Short portraits

Zdeněk Beneš

Zdeněk Beneš

- CZ -

 

Zdeněk Beneš

Textař  Zdeněk Beneš (1959)

Moje česká vlasthudba Ladislav Kubeš st.
text Zdeněk Beneš
  Dechová hudba Veselka

Zdeněk Beneš je velmi citlivá muzikantská duše. Původem z Prahy, jižní Čechy mu ale učarovaly lepším vzduchem:-). Jeho velká láska je lidová hudba, zejména pak obohacování hudebních témat "litým" textem. Texty čerpá ze svých postřehů. Jeho senzibilní vnímavost jej těmito zásobuje takřka všude, kudy jde či jede (rád jezdí na motorce). Od roku 2007 je členem formace Veselky Ladislava Kubeše, kde hraje na trubku. Byl hnacím motorem spolu s Michalem Marešem při založení jihočeské dechové hudby Libkovanka v Libkově vodě jižně od Pelhřimova, v které je činný nejen jako hráč, ale o kterou se také umělecky a kapelnicky čile stará.

Napsal k písničkám od různých autorů řadu pěkných textů. Jeho profilové CD "Utíká to, utíká" vyšlo v Kubešově hudebním vydavatelství. Je především mnohým znám svým spoluautorstvím skladby Ladislava Kubeše st., "Moje česká vlast", kterou opatřil "na míru šitým" textem. Není nezajímavé si malounko přiblížit, za jakých náhodných okolností tato skvostná kompozice vznikla.

Zdeněk Beneš původně nabídl text k zhudebnění Adu Doškovi, vedle Ladislava Kubeše st., jednoho z dalších, předních jihočeských skladatelů, který s Kubešem udržoval přátelský vztah. Ada Doško komponoval k textu melodii, ale skladba byla patrně uložena do šuplíku. Beneš udržoval ale také stálý kontakt s Ladislavem Kubešem st., který neustále aktivně tvořil. A tak se stalo, že se Kubeš zmínil o svém hudebním novorozenci. Jednalo se o aranži lidového námětu, kterou Kubeš ale tak šikovně doplnil svým originálním způsobem, že byl z kompozice sám nadšen. Zdeněk Beneš projevenému nadšení Kubeše neodolal a ve svém mladistvém nadšení mu předložil  text, který svého času nabídl i Doškovi. Kubeš si text přečetl a zjistil okamžitě, že text je na jeho novou skladbu bez nutnosti jakýchkoliv úprav jako šitý. Doškova velkorysost a dlouholeté přátelství z Kubešem usnadnily snadný zrod další jihočeské hudební perly, kterou známe jako "Moje česká vlast".

Ladislav Kubeš, Áda Doško, Tdeněk Beneš

Skladatelelé
Ladislav Kubeš Sen. (1924-1998)
Ada Doško - (1937-1999)
textař Zdeněk Beneš

Utíká to, utíká: K 50tinám Zdeňka Beneše

CD "Utíká to, utíká"
K 50tým narozeninám textaře
Zdeňka Beneše
Kubešovo hudební vydavatelství
Praha 2009

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED