Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině a Evropě --- living tradition in home and Europe --- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 
CD Header

"Když pomyslím na to, co jsem osobně z hudby pro můj život získal, tak je to asi více, než obráceně."    "Wenn ich daran denke, was ich persönlich aus der Musik für mein Leben gelernt habe, dann ist das wahrscheinlich mehr als umgekehrt." -- Daniel Barenboim

CDs/DVDs

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Křest CD / CD-Taufe: Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka Tomáše Kotěry 17 November 2015 1992
Křest CD / CD-Taufe: Svět je kniha nádherná - Dechová hudba Vysočinka 16 November 2015 2111
CD 20 let Zlaťanka - Dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic u Brna 24 June 2015 2374
CD Frisch verböhmt - Blaskapelle Blech Khopt 22 June 2015 2129
CD Poprvé - Hudba z Marzu Revajvl 20 June 2015 3030
CD4 Zpívat budu dál - Dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše a Babouci hrají skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 3477
CD3 Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 3120
CD2 Duše muzikanta - Dechová hudba Vysočanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 3658
CD1 Prostý sen Jardy Hájka - Duo Václav Žákovec hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 3236
CD Musikantenhochzeit - Blaskapelle Ramseer Musikanten 20 June 2015 3118
CD Túfaranka 2009 - Dechová hudba Túfaranka 20 June 2015 3410
CD Am Stammtisch - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 2898
CD Alte Liebe - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 3452
CD Jubilejní - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3221
CD S Valaškou pro radost - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3173
CD 40 let s Valaškou - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 2929
CD K narozeninám Václava Maňase ml. / Zum Geburtstag von Václav Maňas Jun. - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 2864
CDs/DVDs, Stříbrňanka - Obsahový přehled / Gesamt-Inhaltsverzeichnis 15 January 2014 7042
DVD Koncert 45. let - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 4159
DVD Jakú to pěsničku začíná - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 3341
CD Rodičom - Dychová hudba Drietomanka 20 June 2015 3463
CD První - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 3350
CD Druhá - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 2998
CD Třetí - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 3379
CD Festum Celebrare - Blaskapelle Die Lederhosn Blech 20 June 2015 2917
CD Na klobúckých lukách - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3078
CD Tajná láska - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3204
CD 30 let Valašky - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3248
CD Hraje Vám Valaška - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3191
CD Immer flink und fröhlich - Dychová hudba Drietomanka 20 June 2015 3053

Distinct vocalists

Distinct tubists

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998