Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
CD Header

"Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce"    "Wer Musik begreifen will, braucht nicht so sehr das Gehör, wie vielmehr das Herz." -- Jiří Mahen

Profilové CD "Premiera" - Ján Múdry, tenor, pozoun

[span class=notice]Deutsche Übersetzung befindet sich in der 2. Beitragshälfte
Německý překlad se nachází v druhé části článku (Weiterlesen = čti dále ...)[/span]
Ján Múdry
Ján Múdry
Ján Múdry: CD Premiera
Profilové CD
"Premiera", 2009
Drietomský šuhajH: Adam Hudec

Ján Múdry se narodil 7. ledna 1984 v Trenčíně. Žije v obci Drietomě, která se nachází v okrese Trenčín nedaleko moravské hranice. Za své základní hudební vzdělání vděčí otci Jaroslavu Múdrému, dlouholetému uspěšnému kapelníkovi dechové hudby Drietomanka jako i svému bratru Jarovi, který po otci převzal žezlo a ujal se vedení této i nadále úspěšné dechové skupiny.

Hudební vzdělání získal studiem na konzervatoři v Žilině u prof. Bukače a v Bratislavě, kde ukončil studium absolutoriem. Ve hře na pozoun je Ján Múdry dvojnásobný vítěz mezi slovenskými konzervatořemi.

V současnosti je Ján Múdry na pevný úvazek u vojenské hudby v Bratislavě. Kromě toho je členem dechové hudby Drietomanka, kde zastupuje post tenoristy. Jako hostující se zůčastňuje vystoupení s dechovou hudbou  Gloria. Vypomáhá také dle potřeby velmi čile v mnoha slovenských a moravských kapelách.

Toto CDé obsahuje 13 skladeb. 10 skladeb bylo natočeno s DH Drietomanka, další tři s dechovými hudbami Dunajská kapela, Stříbrňanka a Gloria. CD bylo vydáno v prosinci 2009.

Kontakt janmudry.webcard.tel

Profil-CD "Premiera" - Ján Múdry, tenor, pozoun

Ján Múdry: CD Premiera
CD "Premiera"
backside

Ján Múdry wurde am 7. Jänner 1984 in Trenčín geboren. Er lebt in Drietoma (unweit der mährischen Grenze).  Seine musikalischen Grundlagen verdankt er in erster Linie seinem Vater Jaroslav Múdry Sen., ehemaligem Kapellmeister der Blaskapelle Drietomanka (er leitete die Blaskapelle mit Erfolg 20 Jahre lang) sowie seinem Bruder Jaroslav  Múdry Jun., dem derzeitigen Kapellmeister.

Musikalische Fachausbildung erhielt Ján Múdry am Konservatorium in Žilina bei Prof. Bukač und in Bratislava, wo er das Absolutorium erlangte. Im Posaunenspiel ist er der zweifache Sieger in der Spielkategorie Posaune unter den slowakischen Konservatorien.

Jaroslav Múdry, Josef Novák
Dva staří přátelé / Zwei alte Freunde
Jaroslav Múdry Sen., Jožka Novák
Ján Múdry ist bei der Militärmusik Bratislava als Tenorist angestellt. Darüber hinaus ist er als Tenorist bei der Blaskapelle Drietomanka. Als Gastspieler ist er bei der Blaskapelle Gloria  sowie aushilfsweise in zahlreichen Blaskapellen im slowakischen und mährischen Raum tätig.

Diese CD-Aufnahme enthält 13 Kompositionen. Davon wurden 10 Kompositionen  mit der Blaskapelle Drietomanka, die restlichen drei mit den Blaskapellen Dunajská kapela, Stříbrňanka und Gloria  im Dezember 2009 aufgenommen.

Kontakt janmudry.webcard.tel

Distinct vocalists

Distinct tubists

Short portraits

Stanislav Procházka

Standa Procházka
Stanislav Procházka
Doyen der
böhmischen Volksmusik
Geb. 7.8.1919 in Most

Modrá kukadla


Musik Josef Poncar, Text Václav Zeman

Karel Valdauf Orchester

Quelle: Archiv des tschechischen Fernsehens

Stanislav Procházka, oder auch Standa Procházka, wie er von Liebhabern der böhmischen Volks- und Blasmusik liebevoll genannt wird, kommt aus einer armen, kinderreichen Familie. Insbesondere nach dem 1. Weltkrieg der extremen wirtschaftlichen Not führte die Familie einen täglichen Kampf ums Überleben. Mit 15 Jahren verlor er seine Mutter, die für ihn viel bedeutete.

Standa Procházka interpretierte alle namhaften Komponisten und Texter der böhmischen Volksmusik des 20. Jahrhunderts. In seiner Heimat wurde er  geradezu zu einem Synonym für die böhmische Volks- und Blasmusik. Mit seinen Liedern, die er stets mit einer ungewöhnlichen Ausstrahlung und einem Optimismus vortrug, gewann er in der Heimat unzählige Fans.

Standa Procházka, nach wie vor ein Fan des bekannten Fußball-Teams Slávie Praha, lebt in Prag, einer Stadt, die er zu seinen großen Lieben zählt.

Standa Procházka kann man gelegentlich bei einschlägigen feierlichen Anlässen sehen und dann und wann sogar noch singen hören.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED