Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
CD Header

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert Einstein

CD: Grüße aus dem Weinviertel - BK Weinbergmusikanten

Vor all zu nicht langer Zeit bekam ich von Christoph Schodl, dem musikalischen Leiter und Baritonisten der Weinbergmusikanten beim Musikantenfest der Edelhofmusikanten ihre zuletzt produzierte CD mit dem Titel "Grüße aus dem Weinviertel" in die Hand gereicht. … mit den Worten „damit bei dir ja keine Langeweile aufkommt“ :-)

Christoph, vielen Dank fürs Geschenk.

Die Weinbergmusikanten – übrigens eine sehr treffende und wohlklingende Bezeichnung für eine Partie, dessen Mitglieder im nordöstlichen Teil des Weinviertels verstreut sind, eine lockere Fahrradfahrt von Hodonín
entfernt – ist eine junge ambitionierte Formation, die aus „Twentyagers“ besteht. Als echte Fans der böhmischen Blasmusik fallen sie nicht nur damit auf, dass sie oft bei Veranstaltungen „auftauchen“, wo ich sie nicht erwarten würde. Sie gehen damit nicht „hausieren“ aber bei genauerer Betrachtung erweisen sie sich als Spitzenreiter im „Sammeln“ von solchen durchaus begehrten Trophäen wie das bundesweite „Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold“.

Wie viel 12-köpfige Partien gibt es schon in Österreich, die locker gleich 9 Baren auf die Waage legen können? In der Partie herrscht ein echter Geist der Kameradschaft, um das zu erkennen, muss man kein geschulter Psychologe sein. Ein gutes, kameradschaftliches Klima ist für mich immer die Grundvoraussetzung für eine solide Performance, denn ohne perfektes Zusammenspiel und Rücksicht aufeinander kommt keine Stimmung auf, es läuft dann auch hier so gut wie gar nichts. Auf ihrer Homepage kann man über jedes Mitglied der Formation Persönliches nachlesen. Unter „Ambitionen:“ bei "Emu", René Emminger, erwähne ich hier seinen mir sehr sympathisch klingenden Grundsatz „Am boden bleim und nie vagessn wo i her kumm !!!“ Diese Formation mit solchen Grundsätzen steht nicht nur mir, sondern sicherlich auch anderen Fans ziemlich nah. Meine Sammlung von "Tubisten, die ich mag" habe ich um Andreas Ertl, den Bassisten dieser Formation, erweitert.

Als Demo-Kostprobe (im Klartext: ich habe wieder ein Stúck herauseditiert, um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten) habe ich die Polka Křepická von Dominik Strouhal ausgesucht, die mir persönlich im Vergleich zu Live-Auftritten dieser Formation am Ehesten ihrem spezifischen Vortragscharakter entspricht. Liebe Freunde, das ist fúr mich die solide und gepflegte böhmische Blasmusik mit "Herz und Liebe". Punkt.

Nachsatz von mir: die Polka trägt den Namen Křepická, ist also dem winzigen Dorf Křepice unweit von Humpolec, paar Kilometer südlich von Brünn gewidmet, einem Ort, zu dem der Komponist sicherlich eine besondere Beziehung haben muss. Dominik Strouhal spielte in Jan Slabák seinem musikalischen Leben eine wichtige, sicherlich motivierende Rolle.

Distinct vocalists

Distinct tubists

Short portraits

Zdeněk Beneš

Zdeněk Beneš

- CZ -

 

Zdeněk Beneš

Textař  Zdeněk Beneš (1959)

Moje česká vlasthudba Ladislav Kubeš st.
text Zdeněk Beneš
  Dechová hudba Veselka

Zdeněk Beneš je velmi citlivá muzikantská duše. Původem z Prahy, jižní Čechy mu ale učarovaly lepším vzduchem:-). Jeho velká láska je lidová hudba, zejména pak obohacování hudebních témat "litým" textem. Texty čerpá ze svých postřehů. Jeho senzibilní vnímavost jej těmito zásobuje takřka všude, kudy jde či jede (rád jezdí na motorce). Od roku 2007 je členem formace Veselky Ladislava Kubeše, kde hraje na trubku. Byl hnacím motorem spolu s Michalem Marešem při založení jihočeské dechové hudby Libkovanka v Libkově vodě jižně od Pelhřimova, v které je činný nejen jako hráč, ale o kterou se také umělecky a kapelnicky čile stará.

Napsal k písničkám od různých autorů řadu pěkných textů. Jeho profilové CD "Utíká to, utíká" vyšlo v Kubešově hudebním vydavatelství. Je především mnohým znám svým spoluautorstvím skladby Ladislava Kubeše st., "Moje česká vlast", kterou opatřil "na míru šitým" textem. Není nezajímavé si malounko přiblížit, za jakých náhodných okolností tato skvostná kompozice vznikla.

Zdeněk Beneš původně nabídl text k zhudebnění Adu Doškovi, vedle Ladislava Kubeše st., jednoho z dalších, předních jihočeských skladatelů, který s Kubešem udržoval přátelský vztah. Ada Doško komponoval k textu melodii, ale skladba byla patrně uložena do šuplíku. Beneš udržoval ale také stálý kontakt s Ladislavem Kubešem st., který neustále aktivně tvořil. A tak se stalo, že se Kubeš zmínil o svém hudebním novorozenci. Jednalo se o aranži lidového námětu, kterou Kubeš ale tak šikovně doplnil svým originálním způsobem, že byl z kompozice sám nadšen. Zdeněk Beneš projevenému nadšení Kubeše neodolal a ve svém mladistvém nadšení mu předložil  text, který svého času nabídl i Doškovi. Kubeš si text přečetl a zjistil okamžitě, že text je na jeho novou skladbu bez nutnosti jakýchkoliv úprav jako šitý. Doškova velkorysost a dlouholeté přátelství z Kubešem usnadnily snadný zrod další jihočeské hudební perly, kterou známe jako "Moje česká vlast".

Ladislav Kubeš, Áda Doško, Tdeněk Beneš

Skladatelelé
Ladislav Kubeš Sen. (1924-1998)
Ada Doško - (1937-1999)
textař Zdeněk Beneš

Utíká to, utíká: K 50tinám Zdeňka Beneše

CD "Utíká to, utíká"
K 50tým narozeninám textaře
Zdeňka Beneše
Kubešovo hudební vydavatelství
Praha 2009

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED