2020 March - Sample tunes from: Blahoslav Smišovský, Josef Poncar - Karel Vacek - Jaromír Vejvoda, Jan Slabák

Blahoslav Smišovský


Born in March - Blahoslav Smišovský

"Bože, kéž to někoho potěší" / "Mein Gott, möge das doch jemand erfreuen." -- Slávek Smišovský



Blahoslav Smišovsný - Mám šohajíčka
dechová hudba Frajárka Slávka Smišovského

viz také / siehe auch
Skladatel Blahoslav Smišovský - Odešla legenda moravské dechovky / Komponist Blahoslav Smišovský - Legende der mährischen Blasmusik hat uns verlassen
Kvítek

Josef Poncar - Karel Vacek - Jaromír Vejvoda

Born in March - Josef Poncar - Karel Vacek - Jaromír Vejvoda

Josef Poncar - Přes dvě vesnice
dechová hudba Supraphon, zpívá Standa Procházka, řídí Jindřich Bauer

viz také / siehe auch
Skladatel Josef Poncar / Komponist Josef Poncar

Karel Vacek - Kalná voda
dechov8 hudba Vltavská 15 a zpívá Kühnův smíšený sbor, řídí Milan Baginský

viz také / siehe auch
Skladatel Karel Vacek / Komponist Karel Vacek

Jaromír Vejvoda - Kvetou máky
Vejvodova kapela, zpívá Josef Oplt, řídí Josef Vejvoda

viz také / siehe auch
Skladatel Jaromír Vejvoda / Komponist Jaromír Vejvoda

Vacek-Vejvoda-Pocar
Květ

Jan Slabák

Born in March - Jan Slabák

Jan Slabák - V tej milockej bažantnici
dechová hudba Miločanka
zámek Milotice / Schloß Milotice

viz také / siehe auch
Skladatel Jan Slabák a dechová hudba Moravanka / Komponist Jan Slabák und die Blaskapelle Moravanka
Kvítek