František Kmoch - Česká muzika

- CZ -

František Kmoch v sokolské uniformě
František Kmoch v sokolské uniformě
1848 - 1912
"Vlastenci, probuďte se!"

Česká muzika

Velký orchestr Supraphonu, dirigent Rudolf Urbanec
zpěv
pěvecký soubor Lubomíra Pánka

My Češi jsme muzikanti, nás zná celý svět,
kdo nám chce brát, co nám patří, zahrajem mu hned,
my svá práva ani jazyk, vzít si nedáme,
kdo se na nás opováží, tomu zahráme.

Česká muzika, ta vždy pěkně hrála,
žádných šumařů, nikdy se nebála,
forte spusťme hned, dosti všech těch běd,
jací jsme my muzikanti, ať zví celý svět.

Kvet 100x100

  Nadčasový a jasný odkaz Františka Kmocha národu,
aktuální zejména také v souvislosti se situací v Evropě.
"Zvažte dvakrát".

- DE -

František Kmoch v sokolské uniformě
František Kmoch in Sokol-Uniform
1848 - 1912
"Patrioten, wachet auf!"

Česká muzika

Großes Orchester von Supraphon, Dirigent Rudolf Urbanec
Gesang
Gesangschor von Lubomír Pánek

Wir Tschechen sind Musikanten, uns kennt die ganze Welt,
versucht einer, uns zu nehmen, was uns gehört,
spielen wit ihm eins gleich auf,
unsere Rechte, unsere Sprache, lassen uns nicht nehmen,
sollte es einer wagen, dem spielen wir gleich auf."

Tschechische Musik, spielte immer schön auf,
vor keinem Spielmann hatte keine Furcht,
mit Forte leg'n wir`s gleich los, schluss mit all dem Jammer,
welch' Musikanten sind wir, soll die ganze Welt erfahren.

Kvet 100x100

  Zeitloses und klares Vermächtnis von František Kmoch dem Volk,
aktuell insbesondere auch im Zusammenhang mit der Situation in Europa.
"Überlegt zweimal".