Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Trvalo můj celý život, přijít na to, co neumím hrát."    "Es hat mein ganzes Leben gedauert, um zu wissen, was ich nicht spielen kann." -- Dizzie Gillespie

Bands of the month 2008-2012

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Mai / květen 2012 - Blaskapelle Kronjanka aus der Schweiz / Dechová hudba Kronjanka ze Švýcarska 13 June 2012 8002
Duben / April 2012 - Dechová hudba Podlužanka / Blaskapelle Podlužanka 15 February 2013 6677
März / Březen 2012 - Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland / Česká dechovka Vinočanka z Nizozemí 13 May 2012 7795
Februar 2012 / Únor 2012 - Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland / Dechová hudba Hbití horolezci z jižního Německa 09 November 2012 6627
Jänner 2012 - Eichberger Brass Boys aus Steiermark 09 February 2012 6135
Prosinec 2011 / Dezember 2011 - Dechová hudba Vacenovjáci / Blaskapelle Vacenovjáci 27 February 2018 8053
Listopad 2011 - Dechová hudba Březovanka / November 2011 - Blaskapelle Březovanka 27 February 2018 5793
Oktober 2011: Blaskapelle Gruberovka 28 February 2018 6960
September 2011 - Dychová hudba Opatovanka zo Slovenska 27 February 2018 9601
August 2011 - Blaaskapel Muzičanka aus den Niederlanden 28 June 2013 11453
Juli 2011 - Blaskapelle Makos 27 February 2018 7998
Juni 2011 - Blaskapelle Fegerländer 05 October 2011 6555
Květen 2011 - Dechová hudba Hanačka 05 October 2011 7442
April/duben 2011 - Drie Donken Blaaskapel 13 October 2015 6414
Duben/April 2011: Dechová hudba Moravanka 27 February 2018 6572
Březen/März 2011: Šestka Josefa Konečního 27 February 2018 6177
Únor/Februar 2011: Dechová hudba Fialenka 05 October 2011 6753
Jänner/Leden 2011: Ensemble musical d'Rhinwagges 05 October 2011 8501
Prosinec 2010: Dechová hudba Babouci / Dezember 2010: Blaskapelle Babouci 22 February 2014 11580
Listopad/November 2010: Dechová hudba Žadovjáci 05 October 2011 12330
Oktober/říjen 2010: Blaskapelle Heidiland 05 October 2011 8536
Srpen/August 2010: Dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše 09 November 2012 12387
Červenec/Juli 2010: Dechová hudba Mladá muzika Šardice 05 October 2011 9507
Červen/Juni 2010: Dechová hudba Dubňanka 05 October 2011 8836
Květen/Mai 2010: Dechová hudba Mistříňanka 30 May 2013 13968
Duben/April 2010: Dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti 08 December 2012 16043
Březen/März 2010: Dechová hudba Legrúti 05 October 2011 10465
August 2009: Michael Klostermann und seine Musikanten 05 October 2011 11490
Juli 2009: Blaskapelle Vindemia 05 October 2011 10413
Mai 2009: Blaskapelle Dambořanka 27 February 2018 9382
März 2009: Blaskapelle Vracovjáci 01 March 2018 11958
Februar 2009: Blaskapelle Skaličané 01 March 2018 11974
Jänner 2009: Blaskapelle Večerka 01 March 2018 11412
Dezember 2008: Blaskapelle Šohajka 01 March 2018 10481
November 2008: Blaskapelle Stříbrňanka 01 March 2018 13016
Oktober 2008: Blaskapelle Dolanka 05 October 2011 14564
September 2008: Blaskapelle Stallbergmusikanten 01 March 2018 15233
August 2008: Blaskapelle Drietomanka 01 March 2018 16723
Juli 2008: Die Kemp´ner Musikanten Tielen 05 October 2011 17930
Juni 2008: Die Chisetaler Blaskapelle 05 October 2011 21548
Mai 2008: Die legendäre Blaskapelle Juráček / Legendární Juráčkovci 30 July 2013 21196
April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky 05 October 2011 21742
März 2008: Blaskapelle Ištvánci aus Šardice 05 October 2011 22347
Februar 2008: Blaskapelle Valaška 05 October 2011 25307
Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka 05 October 2011 22688

Short portraits

Antonín Pecha

- CZ -


Antonín Pecha
Mag. Antonín Pecha (1959)

Baleárská, orchestrální  polka
sólo pro křídlovku a tenorhudba Antonín Pecha
Dechová hudba Veselka

Antonín Pecha se narodil v Ledči nad Sázavou 3. ledna 1959. Nadšení v něm vzbudil a ke hře na trubku jej přivedl tatínek.  Pokračoval pak pod vedením pana Karla Růžka, učitele v Lidové škole umění v místě rodiště. Následně absolvoval pražskou konzervatoř a AMU ve třídě prof. Václava Junka.

Po ukončení studií dostal možnost uplatnit své znalosti a schopnosti v Hudebním divadle na Karlíně, následovala angažmá ve Filmovém symfonickém orchestru, v Orchestru opery Národního divadla v Praze, Symfonického orchestru Hlavního města Prahy FOK. Od roku 1986 je Antonín Pecha řádným členem České filharmonie v žesťové sekci. Vedle své hudební profese se navíc angažuje v dalších menších hudebních tělesech a je také zván jako porotce do posuzovacích komisí.

Je velmi potěšitelné, že Antonín Pecha patří k hudebníkům, kteří se vedle své profese v oboru vážné hudby také věnují hudbě lidové. Antonín Pecha složil a aranžoval řadu hezkých melodií pro malé dechové orchestry, které jsou fanoušky české dechové hudby velmi oblíbené a známé po celé Evropě.

Antonín Pecha byl také do roku 2005 stálým členem dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše. Veselka zaznamenala řadu jeho melodií na CD.

Baleárská, řídící hlas - Kubešovo hudební vydavatelství Praha
Pro radost

Baleárská polka byla natočena 1996
CD "Pro radost"
Kubešovo hudební vydavatelství Praha
rok vydání 1998

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED