Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"V hudbě život Čechů"    "In der Musik ist das Leben der Tschechen." -- Bedřich Smetana
Slavnostní kladení kamene Národního Divadla v Praze - Feierliche Grundsteinlegung beim Bau des Nationaltheaters in Prag

Bands of the month 2008-2012

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Mai / květen 2012 - Blaskapelle Kronjanka aus der Schweiz / Dechová hudba Kronjanka ze Švýcarska 13 June 2012 7807
Duben / April 2012 - Dechová hudba Podlužanka / Blaskapelle Podlužanka 15 February 2013 6458
März / Březen 2012 - Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland / Česká dechovka Vinočanka z Nizozemí 13 May 2012 7361
Februar 2012 / Únor 2012 - Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland / Dechová hudba Hbití horolezci z jižního Německa 09 November 2012 6428
Jänner 2012 - Eichberger Brass Boys aus Steiermark 09 February 2012 5907
Prosinec 2011 / Dezember 2011 - Dechová hudba Vacenovjáci / Blaskapelle Vacenovjáci 27 February 2018 7750
Listopad 2011 - Dechová hudba Březovanka / November 2011 - Blaskapelle Březovanka 27 February 2018 5546
Oktober 2011: Blaskapelle Gruberovka 28 February 2018 6775
September 2011 - Dychová hudba Opatovanka zo Slovenska 27 February 2018 9076
August 2011 - Blaaskapel Muzičanka aus den Niederlanden 28 June 2013 10803
Juli 2011 - Blaskapelle Makos 27 February 2018 7759
Juni 2011 - Blaskapelle Fegerländer 05 October 2011 6362
Květen 2011 - Dechová hudba Hanačka 05 October 2011 7205
April/duben 2011 - Drie Donken Blaaskapel 13 October 2015 6177
Duben/April 2011: Dechová hudba Moravanka 27 February 2018 6366
Březen/März 2011: Šestka Josefa Konečního 27 February 2018 5985
Únor/Februar 2011: Dechová hudba Fialenka 05 October 2011 6470
Jänner/Leden 2011: Ensemble musical d'Rhinwagges 05 October 2011 8268
Prosinec 2010: Dechová hudba Babouci / Dezember 2010: Blaskapelle Babouci 22 February 2014 11280
Listopad/November 2010: Dechová hudba Žadovjáci 05 October 2011 11974
Oktober/říjen 2010: Blaskapelle Heidiland 05 October 2011 8319
Srpen/August 2010: Dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše 09 November 2012 11943
Červenec/Juli 2010: Dechová hudba Mladá muzika Šardice 05 October 2011 9222
Červen/Juni 2010: Dechová hudba Dubňanka 05 October 2011 8622
Květen/Mai 2010: Dechová hudba Mistříňanka 30 May 2013 13731
Duben/April 2010: Dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti 08 December 2012 15572
Březen/März 2010: Dechová hudba Legrúti 05 October 2011 10187
August 2009: Michael Klostermann und seine Musikanten 05 October 2011 11187
Juli 2009: Blaskapelle Vindemia 05 October 2011 10197
Mai 2009: Blaskapelle Dambořanka 27 February 2018 9189
März 2009: Blaskapelle Vracovjáci 01 March 2018 11741
Februar 2009: Blaskapelle Skaličané 01 March 2018 11759
Jänner 2009: Blaskapelle Večerka 01 March 2018 11211
Dezember 2008: Blaskapelle Šohajka 01 March 2018 10290
November 2008: Blaskapelle Stříbrňanka 01 March 2018 12708
Oktober 2008: Blaskapelle Dolanka 05 October 2011 14314
September 2008: Blaskapelle Stallbergmusikanten 01 March 2018 15040
August 2008: Blaskapelle Drietomanka 01 March 2018 16518
Juli 2008: Die Kemp´ner Musikanten Tielen 05 October 2011 17720
Juni 2008: Die Chisetaler Blaskapelle 05 October 2011 21346
Mai 2008: Die legendäre Blaskapelle Juráček / Legendární Juráčkovci 30 July 2013 20988
April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky 05 October 2011 21352
März 2008: Blaskapelle Ištvánci aus Šardice 05 October 2011 22136
Februar 2008: Blaskapelle Valaška 05 October 2011 25107
Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka 05 October 2011 22495

Short portraits

Zdeněk Beneš

Zdeněk Beneš

- CZ -

 

Zdeněk Beneš

Textař  Zdeněk Beneš (1959)

Moje česká vlasthudba Ladislav Kubeš st.
text Zdeněk Beneš
  Dechová hudba Veselka

Zdeněk Beneš je velmi citlivá muzikantská duše. Původem z Prahy, jižní Čechy mu ale učarovaly lepším vzduchem:-). Jeho velká láska je lidová hudba, zejména pak obohacování hudebních témat "litým" textem. Texty čerpá ze svých postřehů. Jeho senzibilní vnímavost jej těmito zásobuje takřka všude, kudy jde či jede (rád jezdí na motorce). Od roku 2007 je členem formace Veselky Ladislava Kubeše, kde hraje na trubku. Byl hnacím motorem spolu s Michalem Marešem při založení jihočeské dechové hudby Libkovanka v Libkově vodě jižně od Pelhřimova, v které je činný nejen jako hráč, ale o kterou se také umělecky a kapelnicky čile stará.

Napsal k písničkám od různých autorů řadu pěkných textů. Jeho profilové CD "Utíká to, utíká" vyšlo v Kubešově hudebním vydavatelství. Je především mnohým znám svým spoluautorstvím skladby Ladislava Kubeše st., "Moje česká vlast", kterou opatřil "na míru šitým" textem. Není nezajímavé si malounko přiblížit, za jakých náhodných okolností tato skvostná kompozice vznikla.

Zdeněk Beneš původně nabídl text k zhudebnění Adu Doškovi, vedle Ladislava Kubeše st., jednoho z dalších, předních jihočeských skladatelů, který s Kubešem udržoval přátelský vztah. Ada Doško komponoval k textu melodii, ale skladba byla patrně uložena do šuplíku. Beneš udržoval ale také stálý kontakt s Ladislavem Kubešem st., který neustále aktivně tvořil. A tak se stalo, že se Kubeš zmínil o svém hudebním novorozenci. Jednalo se o aranži lidového námětu, kterou Kubeš ale tak šikovně doplnil svým originálním způsobem, že byl z kompozice sám nadšen. Zdeněk Beneš projevenému nadšení Kubeše neodolal a ve svém mladistvém nadšení mu předložil  text, který svého času nabídl i Doškovi. Kubeš si text přečetl a zjistil okamžitě, že text je na jeho novou skladbu bez nutnosti jakýchkoliv úprav jako šitý. Doškova velkorysost a dlouholeté přátelství z Kubešem usnadnily snadný zrod další jihočeské hudební perly, kterou známe jako "Moje česká vlast".

Ladislav Kubeš, Áda Doško, Tdeněk Beneš

Skladatelelé
Ladislav Kubeš Sen. (1924-1998)
Ada Doško - (1937-1999)
textař Zdeněk Beneš

Utíká to, utíká: K 50tinám Zdeňka Beneše

CD "Utíká to, utíká"
K 50tým narozeninám textaře
Zdeňka Beneše
Kubešovo hudební vydavatelství
Praha 2009

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED