Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Takt je hrozná věc. Když jej člověk nemá, hned se každý vzrušuje. Když jej má, nevšimne si toho nikdo."    "Takt ist eine schreckliche Sache. Wenn man ihn nicht hat, regt sich jeder auf. Wenn man ihn hat, merkt es kein Mensch." -- Shirley MacLaine

Bands of the month 2008-2012

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Mai / květen 2012 - Blaskapelle Kronjanka aus der Schweiz / Dechová hudba Kronjanka ze Švýcarska 13 June 2012 7730
Duben / April 2012 - Dechová hudba Podlužanka / Blaskapelle Podlužanka 15 February 2013 6366
März / Březen 2012 - Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland / Česká dechovka Vinočanka z Nizozemí 13 May 2012 7176
Februar 2012 / Únor 2012 - Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland / Dechová hudba Hbití horolezci z jižního Německa 09 November 2012 6344
Jänner 2012 - Eichberger Brass Boys aus Steiermark 09 February 2012 5820
Prosinec 2011 / Dezember 2011 - Dechová hudba Vacenovjáci / Blaskapelle Vacenovjáci 27 February 2018 7648
Listopad 2011 - Dechová hudba Březovanka / November 2011 - Blaskapelle Březovanka 27 February 2018 5439
Oktober 2011: Blaskapelle Gruberovka 28 February 2018 6688
September 2011 - Dychová hudba Opatovanka zo Slovenska 27 February 2018 8912
August 2011 - Blaaskapel Muzičanka aus den Niederlanden 28 June 2013 10527
Juli 2011 - Blaskapelle Makos 27 February 2018 7666
Juni 2011 - Blaskapelle Fegerländer 05 October 2011 6263
Květen 2011 - Dechová hudba Hanačka 05 October 2011 7121
April/duben 2011 - Drie Donken Blaaskapel 13 October 2015 6090
Duben/April 2011: Dechová hudba Moravanka 27 February 2018 6275
Březen/März 2011: Šestka Josefa Konečního 27 February 2018 5909
Únor/Februar 2011: Dechová hudba Fialenka 05 October 2011 6354
Jänner/Leden 2011: Ensemble musical d'Rhinwagges 05 October 2011 8173
Prosinec 2010: Dechová hudba Babouci / Dezember 2010: Blaskapelle Babouci 22 February 2014 11131
Listopad/November 2010: Dechová hudba Žadovjáci 05 October 2011 11811
Oktober/říjen 2010: Blaskapelle Heidiland 05 October 2011 8239
Srpen/August 2010: Dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše 09 November 2012 11778
Červenec/Juli 2010: Dechová hudba Mladá muzika Šardice 05 October 2011 9112
Červen/Juni 2010: Dechová hudba Dubňanka 05 October 2011 8539
Květen/Mai 2010: Dechová hudba Mistříňanka 30 May 2013 13633
Duben/April 2010: Dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti 08 December 2012 15372
Březen/März 2010: Dechová hudba Legrúti 05 October 2011 10090
August 2009: Michael Klostermann und seine Musikanten 05 October 2011 11056
Juli 2009: Blaskapelle Vindemia 05 October 2011 10111
Mai 2009: Blaskapelle Dambořanka 27 February 2018 9104
März 2009: Blaskapelle Vracovjáci 01 March 2018 11643
Februar 2009: Blaskapelle Skaličané 01 March 2018 11660
Jänner 2009: Blaskapelle Večerka 01 March 2018 11121
Dezember 2008: Blaskapelle Šohajka 01 March 2018 10208
November 2008: Blaskapelle Stříbrňanka 01 March 2018 12602
Oktober 2008: Blaskapelle Dolanka 05 October 2011 14215
September 2008: Blaskapelle Stallbergmusikanten 01 March 2018 14958
August 2008: Blaskapelle Drietomanka 01 March 2018 16435
Juli 2008: Die Kemp´ner Musikanten Tielen 05 October 2011 17634
Juni 2008: Die Chisetaler Blaskapelle 05 October 2011 21255
Mai 2008: Die legendäre Blaskapelle Juráček / Legendární Juráčkovci 30 July 2013 20902
April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky 05 October 2011 21261
März 2008: Blaskapelle Ištvánci aus Šardice 05 October 2011 22049
Februar 2008: Blaskapelle Valaška 05 October 2011 25023
Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka 05 October 2011 22411

Short portraits

František Kmoch

František Kmoch
František Kmoch
1.8.1848, Zásmuky u Kolína
30.4.1912, Kolín

Komponist, Lehrer, Kapellmeister

Gedenkmünze František Kmoch
200 Kč Gedenkmünze, ausgegeben von der Tschechischen Nationalbank im Jahre 1998 anlässlich der 150. Geburtstagsfeier des Komponisten František Kmoch

Partitur Česká muzika
Andulko šafářová

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED
THANKS FOR YOUR VISIT