Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
"Není těžké komponovat. Je ale úžasně těžké, přebytečné noty smést pod koberec."    "Es ist nicht schwer, zu komponieren. Aber es ist fabelhaft schwer, die überflüssigen Noten unter den Tisch fallen zu lassen.." -- Johannes Brahms

Bands of the month 2008-2012

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Mai / květen 2012 - Blaskapelle Kronjanka aus der Schweiz / Dechová hudba Kronjanka ze Švýcarska 13 June 2012 8069
Duben / April 2012 - Dechová hudba Podlužanka / Blaskapelle Podlužanka 15 February 2013 6765
März / Březen 2012 - Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland / Česká dechovka Vinočanka z Nizozemí 13 May 2012 7972
Februar 2012 / Únor 2012 - Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland / Dechová hudba Hbití horolezci z jižního Německa 09 November 2012 6691
Jänner 2012 - Eichberger Brass Boys aus Steiermark 09 February 2012 6207
Prosinec 2011 / Dezember 2011 - Dechová hudba Vacenovjáci / Blaskapelle Vacenovjáci 27 February 2018 8175
Listopad 2011 - Dechová hudba Březovanka / November 2011 - Blaskapelle Březovanka 27 February 2018 5873
Oktober 2011: Blaskapelle Gruberovka 28 February 2018 7044
September 2011 - Dychová hudba Opatovanka zo Slovenska 27 February 2018 9721
August 2011 - Blaaskapel Muzičanka aus den Niederlanden 28 June 2013 11687
Juli 2011 - Blaskapelle Makos 27 February 2018 8107
Juni 2011 - Blaskapelle Fegerländer 05 October 2011 6633
Květen 2011 - Dechová hudba Hanačka 05 October 2011 7523
April/duben 2011 - Drie Donken Blaaskapel 13 October 2015 6494
Duben/April 2011: Dechová hudba Moravanka 27 February 2018 6647
Březen/März 2011: Šestka Josefa Konečního 27 February 2018 6253
Únor/Februar 2011: Dechová hudba Fialenka 05 October 2011 6839
Jänner/Leden 2011: Ensemble musical d'Rhinwagges 05 October 2011 8595
Prosinec 2010: Dechová hudba Babouci / Dezember 2010: Blaskapelle Babouci 22 February 2014 11732
Listopad/November 2010: Dechová hudba Žadovjáci 05 October 2011 12522
Oktober/říjen 2010: Blaskapelle Heidiland 05 October 2011 8609
Srpen/August 2010: Dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše 09 November 2012 12596
Červenec/Juli 2010: Dechová hudba Mladá muzika Šardice 05 October 2011 9624
Červen/Juni 2010: Dechová hudba Dubňanka 05 October 2011 8908
Květen/Mai 2010: Dechová hudba Mistříňanka 30 May 2013 14063
Duben/April 2010: Dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti 08 December 2012 16235
Březen/März 2010: Dechová hudba Legrúti 05 October 2011 10578
August 2009: Michael Klostermann und seine Musikanten 05 October 2011 11635
Juli 2009: Blaskapelle Vindemia 05 October 2011 10481
Mai 2009: Blaskapelle Dambořanka 27 February 2018 9454
März 2009: Blaskapelle Vracovjáci 01 March 2018 12033
Februar 2009: Blaskapelle Skaličané 01 March 2018 12049
Jänner 2009: Blaskapelle Večerka 01 March 2018 11493
Dezember 2008: Blaskapelle Šohajka 01 March 2018 10544
November 2008: Blaskapelle Stříbrňanka 01 March 2018 13166
Oktober 2008: Blaskapelle Dolanka 05 October 2011 14648
September 2008: Blaskapelle Stallbergmusikanten 01 March 2018 15294
August 2008: Blaskapelle Drietomanka 01 March 2018 16793
Juli 2008: Die Kemp´ner Musikanten Tielen 05 October 2011 18003
Juni 2008: Die Chisetaler Blaskapelle 05 October 2011 21643
Mai 2008: Die legendäre Blaskapelle Juráček / Legendární Juráčkovci 30 July 2013 21368
April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky 05 October 2011 21818
März 2008: Blaskapelle Ištvánci aus Šardice 05 October 2011 22411
Februar 2008: Blaskapelle Valaška 05 October 2011 25382
Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka 05 October 2011 22747

Short portraits

Miluška Pašková

Miluška Pašková, Grande Dame des mährischen Gesangs
Miluška Pašková
Grande Dame
moravského zpěvu /
des mährischen Gesangs

V moravské dechovkové scéně není příliš mnoho těch, kteří k rozkvětu dechovkové tradice přispěli takovou měrou jako Miluška Pašková. Bez přestávky doprovázela zpěvem a tak dotvářela jedinečným způsobem zvukovou signaturu dechové hudby Mistříňanka od jejího vzniku až do jara letošního roku 2010.
Zůčastnila se nesčíslných vystoupení jak doma, tak v evropských zemích a v zámoří, v televizních i rozhlasových pořadech, na festivalech, nejrůznějších slavnostích akcích. Její hlas byl zaznamenán na úctyhodné řadě zvukových nahrávek. Byla a zůstává vzorem pro mladou generaci zpěvaček, které její žité poselství ponesou dál. I přes veškeré úspěchy zůstala Miluška vždy skromným a vlídným člověkem, který se přímému, srdečnému  kontaktu s fandy dechové hudby nikdy nestranil.

Zato náleží Milušce Paškové ze strany všech příznivců dechové hudby úpřímné poděkování.

Kytice

In der mährischen Blasmusikszene gibt es nicht allzu viele von denen, die zum Aufblühen der Blasmusiktradition in so einem Ausmaß beigetragen haben, wie Miluška Pašková. Ohne Unterbrechung begleitete sie mit Gesang die Blaskapelle Mistříňanka von ihrer Entstehung bis zum Frühling dieses Jahres 2010, womit sie in einzigartiger Weise die Klangsignatur dieser Formation mitprägte.
Miluška Pašková. nahm an zahllosen Auftritten sowohl in der Heimat als auch in europäischen Ländern und in Übersee, Fernseh- und Rundfunksendungen, Festivals, unterschiedlichen Festveranstaltungen teil. Ihre Stimme wurde auf einer beachtenswerten Anzahl von Tonträgern festgehalten. Sie war und bleibt ein Vorbild für die junge Generation von Sängerinnen, die ihre lebende Botschaft weiter tragen werden. Ungeachtet ihrer vielen Erfolge blieb Miluška immer ein bescheidener, umgänglicher freundlicher Mensch, der den herzhaften, direkten Kontakt mit den Blasmusikfans nie scheute.

Dafür gebührt Miluška Pašková seitens aller Anhänger der Blasmusik ein aufrichtiges Dankeschön.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED