Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce"    "Wer Musik begreifen will, braucht nicht so sehr das Gehör, wie vielmehr das Herz." -- Jiří Mahen

Květen 2011 - Dechová hudba Hanačka

Kateřinka Burešová, nejmladší účastníce soutěže / Kateřinka Burešová, die jüngste Wettbewerb-Teilnehmerin
XIX. Zlatá křídlovka, Hodonín 2010 / XIX. Goldenes Flügelhorn, Hodonín 2010
Dechová hudba Hanačka / Blaskapelle Hanačka*)
"Rádi rozdáváme pohodu a radost všem,
kteří milují moravskou dechovku."

-- dechová hudba Hanačka

Tento měsíc zavítám  v rámci mých pomyslných toulek Evropou na Hanou do malé obce Břest, která se nachází na důležité dopravní tepně Otrokovice - Přerov několik kilometrů severně od Kroměříže. Od historického a kulturního města Kroměříže s hudební konzervatoří a svého času důležité líhně dobrých muzikantů, odchovanců tamější vojenské posádkové hudby. Obec Břest, čítající v současnosti něco málo přes 1000 obyvatel má za sebou dlouhou historii. První zmínky o Břestu se nalézají v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131. V této obci má svůj domov dechová hudba Hanačka, kterou  chci nyní v rámci "Kapela měsíce května" fanouškům české dechovky blíže představit. Čti dále ... (Weiterlesen ...)

Mai 2011 - Blaskapelle Hanačka

"Gerne verbreiten wir Gemütlichkeit und Freude
unter allen, die die mährische Blasmusik lieben."
-- Blaskapelle Hanačka

Diesen Monat besuche ich auf meiner gedanklichen Reise durchs Europa die  kleine Gemeinde Břest in der mittelmährischen Region Haná. Einem Ort, der sich einige Kilometer nördlich von Kroměříž entfernt auf der wichtigen Verkehrsader Otrokovice - Přerov befindet. Von jener historischen Stadt Kroměříž, dessen Musik-Konservatorium vielen jungen Menschen zur soliden musikalischen Ausbildung verhalf. Die dort stationierte Garnison der Militärmusik stellte in der Vergangenheit eine Art Musikanten-Brutstätte dar und sorgte für den talentierten Nachwuchs in vielen mährischen Blasmusikkapellen. Die kleine Gemeinde Břest  hat gegenwärtig etwas mehr als 1000 Einwohner. Der Ort kann auf eine sehr lange und bewegte Geschichte zurück blicken. Die erste Erwähnung findet man in der Urkunde von Jindřich Zdík, des Bischofs  zu Olmütz aus dem Jahre 1131. In diesem Ort ist  die Blaskapelle Hanačka  beheimatet (der Name ist abgeleitet vom Namen dieser Region Haná), die ich nun im Rahmen meiner Beiträge "Blaskapelle des Monates" den interessierten Blasmusikfans näher bringen möchte. Weiterlesen ...

[  Čti dále ] Dechová hudba Hanačka


Břest na Hané
Dechová hudba Hanačka je formace mladých nadšenců, kteří se rozhodli počátkem nového tisíciletí řádně oživit a navázat na dlouholetou hudební tradici v obci. Dle dochovaných pramenů působila zde kapela již od roku 1892. V roce 2001 dochází tedy k aktivní revitalizaci a silnému omlazení v obsazení dosavadní kapely, která to vzala "od podlahy" a osvojila si i nový, vystižný název "Hanačka". Po umělecké stránce se od tohoto okamžiku o kapelu stará  první křídlovák Miroslav Bureš, kapelnické záležitosti zpočátku zvládal Antonín Černoch, v jehož funkci nyní pokračuje Jaromír Motal st. od roku 2006.

Kapela zastává v obci důležitou kulturní funkci. Svou hudební činností se podílí skoro na všech významnějších akcích, ať se již jedná o veřejné či soukromé. Zdá se také, že jsou jejich hudební aktivity v obci ze strany obecního zastupitelstva ceněny, což nebývá samozřejmostí. Dechová hudba Hanačka si ale svou popularitu získala i mimo obec a má za sebou i několik zahraničních vystoupení. Svou činnost soustřeďuje na  zajišťování hudebního rámce hodů, tanečních zábav a plesů, vystupuje na koncertech a zúčastňuje se dechových přehlídek.

Jednou z takových velmi úspěšných akcí byla účast v květnu minulého roku na XIX. Soutěži o Zlatou křídlovku v Hodoníně, kde tato kapela minula vítězství o pouhých několik bodů. Porotou byla vysoce ohodnocena a získala  několik  mimořádných cen najednou a to za a) nejmladší formaci na soutěži, b) nejlepší instrumentální výkon (viz. video, 2. skladba), c) nejlepší pěvecký výkon, d) nejlepší interpretaci povinné skladby Františka Maňase "Pro štěstí". Nejmladší zpěvačka Kateřinka Burešová (viz. video, 1. skladba), která si svým přednesem získala ovace publika,  si odnesla navíc cenu poroty.

A z jakých skladeb sestává jejich rozsáhlý repertoár? Jsou to z větší části skladby zejména moravských a českých autorů, doplněné o moderní kompozice, které jsou v současnosti populární doma a v zahraničí. Tato mladá kapela také natočila v posledních letech dvě CD a jedno DVD, které lze získat přes jejich internetovou prezentaci.

Zájemci mohou tuto formaci slyšet 28.05.2011 (09.15 h - 12.45)  na Hanáckých slavnostech v nedaleké Chropyni (viz. mapa) a den nato,  29.05.2011 (14.00 h - 19.00) u příležitosti Kácení máje v Rymici, kde budou také hrát k tanci a poslechu.

*) Skladby: 1. Antonín Pernička, arr. Miroslav Bureš - Krásný je příběh náš / 2. Keith Reid, Garry Broker, arr. Miroslav Bureš - Bělejší než sníh, sólo na sopransax Pavel Skopal / 3. Jiří Kadlec, Antonín Pernička - Za okny padal déšť

[  Weitelesen ] Blaskapelle Hanačka


Břest na Hané
Die Blaskapelle Hanačka ist eine Formation junger begeisterter Blasmusikanten, die sich zu Beginn des neuen Jahrtausends entschlossen haben, an die langjährige musikalische Tradition in der Gemeinde anzuknüpfen und diese kräftig zu beleben. Nach überlieferten Quellen wirkte in diesem Ort eine Blaskapelle seit dem Jahr 1892. Im Jahre 2001 kommt es zu einer Revitalisierung der Aktivitäten sowie einer starken Verjüngung der bisherigen Besetzung der Blaskapelle. Diese nahm es "vom Grund auf" in die Hände und legte sich auch eine neuen, sehr treffenden Namen "Hanačka" zu. In künstlerischer Hinsicht wird die Blaskapelle von diesem Augenblick an von Miroslav Bureš betreut, die Kapellmeister-Agenden wurden anfangs von Antonín Černoch wahrgenommen, die ab dem Jahr 2006 von Jaromír Motal Sen. übernommen wurden.

Die Blaskapelle nimmt im kulturellen Geschehen der Gemeinde einen wichtigen Platz ein. Mit ihren musikalischen Aktivitäten beteiligt sie sich beinahe an allen nennenswerten Aktionen innerhalb der Gemeinde, sei es privaten oder öffentlichen. Allen Anzeichen nach wird ihr kultureller Beitrag seitens des Gemeinderates auch sehr hoch geschätzt, was keinesfalls als selbstverständlich anzusehen ist. Die Blaskapelle Hanačka hat aber auch weit außerhalb der Gemeindegrenzen an Popularität gewonnen und kann auf einige erfolgreiche Auslandsbesuche zurück blicken. Ihre Tätigkeit fokussiert die Blaskapelle auf das musikalische Umrahmen von Festanlässen unterschiedlicher Art, vor allem aber auf Hody-Festivitäten, Tanz- und Ball-Veranstaltungen, sie tritt aber auch bei Konzerten sowie bei Blasmusikfestivals auf.

Ein solcher erfolgreicher Auftritt war zum Beispiel die Teilnahme am XIX. Wettbewerb um das Goldene Flügelhorn im Mai des vergangenen Jahres. Diese Blaskapelle wurde von der Jury sehr hoch bewertet und verfehlte nur um Paar Punkte die beste Bewertung. Sie landete in der Reihung am 2. Platz und gewann zusätzlich einige besondere Preise: a) den Preis für die jüngste Formation am Wettbewerb, b) den Preis für den besten instrumentalen Solovortrag (s. Video 2. Stück), c) den Preis für den besten Gesang, d) den Preis für die beste Interpretation des Pflichtstückes von František Maňas "Pro štěstí" ("Fürs Glück"). Die jüngste Sängerin des Wettbewerbes, Kateřinka Burešová (s. Video, 1. Stück), die mit ihrem Vortrag die Ovationen des Publikums erntete, gewann darüber hinaus den Preis der Jury.

Und aus welchen Kompositionen besteht das umfangreiche Repertoire dieser Blaskapelle? Es sind zum größten Teil Kompositionen von den mährischen und "klassischen" böhmischen Autoren, ergänzt um Kompositionen, die zur Weltliteratur zählen und in der Gegenwart sich einer großen Popularität erfreuen. Diese junge Blaskapelle hatte in den letzten Paar Jahren drei Ton- und Videoträger aufgenommen, die vom interessierten Publikum über ihre Internet-Seiten bezogen werden können.

Blasmusikfans können diese Formation am 28.05.2011 (09.15 h - 12.45) beim großen Haná-Fest in unweit gelegenem Chropině (s. Landkarte) hören und einen Tag später am 29.05.2011 (14.00 h - 19.00) anlässlich des Maibaum-Fällens in Rymice, wo die Blaskapelle zum Tanz und zum Zuhören herzlich einlädt.

*) Kompositionen: 1. Antonín Pernička, Arr. Miroslav Bureš - "Krásný je příběh náš" ("Schön ist uns're Geschichte") / 2. Keith Reid, Garry Broker, Arr. Miroslav Bureš - "Bělejší než sníh" ("Weisser als der Schnee", Sopransax-Solo Pavel Skopal / 3. Jiří Kadlec, Antonín Pernička - "Za okny padal déšť" ("Hinterm Fenster fiel der Regen")

Short portraits

Jaromír Rajchman

Česky

Jaromír Rajchman
Jaromír Rajchman

dechovkový fanda
zakladatel, provozovatel
nahrávacího studia
Tonstudio Rajchman

Nahrávací studio Jaromíra Rajchmana v Dolních Bojanovicích u Hodonína patří svou moderní stavební architekturou a dobovým technickým vybavením k předním zařízením tohoto typu v České Republice. Studio se nachází v jihomoravském kulturním regionu Podluží, jak známo mimořádně bohatém nejen na dechovou hudbu a kvalitní vína, ale všeobecně na lidové tradice. Ve studiu Rajchman nahrávají dechové hudby ze všech evropských zemí, kde je česká dechovka zakořeněna a těší se velké oblibě. Méně známé je, že v bojanovickém studiu také hojně natáčí i symfonické orchestry s velkým obsazením, hudební skupiny jiných žánrů i individuální hudebníci a zpěváci. Rajchmanovo studio navíc zajišťuje svým bohatým vybavením kompletní ozvučení i velkých hudebních a folklorních festivalů.

Jaromír Rajchman se narodil 3. května 1961 v Dolních Bojanovicích. Otec, povoláním elektrotechnik, byl svého času prvním zvukařem dechové hudby Bojané. Jaromír hrál od 7mi let na housle, pak na pozoun, kterým prodělal i dvouletou vojenskou základní službu. Se "zvukařinou" začal jako amatér ve svých 16ti letech. Postupně zdokonaloval znalosti a vybavení, poznával a rozšiřoval svou klientelu. O 20 let později vzrostla z pouhého příležitostního, amatérského "koničkaření" profesionální činnost s patřičným vybavením a operačním štábem schopných lidí, kteří jej obklopují. V roce 2005 byl realizován odvážný projekt zcela moderního nahrávacího studia "na zelené louce" za pomoci zahraničních odborníků, kde se při realizaci nepřistupovalo na žádné technické kompromisy.

V jednání je Jaromír příjemný a pohodový člověk, na kterého se lze spolehnout. Nejen písemné smlouvy, ale v převážné míře ústní domluva, ztvrzená podáním ruky, má pro něj i v současném světě komerčních dohod mimořádnou "váhu". Tonstudio lze kdykoliv navštívit.  Zájemci jsou vítáni. Z provozního hlediska je vhodné návštěvu ohlásit předem. Německy hovořícím zájemcům jsem ochoten svou přítomností usnadnit komunikaci s Jaromírem.

Česká dechovka má v angažmá nahrávacího studia Rajchman silného proponenta a propagátora.
Jaromírovi vřelý dík jménem celé komunity příznivců české dechovky.

Prezentační CD
Prezentační CD

Sourozenci Baťkovi - Zafúkaj vetříčku


zpěv sourozenci Baťkovi
DH Kumpanovi muzikanti

---
 

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED