Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Chopina a Schumanna mám rád, ačkoli je nemůžu vystát."  "Chopin und Schumann habe ich gerne, obwohl ich beide nicht ausstehen kann." -- Antonín Dvořák

April/duben 2011 - Drie Donken Blaaskapel

"Tsjechische muziek is emotie, vanuit het hard geschreven."
("Tschechische Musik ist Emotion, mit dem Herzen geschrieben.")
-- Drie Donken Blaaskapel
 
Drie Donken Blaaskapel am Musikantenball in Hodonín 2010
Dechová hudba Drie Donken na Plese muzikantů v Hodoníně 2010
"Lásko, moje lásko, lásko kde tě mám,
celý svět jsem prošel a stejně su sám,
celý svět jsem prošel, všecky dědiny,
a stejně jsem ostal jediný"
--- "Liebe, meine Liebe, wo habe ich dich zum Lieben,
die Welt durchwandert, vergeblich, allein geblieben,
die ganze Welt, alle Ecken, Dörfer durchsucht,
trotzdem blieb ich alleine, mit meiner Sehsucht"

Im relativ weit entfernten Holland stösst die böhmische Blasmusik auf einen großen Zuspruch. Das lässt sich nicht nur an den zahlreichen Blaskapellen in diesem kleinen Land ablesen, die die böhmische Blasmusik mit Liebe aktiv pflegen. Holländischen Blasmusikfans begegnet man auch bei jedem halbwegs bekannten Blasmusikfestival in Mähren und Böhmen. Zu Hause scheuen einige Blaskapellen beinahe keinen Aufwand, um den Charakter der böhmischen Originalblasmusik zu vermitteln. Weiterlesen ...

Dechová hudba Drie Donken

"`Česká muzika jsou emoce, psané srdcem."
-- Drie Donken Blaaskapel

V>poměrně vzdálením Holandsku se těší česká dechovka velké oblibě. Lze to "odečíst" v této malé zemi na mnoha dechových hudbách, které o českou dechovku s láskou aktivně pečují. Holandské příznivce dechovky potkáváme skoro při každém aspoň trochu významnějším festivalu na Moravě či v Čechách. Doma v Holandsku, jak se jeví, vynakládají některé dechové hudby velké úsilí, aby mohly pokud možno co nejvěrněji zprostředkovat charakter původní české dechovky. Weiterlesen = Čtěte dále ...

[ Weiterlesen ] Drie Donken BlaaskapelDrie Donken Blaaskapel, Gesang
Drie Donken Gesang mit Verstärkung
(Click to enlarge)
Als einen klassischen Repräsentanten dieser "böhmischen Ader" in Holland habe ich nun im Rahmen der Rubrik "Blaskapelle des Monates" die Blaskapelle Drie Donken, oder genauer  "Drie Donken Blaaskapel" gewählt. Das Leitmotiv dieses Beitrages habe ich unverändert von der Blaskapelle Drie Donken übernommen, einem Leitmotiv, das für alle Mitglieder der Blaskapelle das gelebte, zentrale Identitätsmerkmal darstellt. Die Blaskapelle empfindet ein starkes kulturelles Zugehörigkeitsgefühl zur tschechischen und mährischen Volksmusik, voraus sie auch die nötige Motivation zur wahrheitsgetreuen Darbietung schöpft.

Diese Blaskapelle tritt nicht nur in den prächtigen echten Trachten aus der traditionsreichen Region Kyjov auf. Was das Augtritts-Bild dieser Blaskapelle aber als vollständig erscheinen lässt, ist die Gesangsbegleitung in der Originalsprache. Die Aussprache der Sängerin und der Sänger José van de Koevering mit seiner Gattin sowie Ad Dekkers´s -  ist verblüffend gut, problemlos verständlich, lediglich mit geringen Verschiebungen in der Betonung. Das Publikum am Hodoníner Musikantenball hatte voriges Jahr die Gelegenheit, sich davon zu überzeugen. Die Blaskapelle nahm die lange Reise auf sich, um bei diesem blasmusikalischen Event sowohl am Freitag als auch am Samstag zum Tanz aufzuspielen. (An dieser Stelle sei nur kurz angemerkt, dass alle Blaskapellen, die am Musikantenball auftreten, spielen ehrenhalber und traditionsgemäß ohne Anspruch auf jedwede Entgeltung zu erheben, d.h. für ein "Busserl" , wie man böhmisch sagt.)

Es bedarf sicher keiner besonderen Hervorhebung, dass nur restlos begeisterte Liebhaber der böhmischen Blasmusik Derartiges vollbringen können.

Den Dungen, NL
(Click to enlarge)
Die Blaskapelle Drie Donken ist in ihrer Heimat kein Anfänger. Sie wurde vor mehr als 40 Jahren gegründet. In all der Folgezeit verbreitete sie gute Laune nicht nur zu Hause, in Holland, sondern gewann mit ihren Auftritten das Ansehen und zahlreiche böhmische Fans in benachbarten Ländern. Die Blaskapelle ist zu Hause in Den Dungen im Bezirk ´s-Hertogenbosch in der holländischen Provinz Noord-Brabant, etwa 30km nördlich von Eindhoven. Die drei zwar kleinen, aber strategisch bedeutenden Hügeln ("Donken" bieten eine Fluchtmöglichkeit für die Ortsbevölkerung bei kritischen Überschwemmungen; Bei den Friesen "Wurten” oder  "Terpen” genannt),  die ihren Heimatort umgeben, inspirierten die Blaskapellengründer zur Namensgebung sowie dem Blaskapellenwappen, das die "Drei Hügel" symbolisiert. Die Blaskapelle weist klassische böhmische Besetzung mit 14 Spielern und einer Trio-Gesangsformation auf. Geleitet wird die Gruppe von "Kapelmeester" José van de Koevering; der das 1. Flügelhorn betreut und sich um sonstige Belange der Blaskapelle kümmert. Die Blaskapelle produzierte in den letzten Jahren einige CD´s und unlängst eine DVD, die über ihre Web-Präsenz bezogen werden können.

José hat mit die Zusendung der Medien zugesagt. Sobald ich das Material erhalten habe, werde ich weitere Kostproben von diesen felsenfesten europäischen Boten  gepflegter böhmischer Blasmusik auf Seiten dieses Portals unterbringen.

[ Čtěte dále ] Dechová hudba Drie DonkenDrie Donken Blaaskapel, Holland
Dechová hudba Drie Donken, Ples muzikantů Hodonín 2010
(Click to enlarge)
Jako jednoho z klasických reprezentantů této "české žíly" v Holandsku jsem si vybral do rubriky „Dechová hudba měsíce“ tentokráte dechovou hudbu Drie Donken, nebo přesněji „Drie Donken Blaaskapel“. Ústřední motto tohoto příspěvku jsem převzal beze změny od této kapely, v kterém je ve zkratce obsažena identifikační signatura, dle které kapela žije a působí. Kapela pociťuje velmi silnou kulturní sounáležitost s českou a moravskou dechovou hudbou, z které také čerpá nutnou motivaci k nezkreslenému, původnímu podání.

Celkový projev výstupů dechové hudby Drie Donken se neomezuje pouze na optiku. Tato formace si pořídila originální, tradiční kroje, které se nosí na Kyjovsku. Co dotváří takřka dokonalý projev formace jsou doprovodné zpěvy v původním jazyce. Česká výslovnost zpěvačky a zpěváků José van de Koevering se svou manželkou jako i Ad Dekkerse je pozoruhodně dobrá, srozumitelná bez problémů, pouze vyznačující se nepatrným posunem v artikulaci. Návštěvníci Plesu muzikantů v Hodoníně měli minulý rok možnost se sami o tom přesvědčit. Tato dechová hudba vzala na sebe všechny obvyklé nesnáze, aby se této vyhledávané dechovkové akce mohla zúčastnit a na plese jak v pátek tak i v sobotu zahrát k tanci a poslechu (Na tomto místě je snad dlužno doplňit, že všechny kapely na tomto plese, jak známo, hrají tradičně bez nároku na honoráře, čili „za hubičku“).

Jistě není třeba mimořádně vyzdvihovat, že něčeho takového jsou schopni pouze vyložení nadšenci a milovníci české dechovky.
Den Dungen, NL
(Click to enlarge)


Dechová kapela Drie Donken není ve své domovině žádný začátečník. Kapela byla založena před více než 40 ti lety. V následných letech rozšiřovala českou dechovkou dobrou náladu nejen po celé své domovině, v Holandsku, ale získala také svým pravidelným vystupováním úctu a nesčíslné množství příznivců v sousedních zemích. Drie Donken jsou doma v malé obci pohý hod kamenem od ´s-Hertogenbosch, krajského města holandské provincie Severní Brabant. Ty tři malé, ale v Holandsku strategicky jistě důležité kopečky, nebo-li „Donken“ (záchrana před povodněmi, Frízové jim říkají „Wuten“ nebo „Terpen“), které obklopují jejich obec, inspirovali zakladatele této dechové hudby jak k pojmenování kapely „Drie Donken“, tak ke „třem kopečkům“, které má kapela ve svém heraldickém znaku. Kapela se vyznačuje svým klasickým obsazením 14ti hráčů s třemi stálými zpěváky. Kapela je vedena Kapelmeesterem José van de Koeveringem, který hraje na 1. křídlovku a stará se také o veškeré agendy kapely. Formace Drie Donken natočila v posledních letech několik CD nosičů a nedávno své první DVD, které je možno získat přes jejich webovou prezentaci.

José mně přislíbil zaslání jejich záznamů. Jakmile materiál dostanu, uvedu další ukázky těchto evropských skalopevných propagátorů opečované české dechovky na stránkách tohoto portálu.

Short portraits

Ladislav Jacura

- CZ -

Ladislav Jacura
Ladislav Jacura
* 8.10.1913 Sevluš -- † 1.10.2004 Praha

Chodouňská


hudba: J. Poncar, text: L. Jacura

Gesang
Zdeněk Matouš, Miroslav Šuba

"Málo, málo máš pro mě
lásky  má milá,
kde je věrnost tvá,
kterou jsi mně slíbila ..."

LP 1972
Přes dvě vesnice
písníčky Josefa Poncara
Dechová hudba Supraphon
dirigiert Jiří Bauer

Ladislav Jacura byl velmi úspěšný textař, který spolupracoval asi se 40ti hudebními skladateli. Často je také nazýván králem textařů. Napsal k nepřebernému množství úspěšných melodií na míru šitý text.

Ladislav Jacura neměl lehký život. V útlém věku tří a půl let mu zemřela maminka. Panovaly válečné poměry.  Tatínek "organizoval" během svého kratičkého opušťáku velmi rychle náhradní matku, která jej měla vychovávat. Macecha ale k dítěti nic necítila. Přivykl tvrdým poměrům a musel se svou pílí, odkázán sám na sebe, prosekat životem. Nevyhýbal se žádné práci, která mu skýtala obživu. Jeho mimořádný čas nadešel, když Vašek Zeman, star textař Vacka, Vejvody, Poncara, opustil vlast. Ladislav Jacura vyplnil jeho místo.

Během jeho aktivního věku se nacházeli na scéně dechovky asi těžko lidi, kteří by nějakým způsobem s Jacurou bezprostředně nespolupracovali.

Ladislav Jacura zůstal ale přes veškeré těžkosti ve svém životě veselý a optimistický člověk. Měl život a lidi kolem sebe rád, střetával se s nimi vždy s humorem. Mnohé z toho čiší také z jeho obsahových, souzvučných písňových textů.

Ladislav Jacura zůstane se svými nadčasovými obsahy v našich vzpomínkách.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED