Březen/März 2011: Šestka Josefa Konečního

Viz./ Siehe
Skladatel Josef Konečný a jeho Šestka / Komponist Josef Konečný und seine Šestka