Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Takt je hrozná věc. Když jej člověk nemá, hned se každý vzrušuje. Když jej má, nevšimne si toho nikdo."    "Takt ist eine schreckliche Sache. Wenn man ihn nicht hat, regt sich jeder auf. Wenn man ihn hat, merkt es kein Mensch." -- Shirley MacLaine

Jänner/Leden 2011: Ensemble musical d'Rhinwagges

Deutsch

d'Rhinwagges
Sonne im Landel - Charles  ThomannBlaskapelle d'Rhinwagges
(click to enlarge)

Auch in diesem Monat setze ich meine virtuellen Streifzüge durch die mitteleuropäischen Länder fort, wo die böhmische Blasmusik mit Begeisterung gespielt und gepflegt wird.  Diesmal schenke ich meine Zuwendung der Blaskapelle d'Rhinwagges aus der Région Alsace, dem historisch bedeutenden, französischen Elsass mit der Hauptstadt Strasbourg. Die Stadt Straßburg, überragt von der Perle der gotischen Architektur aus dem 13. Jahrhundert, der Cathédrale Notre-Dame-de-Strasbourg, ist zugleich, wie allgemein bekannt, der Sitz des Europäischen Parlaments sowie zahlreicher anderer europäischer Verwaltungsinstitutionen.

In dieser östlichen französischen Region verbreitet die Blaskapelle d'Rhinwagges böhmische Klänge bei vielfältigen Gelegenheiten sei es bei der volkstümlichen Unterhaltung oder bei der musikalischen Umrahmung von festlichen Anlässen. Naturgemäß spielt  und interpretiert diese Blaskapelle  nicht nur ursprüngliche, rein böhmische Literatur.  Zum Spektrum ihres Repertoires zählen selbstverständlich auch Kompositionen, die  im Charakter der in der Gegend weit verbreiteten Egerländer Blasmusik interpretiert werden. Wie wir wissen, wurde diese einst von Ernst Mosch entscheidend geprägt. Darüber hinaus scheuen sich d'Rhinwagges  keinesfalls vor anspruchsvollen Werken der Weltliteratur mit Soloeinlagen, die sie bei Konzerten zum Besten zu geben wissen. Was diese Blaskapelle aber nie aus den Augen verliert, ist die gelebte Einstellung, ihren Präsentationen den eigenen Feinschliff einzuprägen, auf den sie als "Botschafter der elsässischen Kultur" stolz sein können.

Philippe Hechler
"Attencion
s'il vous plaît"
Dirigent
Philippe Hechler
(click to enlarge)
Fredy Weber, Sylvia Keith
"CD-Taufe"
Fredy Weber
Sylvia Keith
(click to enlarge)
Die Blaskapelle d'Rhinwagges wurde im Jahre 1976 gegründet und besteht seid dieser Zeit aus einem mehr oder minder ständigen, 20 köpfigen Team, dem auch zwei Frauen angehören. Bei der Gründungswiege standen sowohl der Flügelhornist Frédy Weber, der Manager der Formation als auch der musikalische Leiter, Dirigent  und angesehene Solo-Trompeter Philippe Hechler.  Die Blaskapelle strebt stets ihrem ungeschriebenen Grundsatz gerecht zu werden: Durch die aufrichtige, präzise und ins Detail gehende musikalische Arbeit jedes einzelnen Blaskapellenmitgliedes  im Stande zu sein, bei den Auftritten dem Publikum ein nachhaltiges, musikalisches Erlebnis zu bieten. Ständige Fans haben nicht allzu lang auf sich warten lassen. Diese haben einen Fan Club gegründet, um die Blaskapelle anzuspornen und zu ihrer Spielmotivation stets beizutragen. Die Koordination sowie einen engen direkten Draht  zur Blaskapelle besorgt Margot Hamm, "contacter le Fan Club".

Die Blaskapelle d'Rhinwagges kann auf eine rege Reisetätigkeit zurückblicken. Sie nahm bisher an mehreren Blasmusikfestivals  in Mitteleuropa (Kolín, Soběslav, Rakvice, dieses Jahr Bad Kösen etc.) teil. Früchte ihrer bisherigen Arbeit hat die Blaskapelle auf 7 CD's festgehalten. Die letzte CD in dieser Reihe mit dem Titel "Musik im Ladel", noch nach Frische duftend, wurde vorm Auslauf des vorigen Jahres während des mehrtägigen Aufenthaltes der Blaskapelle in Dolní Bojanovice  im Tonstudio Rajchman aufgenommen.

Auf der letzten CD befindet sich auch ein Walzer-Stück von Charles Thomann, "Sonne im Ladel", einem Komponisten und ehemaligen Blaskapellenmitglied, der das Stück für die Blaskapelle d'Rhinwagges schrieb. Charles Thomann nahm noch an den Mischarbeiten teil. Er starb vor der Finalisierung der CD. Die Blaskapelle d'Rhinwagges hat diese CD ihrem ehemaligen guten Freund Charles  in Memoriam gewidmet.

d'Rhinwagges, diese über Jahre zusammengewachsene Partie mit gemütlicher Ausstrahlung schafft es unter anderem locker und "spielend",  einen ungezwungenen Abend mit guter Musik und herzhafter Stimmung zu füllen.

Fotos wurden freundlicherweise von Fredy Weber zur Verfügung gestellt.

Short portraits

Ladislav Kubeš Jun.


Česky

Ladislav Kubeš Jun.

Ladislav Kubeš ml.
hudební vydavatel, kapelník, hudebník

Okolo Žíšova


arr. Ladislav Kubeš
text Miloň Čepelka
 
Dynastie Kubešů, pocházejících z jižních Čech,  je v české dechové hudbě velmi silně zakotvena. Čtenářům těchto stránek chci tentokráte představit Ladislava Kubeše mladšího. Ladislavu Kubešovi staršímu jsem svého času věnoval samostatný článek. Pro ucelenější přehled působení Kubešů  je vhodné se v krátkosti zmínit nejen o otci Ladislava, Ladislavu Kubešovi starším, ale také o jeho dědovi Matěji, který - dalo by se říci - dynastii Kubešů založil.

Děda byl řadový dělník a tvrdou prací zajišťoval hospodářské pozadí rodiny. Hudba pro něj znamenala velké uspokojení a tvořila stěžejní část jeho mimoprofesního života.  Byl výborný hráč, organizátor a kapelník, propagující s nadšením lidovou hudbu mezi lidmi v blízkém a vzdálenějším okolí na jihočeském venkově v oblasti Veselí nad Lužnicí.

Dědova láska k lidové hudbě zachvátila bezezbytku i syna Ladislava, který se jí s velkým nadšením a osobním angažmá celý život věnoval.  Po důkladné teoretické přípravě ve vojenském prostředí se začal věnovat skladatelské činnosti. V jeho osobnosti se střetlo několik vzácných schopností a lidských vlastností, které se poté zrcadlily v jeho skladbách. V Jihočeské polce, která patřila k jeho prvotinám a dechovým fanouškům ji není třeba blíže představovat,  se odráží schopnost vystihnout notovým těsnopisem souznění kraje a jeho pracovitého lidu. Jihočeská polka, jež není "kovbojkou", jak se někteří patrně domnívají, byla následována řadou dalších skvostů z pera tohoto činorodého skladatele.

Ladislav Kubeš ml. se narodil 8. 8. 1949 v Žišově v blízkosti předměstí Veselí nad Lužnicí. Otec Ladislava měl velký zájem na tom, aby i syn v hudbě pokračoval. Proto byl synek veden od útlého mládí ke hře na nástroje bez velkého ohledu na to, zda-li se mu to vždy líbí či ne.  Patrně také z nedostatku jiných atraktivních příležitostí pracovních a vzdělávacích v místě bydliště, nebylo pro otce obtížné přesvědčit syna o tom, že bude vojenská hudba pro něj asi to nejlepší.

A tak se také stalo. Ladislavovi se poštěstilo získat místo v Roudnici nad Labem, jedné z nejprestižnějších  institucí tohoto typu v České republice, která vychovávala vojenské muzikanty. Po čtyřech letech prošel Ladislav důkladnou vojenskou hudební průpravou a ovládal následně kontrabas a tubu.

Po udělení absolutoria v roce 1968 byl Ladislav přidělen k Ústřední hudbě ČSLA v Praze. Tam také během své vojenské služby dokončil pražskou konzervatoř. Krátce na to obhájil konkurz do Smetanova divadla. Zdálo se, že brány do bohatého pražského hudebního světa jsou mu zcela otevřeny. Leč vše následovalo jinak. Vzdělání v Roudnici bylo spjato s 10tiletým závazkem zůstat v "zeleném". Mnozí se z toho "vykoupili", Ladislav měl smůlu, nepříznivá politická konstelace, nezadařilo se. Jako kdyby toto nestačilo, byl navíc přeložen do provinční posádky v Táboře.  A tak růžové  nabídky v Praze mizely v dáli. v Táboře hrál na tubu vojákům do pochodu a při cvičení.

Po ukončení smlouvy k 1.6.1977 Ladislav odchází od vojáků a hledá nové působiště. Nad vodou se drží hrou u různých dechovek a na pohřbech v Praze. (Do té doby netušil, kolik má Praha hřbitovů).  V roce 1980 jej konečně potkalo štěstí. Úspěšně obhájil konkurz na kontrabas do Národního divadla, kde hraje dodnes a jak naznačuje, odtud odejde tento rok do penze.

Kapelu Veselka založil Ladislav v roce 1981 spolu s kamarády z Národního divadla a starými přáteli z Roudnické vojenské školy. Až na kamarády, kteří zemřeli, kapela nezaznamenala téměř žádnou fluktuaci, pouze u zpěváků došlo ke  změnám. Přes veškeré úspěchy v zahraničí a nebo snad právě kvůli nim, se komunistický aparát díval na kapelu zešikma. Domácí úspěch kapely byl dušen kde se dalo. Nahrávací studia a především masová media kapelu ignorovaly. S velkou námahou se podařilo vydat několik zvukových nosičů.

Velký průlom nastal až po roce 1989. Od založení vlastního hudebního vydavatelství v roce 1994 byly nahrány  desítky nosičů a produkováno množství kvalitního notového materiálu pro dechovky. "Nevím kolik přesně", poznamenává Ladislav, "snad to v penzi budu jednou moci spočítat".

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED