Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Hudba je těsnopis emocí"    "Musik ist die Kurzschrift der Emotionen." -- Lev Nikolajevič Tolstoj

Jänner/Leden 2011: Ensemble musical d'Rhinwagges

Deutsch

d'Rhinwagges
Sonne im Landel - Charles  ThomannBlaskapelle d'Rhinwagges
(click to enlarge)

Auch in diesem Monat setze ich meine virtuellen Streifzüge durch die mitteleuropäischen Länder fort, wo die böhmische Blasmusik mit Begeisterung gespielt und gepflegt wird.  Diesmal schenke ich meine Zuwendung der Blaskapelle d'Rhinwagges aus der Région Alsace, dem historisch bedeutenden, französischen Elsass mit der Hauptstadt Strasbourg. Die Stadt Straßburg, überragt von der Perle der gotischen Architektur aus dem 13. Jahrhundert, der Cathédrale Notre-Dame-de-Strasbourg, ist zugleich, wie allgemein bekannt, der Sitz des Europäischen Parlaments sowie zahlreicher anderer europäischer Verwaltungsinstitutionen.

In dieser östlichen französischen Region verbreitet die Blaskapelle d'Rhinwagges böhmische Klänge bei vielfältigen Gelegenheiten sei es bei der volkstümlichen Unterhaltung oder bei der musikalischen Umrahmung von festlichen Anlässen. Naturgemäß spielt  und interpretiert diese Blaskapelle  nicht nur ursprüngliche, rein böhmische Literatur.  Zum Spektrum ihres Repertoires zählen selbstverständlich auch Kompositionen, die  im Charakter der in der Gegend weit verbreiteten Egerländer Blasmusik interpretiert werden. Wie wir wissen, wurde diese einst von Ernst Mosch entscheidend geprägt. Darüber hinaus scheuen sich d'Rhinwagges  keinesfalls vor anspruchsvollen Werken der Weltliteratur mit Soloeinlagen, die sie bei Konzerten zum Besten zu geben wissen. Was diese Blaskapelle aber nie aus den Augen verliert, ist die gelebte Einstellung, ihren Präsentationen den eigenen Feinschliff einzuprägen, auf den sie als "Botschafter der elsässischen Kultur" stolz sein können.

Philippe Hechler
"Attencion
s'il vous plaît"
Dirigent
Philippe Hechler
(click to enlarge)
Fredy Weber, Sylvia Keith
"CD-Taufe"
Fredy Weber
Sylvia Keith
(click to enlarge)
Die Blaskapelle d'Rhinwagges wurde im Jahre 1976 gegründet und besteht seid dieser Zeit aus einem mehr oder minder ständigen, 20 köpfigen Team, dem auch zwei Frauen angehören. Bei der Gründungswiege standen sowohl der Flügelhornist Frédy Weber, der Manager der Formation als auch der musikalische Leiter, Dirigent  und angesehene Solo-Trompeter Philippe Hechler.  Die Blaskapelle strebt stets ihrem ungeschriebenen Grundsatz gerecht zu werden: Durch die aufrichtige, präzise und ins Detail gehende musikalische Arbeit jedes einzelnen Blaskapellenmitgliedes  im Stande zu sein, bei den Auftritten dem Publikum ein nachhaltiges, musikalisches Erlebnis zu bieten. Ständige Fans haben nicht allzu lang auf sich warten lassen. Diese haben einen Fan Club gegründet, um die Blaskapelle anzuspornen und zu ihrer Spielmotivation stets beizutragen. Die Koordination sowie einen engen direkten Draht  zur Blaskapelle besorgt Margot Hamm, "contacter le Fan Club".

Die Blaskapelle d'Rhinwagges kann auf eine rege Reisetätigkeit zurückblicken. Sie nahm bisher an mehreren Blasmusikfestivals  in Mitteleuropa (Kolín, Soběslav, Rakvice, dieses Jahr Bad Kösen etc.) teil. Früchte ihrer bisherigen Arbeit hat die Blaskapelle auf 7 CD's festgehalten. Die letzte CD in dieser Reihe mit dem Titel "Musik im Ladel", noch nach Frische duftend, wurde vorm Auslauf des vorigen Jahres während des mehrtägigen Aufenthaltes der Blaskapelle in Dolní Bojanovice  im Tonstudio Rajchman aufgenommen.

Auf der letzten CD befindet sich auch ein Walzer-Stück von Charles Thomann, "Sonne im Ladel", einem Komponisten und ehemaligen Blaskapellenmitglied, der das Stück für die Blaskapelle d'Rhinwagges schrieb. Charles Thomann nahm noch an den Mischarbeiten teil. Er starb vor der Finalisierung der CD. Die Blaskapelle d'Rhinwagges hat diese CD ihrem ehemaligen guten Freund Charles  in Memoriam gewidmet.

d'Rhinwagges, diese über Jahre zusammengewachsene Partie mit gemütlicher Ausstrahlung schafft es unter anderem locker und "spielend",  einen ungezwungenen Abend mit guter Musik und herzhafter Stimmung zu füllen.

Fotos wurden freundlicherweise von Fredy Weber zur Verfügung gestellt.

Short portraits

Sourozenci Baťkovi

- CZ -

Sourozenci Ba`tkovi
Sourozenci
Božena a Zdeněk Baťkovi

Zpěvné duo sourozenců Baťkových se těší mezi příznivci původního moravského folklóru mimořádné oblibě po celé České republice. Zejména ovšem v regionu Slovácka, v prostředí dlouholetých, bohatých lidových tradic a zažitých kulturních zvyklostí, v kterých tato dvojice vyrůstala, patří u obyvatelstva již dnes bezesporu k ikonám lidového umění. Sourozenci Baťkovi patří i nadále k vítaným hostům nejrůznějších, často slavnostních příležitostí.

Úcta a obdiv ze strany mnoha ctitelů, mezi které patří samo sebou i autor těchto slov, se nedostavily náhodou. Sourozenci Bat´kovi se folklornímu zpěvu věnují od malička. Postupem času se hloubka a rozsah jejich znalostí a působení neustále rozrůstala. Nebude v současnosti patrně mnoho těch, kteří oplývají tak širokým repertoárem dochovaných lidových písní z Podluží, v kterých je obsažena hluboká filozofie o nadčasových základních hodnotách, v životě člověka tak důležitých. Zpívá se v nich o lásce k milované osobě, o lásce k rodičům a bližním, o štěstí, naději, ale také o zklamání. Je v nich zakódováno mnoho moudrostí morálního a etického charakteru. Zdeněk je také autorem některých z těchto lidových písní a textů, nebo spoluautorem.
Některé skladby z jejich bohatého repertoáru zaznamenali již na slušný počet nosičů, které lze získat přes jejich internetovou prezenci www.sourozenci-batkovi.cz.

Božena a Zdeněk spolupracují již dlouhá léta společně popřípadě samostatně s řadou cimbálových muzik a dechových kapel v regionu. Jsou prezenční na festivalech, přehlídkách, lokálních slavnostech i v rozhlase a televizi. Lze je slyšet na benefičních koncertech ve prospěch postižených dětí.  Zvládnou někdy až několik desítek větších vystoupení ročně. Zdeněk se také podílí na výchově hudebního dorostu.

Za zmínku stojí, že se oba věnují zpěvu mimo svou profesní činnost. Zdeněk je dokonce nucen pravidelně denně dojíždět za prací a to poměrně nemalou vzdálenost.

I přes jejich značnou popularitu jsou oba zpěváci velmi přístupní a působí vždy přátelsky a skromně, jak mohu z vlastní zkušenosti doložit.

Jejich zpěvem potěšili již mnoho lidských srdcí. Přispívají silnou měrou k tomu, aby si pramen lidového umění udržel svou svěžest a plnou vitalitu.

Zapadá slunéčko /
Die Sonne schwindet


sourozenci Baťkovi

"Počkám já, si počkám,
až to slunko zajde,
[:[:až moje srdénko,:]
to tvoje si najde:]"

Západ slunce

---

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED