Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC UNITES NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

"Je to lid, který hudbu vytváří. My hudebníci ji pouze aranžujeme."    "Es ist das Volk, das die Musik schafft. Wir Musiker arrangieren sie nur." -- Michail Iwanowitsch Glinka, (1804 - 1857)

Oktober/říjen 2010: Blaskapelle Heidiland

-INFO-   Beiträge tschechisch und deutsch -CZ-  -DE- Články v češtině a v němčině.   -INFO-
  Blaskapelle Heidiland
Blaskapelle Heidiland, Schweiz
böhmische Blasmusik mit Begeisterung und Elan
/
dechová hudba Heidiland,Švýcarsko
česká dechovka s nadšením a elánem
Photo courtesy David Hobi (click to enlarge)

Im Rahmen meiner (fast) regelmäßigen Beiträge "Blaskapelle des Monates" werde ich mich diesmal  mit einer Blaskapelle aus der Schweiz beschäftigen, die meiner Überzeugung nach zumindest in einer Hinsicht die Blasmusikszene in diesem Land stellvertretend reflektiert. Es ist die Gewissenhaftigkeit, Innigkeit, Liebe, Begeisterung und Kenntnis, die die Blasmusikerinnen und Blasmusiker des Nachbarlandes in ihrer Freizeit in die böhmische Blasmusik hineinbringen. Ich konnte mich bereits einige Male selbst davon vor Ort überzeugen. Dieses Jahr hatte ich  den Termin 10. - 12. September 2010 in meinem Kalender fix eingetragen, jenen Termin des jedes Jahr stattfindenden, bestens organisierten Blaskapellentreffens  (s.a. teilnehmende Blaskapellen, Ergebnis, Rangliste), mit der Absicht, an diesem Event teilzunehmen. Den Termin musste ich aber letztendlich paar Tage vorm Treffen fallen lassen.

polka Enpekahudba Jiří Helán, Jiří Tesařík

In diesem Monat habe ich mich für die Präsentation der Blaskapelle Heidiland entschieden, einer Formation begeisterter Jungs, die Ende dieses Monates gemeinsam mit einer Reihe eingeladener Blaskapellen aus nah und fern  (u.a. auch Blaskapelle Túfaranka, s. das vollständige Programm auf ihrer Homepage) ihr 5-jähriges Bestandsjubiläum feiern werden. ...Das "Operationsgebiet" dieser Formation liegt etwa in der Mitte des Heidilandes, eines relativ ausgedehnten, auf Tourismus fokussierten Gebietes zwischen Walensee und dem Bad Ragaz im südöstlichen Teil der Schweiz.

Die zündende Idee, eine Blaskapelle in dieser Gegend mit böhmisch-mährischem Schwerpunkt  zu gründen hatte David Hobi. Zum Repertoire dieser Blaskapelle  gehören natürlich auch moderne Arrangements und populäre Solostücke. David war eine Zeitlang auf der Suche nach interessierten Leuten, die gerne mitmachen würden. Nach einer relativ kurzen Zeit ist  ihm auch gelungen, nicht nur alle Posten für eine  klassische Besetzung zu belegen, sondern er lernte auch, wie er sagt, einige sehr gute und besonders motivierte Spieler kennen. Ein kurzer Blick in die Partie lässt  frisches Blut und Elan erkennen.

Markus Hobi übernahm von allem Anfang an die Verantwortung für den künstlerische Qualität und Ausrichtung der Formation. Markus absolvierte das Vorarlberger Konservatorium, Fach Posaune und durch weitere Studien erlangte er die Befähigung, in der Musikpädagogik seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 

Relativ bald nach der Gründung der Formation folgte eine erfolgreiche Gasttournee in die Heimat der böhmischen Blasmusik. Die Schweizer Blasmusikszene wurde danach entsprechend sensibilisiert, weitere Auftritte ließen „zu Hause“ nicht allzu lang auf sich warten. Andauernde Begeisterung in der Formation bei zahlreichen Auftritten ließ die Schweizer Anhänger der böhmischen Blasmusik nicht kalt. Einer im Jahre 2007 durchgeführten Umfrage des angesehenen "Blasmusikforum Schweiz" zufolge erreichte die Blaskapelle Heidiland unter den Fans den 2. Platz auf der Leiter der Popularität. Es ist leicht einzusehen, dass derartiges Ergebnis nach so kurzer Zeit ohne konzentrierte Zusammenarbeit aller Mitglieder der Formation kaum möglich ist.

Beim Durchblättern der Internet-Präsentation dieser Blaskapelle fiel mir die ungewöhnlich hohe Anzahl von Sponsoren auf. Mir ist noch keine Blaskapelle untergekommen, die sich trauen würde, gleich 50 "Gönner" auf ihren Seiten anzuführen:-) Im Blickwinkel der positiven finanziellen Situation konnte nun im Jahr 2008  auch der Gedanke reif werden, die erste CD zu produzieren. Und so entstand im Tonstudio Tyrolis ... "Die Erste", die ich dankenswerterweise von David jetzt auch zugeschickt bekam.

Die Blaskapelle Heidiland konnte sich schließlich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, beim Blaskapellentreffen in  Oensingen dabei zu sein, um bei der Werbung um die Gunst der Öffentlichkeit mitzumischen. Ich bin davon überzeugt, dass ihre sanfte, unaufdringliche und gefühlsbetonte Spielart, wie ich es ihrer CD entnehmen kann, dafür ausschlaggebend gewesen sein dürfte, dass ihnen eine hohe Anerkennung zuerkannt wurde.

Einen Videomitschnitt vom Auftritt dieser Formation habe ich im Augenblick nicht. Wenn es jemand von den Fans in der Heidiland-Umgebung gelingen würde, mir von der 5 Jahr Jubiläumsfeir einen Mitschnit zukommen zu lassen, würde ich es hier auch mit der Angabe der Quelle unterbringen.

Meine Gratulation zu den ersten fünf erfolgreichen Jahren. Mögen noch viele weitere mit unvermindertem Elan, begleitet von anhaltenden, freundlichen Beziehungen in der Belegschaft folgen.

Říjen/Oktober 2010: Dechová hudba Heidiland

Blaskapelle Heidiland
dechová hudba Heidiland, Švýcarsko
"Pressefoto an der Bar"
Photo courtesy David Hobi (click to enlarge)
 

V rámci mých (skoro) pravidelných příspěvků „Dechová hudba měsíce“ se tentokráte soustředím na dechovou hudbu ze Švýcarska, která dle mého přesvědčení přinejmenším v jednom ohledu reprezentativně reflektuje dechovkovou scénu v této zemi. Je to důslednost, vroucnost, láska, nadšení a znalosti, které dechovačky a dechováci  sousední země vnáší do české dechovky. Měl jsem již několik příležitostí se sám o tom na místě přesvědčit. Tento rok jsem měl v kalendáři termín 10. – 12. Září zafixován, termín setkání švýcarských dechových hudeb, kterého jsem se chtěl účastnit (Viz také zůčastněné kapely, výsledky soutěže).  Setkání  se pořádá každý rok a je perfektně organizováno. Termin jsem ale musel bohužel několik dnů před konáním nechat plavat.

Tento měsíc jsem se rozhodl pro prezentaci dechové hudby Heidiland, formace nadšených mladíků, kteří budou spolu s řadou pozvaných kapel z blízka i daleka (mimo jiné je pozvána i Túfaranka, viz. Také úplný program na jejich stránkách) slavit své 5tileté jubilejní výročí trvání.

„Operační oblast“ této formace se nachází přibližně uprostřed švýcarského Heidilandu, oblasti poměrné rozsáhlé a orientované na turizmus, která leží přibližně mezi Walersee v západní a lázeňským městečkem Bad Ragaz v jihovýchodní části Švýcarska.

Původní nápad, založit v této oblasti dechovou skupinu se zaměřením na českou dechovku měl David Hobi. K repertoáru této dechové hudby se řadí samosebou také moderní aranžmá a populární sólové skladby. David se jistou dobu poohlížel po lidech, kteří by měli zájem a na realizaci myšlenky byli ochotni spolupracovat. V poměrně krátké době se mu podařilo nejen obsadit všechny posty budoucí kapely, nýbrž se také seznámit, jak říká, s několika velmi dobrými a motivovanými hráči. Krátký náhled do party prozrazuje mladou krev a elán.

Markus Hobi převzal od samého počátku zodpovědnost za uměleckou kvalitu a směr, kterým by se formace měla ubírat. Markus absolvoval konzervatoř ve Volksarlbergu (nejápadnější rakouská spolková země), obor pozoun a dalším studiem získal oprávnění, které mu v hudební pedagogice zajišťuje životní obživu.  

Poměrně brzy po založení kapely v roce 2005 následovalo úspěšné turné v domovině české dechovky.  Tím na sebe na švýcarské dechovkové scéně upozornili a další pozvánky k vystoupení „doma“ nenechaly na sebe příliš dlouho čekat.  Neustále nadšení v kapele během mnohých vystoupení nenechalo švýcarské fandy české dechovky zcela chladnými. Dle ankety, která byla v roce 2007 provedena seriozním „Forem dechové hudby Švýcarsko“,  dosáhla kapela Heidiland 2. místo na žebříčku popularity v zemi. Lze snadno chápat, že dosažení takového úspěchu bez soustředěné spolupráce všech členů kapely je asi sotva možné.

Během prolistování internetové prezentace této kapely jsem si všiml neobvykle vysokého počtu sponzorů. Zatím jsem nepoznal kapelu, která by se odvažovala na svých stránkách uvést hned 50 sponzorů:-) V zorném úhlu  pozitivní  finanční situace v roce 2008 dozrávala i myšlenka  natočit první CDé. A tak vznikla v tonovém studiu Tyrolis … „První …“, kterou mně nyní, s poděkováním,  David také zaslal.

Dechová hudba Heidiland si pochopitelně nemohla nechat ujít  příležitost, aby se nezúčastnila  na již zmíněném  setkání kapel v Oensingenu, aby tak zasáhla do boje o přízeň veřejnosti.  Jsem přesvědčen, že jejich sametový, nevnucující se a city prosáklý způsob přednesu , s kterým se na jejich CD setkávám, výrazně přispěl k tomu, že této formaci bylo na setkání uděleno vysoké uznání.

Videozáznam této formace v okamžiku nemám. Kdyby se ale některému z fandů kapely Heidiland podařilo pořídit videoklip z nadcházející slavnosti koncem měsíce, tak bych jej s udáním pramene zde uvedl.

Má gratulace k prvním pěti úspěšným letům působení. Kéž by následovalo ještě mnoho dalších let s neochabujícím elánem, doprovázené neutuchajícími, přátelskými vztahy v osazenstvu.

Short portraits

Ladislav Kubeš Jun.


Česky

Ladislav Kubeš Jun.

Ladislav Kubeš ml.
hudební vydavatel, kapelník, hudebník

Okolo Žíšova


arr. Ladislav Kubeš
text Miloň Čepelka
 
Dynastie Kubešů, pocházejících z jižních Čech,  je v české dechové hudbě velmi silně zakotvena. Čtenářům těchto stránek chci tentokráte představit Ladislava Kubeše mladšího. Ladislavu Kubešovi staršímu jsem svého času věnoval samostatný článek. Pro ucelenější přehled působení Kubešů  je vhodné se v krátkosti zmínit nejen o otci Ladislava, Ladislavu Kubešovi starším, ale také o jeho dědovi Matěji, který - dalo by se říci - dynastii Kubešů založil.

Děda byl řadový dělník a tvrdou prací zajišťoval hospodářské pozadí rodiny. Hudba pro něj znamenala velké uspokojení a tvořila stěžejní část jeho mimoprofesního života.  Byl výborný hráč, organizátor a kapelník, propagující s nadšením lidovou hudbu mezi lidmi v blízkém a vzdálenějším okolí na jihočeském venkově v oblasti Veselí nad Lužnicí.

Dědova láska k lidové hudbě zachvátila bezezbytku i syna Ladislava, který se jí s velkým nadšením a osobním angažmá celý život věnoval.  Po důkladné teoretické přípravě ve vojenském prostředí se začal věnovat skladatelské činnosti. V jeho osobnosti se střetlo několik vzácných schopností a lidských vlastností, které se poté zrcadlily v jeho skladbách. V Jihočeské polce, která patřila k jeho prvotinám a dechovým fanouškům ji není třeba blíže představovat,  se odráží schopnost vystihnout notovým těsnopisem souznění kraje a jeho pracovitého lidu. Jihočeská polka, jež není "kovbojkou", jak se někteří patrně domnívají, byla následována řadou dalších skvostů z pera tohoto činorodého skladatele.

Ladislav Kubeš ml. se narodil 8. 8. 1949 v Žišově v blízkosti předměstí Veselí nad Lužnicí. Otec Ladislava měl velký zájem na tom, aby i syn v hudbě pokračoval. Proto byl synek veden od útlého mládí ke hře na nástroje bez velkého ohledu na to, zda-li se mu to vždy líbí či ne.  Patrně také z nedostatku jiných atraktivních příležitostí pracovních a vzdělávacích v místě bydliště, nebylo pro otce obtížné přesvědčit syna o tom, že bude vojenská hudba pro něj asi to nejlepší.

A tak se také stalo. Ladislavovi se poštěstilo získat místo v Roudnici nad Labem, jedné z nejprestižnějších  institucí tohoto typu v České republice, která vychovávala vojenské muzikanty. Po čtyřech letech prošel Ladislav důkladnou vojenskou hudební průpravou a ovládal následně kontrabas a tubu.

Po udělení absolutoria v roce 1968 byl Ladislav přidělen k Ústřední hudbě ČSLA v Praze. Tam také během své vojenské služby dokončil pražskou konzervatoř. Krátce na to obhájil konkurz do Smetanova divadla. Zdálo se, že brány do bohatého pražského hudebního světa jsou mu zcela otevřeny. Leč vše následovalo jinak. Vzdělání v Roudnici bylo spjato s 10tiletým závazkem zůstat v "zeleném". Mnozí se z toho "vykoupili", Ladislav měl smůlu, nepříznivá politická konstelace, nezadařilo se. Jako kdyby toto nestačilo, byl navíc přeložen do provinční posádky v Táboře.  A tak růžové  nabídky v Praze mizely v dáli. v Táboře hrál na tubu vojákům do pochodu a při cvičení.

Po ukončení smlouvy k 1.6.1977 Ladislav odchází od vojáků a hledá nové působiště. Nad vodou se drží hrou u různých dechovek a na pohřbech v Praze. (Do té doby netušil, kolik má Praha hřbitovů).  V roce 1980 jej konečně potkalo štěstí. Úspěšně obhájil konkurz na kontrabas do Národního divadla, kde hraje dodnes a jak naznačuje, odtud odejde tento rok do penze.

Kapelu Veselka založil Ladislav v roce 1981 spolu s kamarády z Národního divadla a starými přáteli z Roudnické vojenské školy. Až na kamarády, kteří zemřeli, kapela nezaznamenala téměř žádnou fluktuaci, pouze u zpěváků došlo ke  změnám. Přes veškeré úspěchy v zahraničí a nebo snad právě kvůli nim, se komunistický aparát díval na kapelu zešikma. Domácí úspěch kapely byl dušen kde se dalo. Nahrávací studia a především masová media kapelu ignorovaly. S velkou námahou se podařilo vydat několik zvukových nosičů.

Velký průlom nastal až po roce 1989. Od založení vlastního hudebního vydavatelství v roce 1994 byly nahrány  desítky nosičů a produkováno množství kvalitního notového materiálu pro dechovky. "Nevím kolik přesně", poznamenává Ladislav, "snad to v penzi budu jednou moci spočítat".

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED