Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

„Příklad mravnosti a umělecké skromnosti jest můj učitel, Mistr Dvořák.“   "Ein Beispiel der Sittlichkeit und künstlerischer Bescheidenheit ist mein Lehrer, Maestro Dvořák." -- Josef Suk

Juli 2009: Blaskapelle Vindemia

Blaskapelle Vindemia aus Weinviertel
dechová hudba Vindemia ze severovýchodní části Rakouska, oblasti "vinné čtvrti"

Am vergangenen sonnigen Sonntag bot sich wieder einmal die Gelegenheit, eine Blasmusikveranstaltung zu besuchen. Die Reise von Brünn führte diesmal nicht, wie so oft, in die Kyjover/Hodoníner Gegend, sondern südlich in das nördliche  Weinviertler Grenzgebiet nach Neudorf bei Staatz. Am böhmisch-mährischen Blasmusikfest wurde am Programm unter anderem auch die in der Gegend beheimatete Blaskapelle Vindemia angekündigt. Die Blaskapelle feiert dieses Jahr ein "rundes" Jubiläum, für mich ein ausreichender Anlaß, mir diese Partie von Neuem mit Neugier anzuhören. ...

cz- Český překlad se nachází v druhé polovině článku, viz. Weiterlesen ...

 Der Grundstock für diese Formation wurde Mitte der neunziger Jahre gelegt. Damals haben sich einige sehr engagierte, junge Mitglieder des Musikvereins Staatz - allen voran Herbert Böhm, Karl Nagl und Wolfgang Wild  -  mit Freunden zu einer kleinen Partie formiert und eifrig über ihre neue Identität nachgedacht. Und so ist an einem  inspirativen Abend beim obligaten Glas Wein die "Klane Partie" rasch entstanden. In weiterer Folge wurde mit zunehmender Intensität bei Festen und sonstigen feierlichen Anlässen mit Begeisterung gespielt, an denen es im Weinviertel, wie man weiß,  nie mangelt,  Mit steigender Popularität wurde darüber nachgedacht, die bisherige  "Projektbezeichnung Klane Partie" durch einen triftigen Namen zu ersetzen.Im Monat Mai 2003 war es dann soweit. Es wurde eine für die Gegend "im Einklang" befindliche  Bezeichnung - VINDEMIA, vom Römischen "Weinlese, die Zeit der Weinernte" aus der Taufe gehoben. Die Namensgebung war meines Erachtens ein glücklicher Wurf.

Roman Christen
Roman am Bass
mit Risenherz
und G´spür
basista Roman
s velkým srdcem
a citem

Die Blaskapelle Vindemia hat inzwischen drei CD´s produziert, von denen ich persönlich die letzte, brandneue CD-Aufnahme "Der Sonne entgegen ...",  das in Neudorf am 5. Juli 2009 erstmals der Öffetlichkeit vorgestellt wurde, als besonders gelungen betrachte. Diese CD enthält unter anderem einige sehr gelungene Neukompositionen von Gerald Servit, selbst einem Mitglied dieser Blasformation, die "ins Ohr" gehen. Die Polka "Poysdorfer Winzerfest", die ich am Video mit Blaskapelle Vindemia festgehalten habe, kann man als ein Identitätsmerkmal - die Signatur - dieser Formation empfinden. Diese Polka befindet sich auch auf der erwähnten CD. Sie klingt ergreifend, sie trägt Charakterzüge einer "Brückenfunktion" mit ihrer Eigenständigkeit einerseits, andererseit spürt man in diesem Stück ausdrucksvolle  mährische Elemente, Elemente der Hoffnung und Sensucht.

Auf der Internet-Präsenz der Blaskapelle Vindemia kann man unter anderem nachlesen, dass die Blaskapelle ... "es versteht, auf verschiedensten Veranstaltungen wie Kirtagen, Zeltfesten, Hochzeiten, Geburtstagen oder diversen Heurigen  ... für beste Unterhaltung zu sorgen".Dadurch erfreut die Blaskapelle nicht nur zahlreiche Zuhörer, die zur böhmischen Blasmusik ein Nahverhältnis pflegen, sondern auch jene, die im engagierten Wirken der Blaskapelle einen Beitrag zur Kontinuität der Tradition der böhmischen Blasmusik sehen.

Die offizielle Feier "15 Jahre Blaskapelle VINDEMIA mit CD3-Präsentation" findet am Freitag, den 31. Juli 2009 in Wultendorf  gemeinsam mit den Edelhofmusikanten aus Burgenland als Gästen statt.

Meine Gratulation! Ich wünsche dieser Blasformation, die in musikalischer Hinsicht in den letzten zwei Jahren beträchtlich nachgelegt hat, viele weitere Jahre unverminderter, blasmusikalischer Begeisterung.

Besten Dank für die gewidmete CD, über die ich mich aufrichtig freue.


cz- Minulou slunnou sobotu se opět jednou nabízela příležitost navštívit dechovkový event. Cesta z Brna tentokráte nevedla jako obvykle do kyjovské/hodonínské oblasti, ale do severní pohraniční části Rakouska do Neudorfu u Štáce. Na programu česko-moravské slavnosti dechových hudeb byla uvedena také v této oblasti se nacházející dechová skupina Vindemia. Tato dechová formace slaví tento rok své kulaté jubileum, pro mě dostatečný důvod k tomu, abych si tuto partu znovu pln zvědavosti opět vyslechl.


Životodárný kořen této formace vznikl v polovině devadesátých let. Tenkrát se několik mladých angažovaných členů hudebního spolku Staatz (kde se také nachází základní umělecká škola) – především Herbert Böhm, Karl Nagl a Wolfgang Wild  - spolu s dalšími přáteli dali dohromady,  zformovali malou partu a pilně přemýšleli o své nové identitě. Takto vznikla jednoho krásného večera při sklence vína velmi rychle “Klane Partie” (“Malá parta”, psáno v rakouském dialektu). Následovaly s přibývající intenzitou nadšené výstupy této formace na slavnostech nejrůznějšího charakteru, kterých ve zdejší oblasti, jak známo, není poskrovnu. S přibývající popularitou začala parta přemýšlet o tom, dosavadní, spíše “projektové” pojmenování nahradit vhodným pojmenováním této mezitím již značně etablované formace. V měsíci květnu toku 2003 bylo nalezeno nové pojmenování a sice vhodné  jméno zejména s ohledem na oblast, kde dechová hudba především působí. Parta si osvojila označení VINDEMIA což znamená z latiny “čas sklizně vína, vinobraní”. Dle mého úsudku měla parta “šťastnou ruku” a volba nového označení se velmi zdaříla.


Dechová hudba Vindemia mezitím natočila tři CDčka, z kterých preferuji především to zcela nové  poslední “Der Sonne entgegen / Slunci naproti …”, které bylo poprvé představeno veřejnosti 5. července 2009 na slavnosti v Neudorfu. Toto CDčko obsahuje mimo jiné velmi zdařené kompozice Geralda Servita, člena této dechové formace, které “jdou do ucha”. Polka “Poysdorfer Winzerfest / Slavnost Poysdorfských vinařů”, kterou jsem také zachytíl na videu v první části, lze pociťovat jako identifikační signaturu této formace. Tato polka se take nachází na zmíněném CDéčku. Uchvacuje svými tony, obsahuje prvky “přemosťovacího” charakteru se svou rakouskou původností na straně jedné, na straně druhé ale také dle mého cítění výrazné moravské prvky, prvky naděje a touhy.


Na internetu se lze na stránkách Vindemie mimo jiné dočíst, že kapela umí … “nabídnout vhodnou zábavu při nejrúznějších příležitostech”. Tím jistě potěší nejen spoustu příznivců, kteří mají blízký vztah k dechové hudbě, ale také ty, kteří v angažovaném působení této kapely zhlédají příspěvek v udržování kontinuity tradic české dechovky.


Oficiální oslava “15 let dechové hudby VINDEMIA s prezentací nového CD” bude v pátek 31. Července 2009 ve Wultendorfu spolu s hosty, dechovou hudbou Edelhofmusikanten ze Sedmihoří (Burgenland)


Mohu jen gratulovat! Přeji dechové hudbě Vindemia, která se v hudebním směru během posledních dvou let značně zlepšila, mnoho dalších let neutuchajícího dechovkového nadšení.


Děkuji také za věnované CD, z kterého mám opravdovou radost.

Short portraits

Karel Hegner

Karel Hegner
Mag. Karel Hegner

Zpěvák, moderátor televizních a rozhlasových pořadů, festivalů s
folklorní a dechovkovou tématikou,
pedagog

Sänger, Moderator von Fernseh-,
Rundfunksendungen, Festivals  mit Folklore- und Blasmusikthematik, Pädagoge

Bude asi existovat málo míst s dechovkovým zaměřením, které by Karel Hegner svou návštěvou a moderací již nepoctil. Karel působí vždy přirozeně, svým naprosto nenuceným vystupováním bezvadně harmonuje s lokálním publikem, je znalcem obsahu, prostředí i lidí. Jeho způsob podání je vždy kultivovaný, přiměřený, prostý jakýchkoliv přívlastků, které by se mohly jakkoliv nepříjemně dotýkat kohokoliv z návštěvníků. Pro pořadatele je tutdíž vždy výhrou.

Karel je ovšem také známý zpěvák lidových písní a populární jak mezi televizními diváky, tak rozhlasovými posluchači. Patří mezi přední interprety moravských lidových písní, kterých nashromáždil úctyhodnou spoustu. Svým hřejivě měkkým barytonovým hlasem dovede povznést kdejaké srdce, ať již v soukromých vystoupeních ve vinných sklípcích, tak na veřejném podiu. Od roku 1988 celých deset let uváděl koncerty známého lidového zpěváka Jožky Černého, v kterých také s Jožkou zpíval. Televizní diváci jej také znají z moderace pořadu "Klub přátel dechovky". S oblibou vystupuje na nejrůznějších soukromých oslavách nebo menších či větších veřejných oslavných akcích s cimbálovou muzikou  Aleše Smutného, jejíž je také členem.

Karel vystudoval operní zpěv na Janáčkově Akademii Muzických Umění v Brně (JAMU), kde také jako lektor s akademií spolupracuje od roku 1987 a předává dále své nabyté zkušenosti studentům této instituce.


 
- DE -   Es wird vermutlich wenig Orte mit blasmusikalischem Background geben, die durch die Anwesenheit und Moderation von Karel Hegner noch nicht beehrt worden sind. Karel´s Auftreten  wirkt immer natürlich, mit seiner lockeren, ungezwungenen Präsentation harmoniert er immer mit dem lokalen Publikum. Er ist ein wahrer Kenner der Inhalte, des Environment sowie der Leute. Seine Art zu moderieren ist sehr kultiviert, angemessen, frei von allen Attributen, die auch nur einen der Besucher irgendwie unangenehm tangieren könnten. Für die Veranstalter ist er ein wahrer Gewinn.

Karel ist allerdings auch als Sänger von Volksliedern sehr bekannt und zwar sowohl unter den Fernsehzuschauern wie auch den Rundfunkzuhörern. Er gehört zu den vorrangigen Interpreten mährischer Volkslieder, von denen er eine beachtliche Anzahl gesammelt hat.  Mit seiner  weichen, mit Wärme erfüllten Barytostimme  schafft er manches Herz zu erheben, sei es in den zahllosen privaten Veranstaltungen in den mährischen Weinkellern oder am Podium in den öffentlichen Veranstaltungen.  Ab 1988 ganze zehn Jahre moderierte er die Konzerte des sehr bekannten Volkssängers Jožka Černý, in denen er auch mit Jožka gemeinsam sang. Die Fernsehzuschauer kennen ihn auch aus der Sendung "Club der Freunde der Blasmusik", die er ebenfalls moderierte. Mit Vorliebe tritt er bei den unterschiedlichsten privaten Feiern  oder öffentlichen Veranstaltungen mit der Cimbalmusik des Aleš Smutný auf, deren Partie er auch angehört.

Karel absolvierte die Janáček Akademie der Musikkünste in Brünn  (JAMU), das Fach Operngesang, wo er nun seit dem Jahr 1987 als Universitätslektor seine reichen Erfahrungen den Studenten dieser Institution weitergibt.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED