Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC UNITES NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

"Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše"    "Musik und Rhytmus finden den Weg zu den verborgensten Stellen der Seele." -- Platón

Oktober 2008: Blaskapelle Dolanka

Dolanka, Gesang
erstklassiges Dolanka-Gesangsquartett

In diesem Monat möchte auf eine mit der mährischen Blasmusiktradition eng verbundene Blaskapelle aufmerksam machen, die nicht gerade darauf aus ist, im medialen Rampenlicht zu stehen. Überall dort aber, wo diese Partie auf ihre gemütliche Art auftritt, bereitet sie den Zuhörern mit ihrem bodenständigen Repertoire stets große Freude.

Es ist die aus Ratíškovice stammende Blaskapelle Dolanka.

Dolanka kann an eine lange blasmusikalische Tradition im Ort zurück blicken. Dies dokumentieren auch Belege, die im Kirchenturm bei seiner Rekonstruktion in einer eisernen Truhe entdeckt wurden. Aus denen geht hervor, dass am 1. Mai 1853 eine Gruppe junger Leute begannen, "maschinelle" Blasinstrumente zu erlernen, die dann als Blaskapelle am 4. Oktober 1857 bei der Kirchenweihe das erste Mal in der Öffentlichkeit auftrat. ... Von dem Augenblick an gab es im Ort immer Blasformationen, um deren Fortbestand sich Generationen von Kapellmeistern wie Josef Chludil, František Kreml, Jan Šupálek, Josef Koštuřík, Antonín Voříšek und František Kotásek besondere Verdienste erworben haben.

Seit ihrer Gründung vor etwa 25 Jahren hat Dolanka eine ansehnliche Anzahl von erstklassigen CD-Aufnahmen produziert, unter anderem einige Profil-Aufnahmen, die den zwei in Mähren beliebten Komponisten František Maňas und Slávek Smišovský exklusiv gewidmet wurden. Die Blaskapelle kann mit Stolz auf ein hervorragendes Gesangsquartett verweisen und gehört in Zeiten wie diesen zu einer besonders stabilen Blasmusikformation in der ganzen Hodoníner Gegend.

Dolanka, Tenorsektion
Dolanka-Tenorsektion
musikalischer Leiter Petr Voříšek (l.)

Die Gründung von Dolanka reicht ins Jahr 1983 zurück. Der ursprüngliche harte Kern hatte sich damals aus den mittlerweile älter gewordenen Mitgliedern der Jugendblaskapelle Veselá muzika rekrutiert, einer Musikanten-Brutstätte, die damals vom hervorragenden Musiker Jožka Ištvánek geleitet wurde. Die musikalische Leitung der neu gegründeten Formation übernahm der ortsansäsige Michal Nedůchal, später Petr Voříšek. Der Blaskapelle gelang durch intensive und begeisterte Arbeit bei einigen bedeutenden Wettbewerben die vordersten Plätze zu belegen. Der Kulminationspunkt wurde erreicht, als die Blaskapelle Dolanka im Jahre 1990 unter der Leitung von Jožka Ištvánek das "Goldene Flügelhorn" in Hodonín gewann.

Dank des breitgefächerten, musikalisch hervorragend beherrschten Repertoires in der Darbietung ausgezeichneter Instrumentalisten erfreut sich die Blaskapelle Dolanka sowohl in der Heimat bei vielfältigen Anlässen als auch im benachbarten Ausland großer Beliebtheit.

"Veselé hodečky"/"Frohes Festerl"Musik Miloš Procházka, Text Josef Dofek

.. veselé hodečky,
každý jich má tak rád,
s vábivů piesničků,
ostává každý mlád ..

.. frohes Festerl,
jeder hat´s so gern,
mit einem Locklied,
bleibt jeder des Alterns fern ..

Short portraits

Zdeněk Beneš

Zdeněk Beneš

- CZ -

 

Zdeněk Beneš

Textař  Zdeněk Beneš (1959)

Moje česká vlasthudba Ladislav Kubeš st.
text Zdeněk Beneš
  Dechová hudba Veselka

Zdeněk Beneš je velmi citlivá muzikantská duše. Původem z Prahy, jižní Čechy mu ale učarovaly lepším vzduchem:-). Jeho velká láska je lidová hudba, zejména pak obohacování hudebních témat "litým" textem. Texty čerpá ze svých postřehů. Jeho senzibilní vnímavost jej těmito zásobuje takřka všude, kudy jde či jede (rád jezdí na motorce). Od roku 2007 je členem formace Veselky Ladislava Kubeše, kde hraje na trubku. Byl hnacím motorem spolu s Michalem Marešem při založení jihočeské dechové hudby Libkovanka v Libkově vodě jižně od Pelhřimova, v které je činný nejen jako hráč, ale o kterou se také umělecky a kapelnicky čile stará.

Napsal k písničkám od různých autorů řadu pěkných textů. Jeho profilové CD "Utíká to, utíká" vyšlo v Kubešově hudebním vydavatelství. Je především mnohým znám svým spoluautorstvím skladby Ladislava Kubeše st., "Moje česká vlast", kterou opatřil "na míru šitým" textem. Není nezajímavé si malounko přiblížit, za jakých náhodných okolností tato skvostná kompozice vznikla.

Zdeněk Beneš původně nabídl text k zhudebnění Adu Doškovi, vedle Ladislava Kubeše st., jednoho z dalších, předních jihočeských skladatelů, který s Kubešem udržoval přátelský vztah. Ada Doško komponoval k textu melodii, ale skladba byla patrně uložena do šuplíku. Beneš udržoval ale také stálý kontakt s Ladislavem Kubešem st., který neustále aktivně tvořil. A tak se stalo, že se Kubeš zmínil o svém hudebním novorozenci. Jednalo se o aranži lidového námětu, kterou Kubeš ale tak šikovně doplnil svým originálním způsobem, že byl z kompozice sám nadšen. Zdeněk Beneš projevenému nadšení Kubeše neodolal a ve svém mladistvém nadšení mu předložil  text, který svého času nabídl i Doškovi. Kubeš si text přečetl a zjistil okamžitě, že text je na jeho novou skladbu bez nutnosti jakýchkoliv úprav jako šitý. Doškova velkorysost a dlouholeté přátelství z Kubešem usnadnily snadný zrod další jihočeské hudební perly, kterou známe jako "Moje česká vlast".

Ladislav Kubeš, Áda Doško, Tdeněk Beneš

Skladatelelé
Ladislav Kubeš Sen. (1924-1998)
Ada Doško - (1937-1999)
textař Zdeněk Beneš

Utíká to, utíká: K 50tinám Zdeňka Beneše

CD "Utíká to, utíká"
K 50tým narozeninám textaře
Zdeňka Beneše
Kubešovo hudební vydavatelství
Praha 2009

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED