Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC UNITES NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

"Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce"    "Wer Musik begreifen will, braucht nicht so sehr das Gehör, wie vielmehr das Herz." -- Jiří Mahen

April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky

Ich habe Áda Školka, den Kapellmeister der Blaskapelle Valdaufinka ersucht, seine Formation dem interessierten Blasmusikpublikum kurz vorzustellen. Hier seine von mir übersetzte Kurzdarstellung.

 

Valdaufinka

Valdaufinka Ády Školky

Warum „Valdaufinka Ády Školky“? Es hängt vermutlich damit zusammen, dass ich Herrn Karel Valdauf persönlich kannte und in jener Zeit, wo ich als Kapellmeister von Budvarka tätig war, standen wir sehr oft gleichzeitig auf einem Podium, auf der einen Seite das Streichorchester von Karel Valdauf, auf der anderen die Blaskapelle Budvarka Ády Školky. Unzählige Male diskutierten wir gemeinsam über die Blasmusik und das Volkslied. In vielerlei Hinsicht hatten wir beide die gleichen Ansichten, was die Sache betraf. Als Karel Valdauf seine künstlerische Laufbahn beendete, widmete er mir das Archiv für die von mir gegründete Blaskapelle Valdaufinka. In einem Brief erwähnte er, dass er sein Lebenswerk an verschiedene andere Stellen hätte vergeben können, dass er aber das Archiv mir übergebe. Mit den Worten, er setzte voraus, das sein Archiv bei mir in guten Händen sein werde und dass seine Kompositionen mir gelegentlich auch gut zur Hand sein dürften. ...

Nach der bewegten Zeit gründete ich im Jahre 1989 das Internationale Blasmusikfestival Karel Valdauf in Trhové Sviny in Südböhmen, dem Geburtsort von Karel Valdauf. Dort präsentierte sich „Valdaufinka Ády Školky“ das erste Mal der breiten Öffentlichkeit. Seine Ehegattin Ivana Valdaufová übertrug mir sämtliche Rechte, die mit der Namensnutzung zusammenhängen.

Valdaufinka Ády Školky tritt nicht nur in allen Teilen unserer Heimat auf, sondern auch im Ausland. Mittlerweile hatte sie eine Reihe von CD- und MC-Aufnahmen produziert. Das Repertoire von Valdaufinka setzt sich überwiegend aus klassischen Kompositionen von Karel Vacek, Jaromír Vejvoda, Josef Poncar, Antonín Borovička, Josef Hotový, František Kmoch zusammen. In ihrem Repertoire können aber auch Kompositionen von Josef Stelibský, Johann Strauß, Rudolf Piskáček, Jakob Pezeller, Karl Keller und andere gefunden werden.

Die einheimischen Fernseh- und Rundfunk-Stationen der Gegenwart schieben aber dieses musikalische Segment zum medialen Rand. Es ist aber nachgewiesen, dass ein Drittel der Nation die Blasmusik innig liebt.

Für die Zukunft wünsche ich allen Zuhörern und Fans guter böhmischer Blasmusik gemütliches Zuhören sowie angenehme Unterhaltung.

Áda Školka, April 2008

 

czPožádal jsem Ádu Školku o krátkou prezentaci své dechové formace Valdaufinky.

Proč „Valdaufinka Ády Školky“? Je to asi tím, že jsem se osobně s panem Karlem Valdaufem znal a v době, kdy jsem dělal kapelníka Budvare, jsme mnohokrát vystupovali na jednom podiu, na jedné straně smyčcový orchestr Karla Valdaufa, na druhé dechová hudba Budvarka Ády Školky. Mnohokrát jsme spolu hovořili o dechové hudbě a o lidové písni. V mnoha směrech jsme měli stejný názor na věc. Když Karel Valdauf ukončil svou uměleckou dráhu, věnoval mně archiv pro dechovou hudbu Valdaufinku. V dopise se mi zmínil o tom, že mohl svou práci odkázat na různá jiná místa, ale že archiv posílá mně. Předpokládá, že archiv bude v dobrých rukách a že se mi jeho skladby mohou někdy i hodit. Po roce 1989 jsem založil Mezinárodní festival dechových hudeb v rodišti Karla Valdaufa v Trhových Svinech. Tam se také po prvé představila „Valdaufinka Ády Školky“ a manželka Ivana Valdaufová mi poskytla všechna práva k užívání tohoto názvu.

Valdaufinka Ády Školky účinkuje nejen po celé naší vlasti, ale i v zahraničí. Natočila řadu CD a MC. Repertoár Valdaufinky se převážně skládá ze skladeb klasických, především od Karla Vecka, Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara, Antonína Borovičky, Josefa Hotového, Františeka Kmocha a dalších.Ve svém repertoáru jsou ale zařazeny také skladby autorů jako jsou Josef Stelibský, Johann Strauß, Rudolf Piskáček, Jakob Pezeller, Karl Zeller atd.

Dnešní televizní a rozhlasová media tento druh hudby odsunují na okraj. Je ale dokázáno, že třetina národa dechovou hudbu má velice ráda.

Do dalších let přeji všem posluchačům a fanouškům dobré dechové hudby příjemný poslech a pěknou zábavu.

Áda Školka, April 2008


Short portraits

Jaromír Rajchman

Česky

Jaromír Rajchman
Jaromír Rajchman

dechovkový fanda
zakladatel, provozovatel
nahrávacího studia
Tonstudio Rajchman

Nahrávací studio Jaromíra Rajchmana v Dolních Bojanovicích u Hodonína patří svou moderní stavební architekturou a dobovým technickým vybavením k předním zařízením tohoto typu v České Republice. Studio se nachází v jihomoravském kulturním regionu Podluží, jak známo mimořádně bohatém nejen na dechovou hudbu a kvalitní vína, ale všeobecně na lidové tradice. Ve studiu Rajchman nahrávají dechové hudby ze všech evropských zemí, kde je česká dechovka zakořeněna a těší se velké oblibě. Méně známé je, že v bojanovickém studiu také hojně natáčí i symfonické orchestry s velkým obsazením, hudební skupiny jiných žánrů i individuální hudebníci a zpěváci. Rajchmanovo studio navíc zajišťuje svým bohatým vybavením kompletní ozvučení i velkých hudebních a folklorních festivalů.

Jaromír Rajchman se narodil 3. května 1961 v Dolních Bojanovicích. Otec, povoláním elektrotechnik, byl svého času prvním zvukařem dechové hudby Bojané. Jaromír hrál od 7mi let na housle, pak na pozoun, kterým prodělal i dvouletou vojenskou základní službu. Se "zvukařinou" začal jako amatér ve svých 16ti letech. Postupně zdokonaloval znalosti a vybavení, poznával a rozšiřoval svou klientelu. O 20 let později vzrostla z pouhého příležitostního, amatérského "koničkaření" profesionální činnost s patřičným vybavením a operačním štábem schopných lidí, kteří jej obklopují. V roce 2005 byl realizován odvážný projekt zcela moderního nahrávacího studia "na zelené louce" za pomoci zahraničních odborníků, kde se při realizaci nepřistupovalo na žádné technické kompromisy.

V jednání je Jaromír příjemný a pohodový člověk, na kterého se lze spolehnout. Nejen písemné smlouvy, ale v převážné míře ústní domluva, ztvrzená podáním ruky, má pro něj i v současném světě komerčních dohod mimořádnou "váhu". Tonstudio lze kdykoliv navštívit.  Zájemci jsou vítáni. Z provozního hlediska je vhodné návštěvu ohlásit předem. Německy hovořícím zájemcům jsem ochoten svou přítomností usnadnit komunikaci s Jaromírem.

Česká dechovka má v angažmá nahrávacího studia Rajchman silného proponenta a propagátora.
Jaromírovi vřelý dík jménem celé komunity příznivců české dechovky.

Prezentační CD
Prezentační CD

Sourozenci Baťkovi - Zafúkaj vetříčku


zpěv sourozenci Baťkovi
DH Kumpanovi muzikanti

---
 

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED