Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

März 2008: Blaskapelle Ištvánci aus Šardice

Josef Ištvánek

Josef Ištvánek aus Šardice
Musikant, Dirigent, langjähriger Erzieher

Die von Hodonín einen Steinwurf entfernte Gemeinde Šardice ist ein Ort von dem man scherzhaft sagt, dass es dort mehr Musikanten und Sänger gibt als es der Gesamtanzahl der dort ansässigen Bevölkerung entspricht. In einem Gespräch mit dem Bürgermeister Herrn Gregorovič vor drei Jahren auf meine gezielte Frage hin sagte er nachdenklich zu mir: „Ich weiß auch nicht, was da los ist, dass jeder singen und spielen will.“ Das hat mich damals einen Riesenlacher gekostet. Die Pflege der Folkloretradition ist in der Bevölkerung in dieser Gegend sehr tief verwurzelt. In diesem kleinen Ort gibt es gleich mehrere ausgezeichnete Blaskapellen. Eine davon ist die Blaskapelle Ištvánci.

Die Blaskapelle Ištvánci mit dem Baritonisten Jan Zahrádka als Kapellmeister sowie dem derzeitigen musikalischen Leiter Radek Růžička entstand im Jahre 1997. Die Gründungsmitglieder rekrutierten sich aus den älteren Mitgliedern der Jugendblaskapelle Mladá muzika Šardice. Diese Blaskapelle trägt stolz den Namen Ištvánci nach Josef Ištvánek, zugleich ihrem „Vater“ und musikalischen Leiter a.D., einem langjährigen, sehr engagierten, ausgezeichneten blasmusikalischen Lehrer. Josef Ištvánek lebt in Šardice, übt aber trotz seiner gesundheitlichen Schwierigkeiten nach wie vor einen positiven Einfluss auf die blasmusikalische Szene in der Region aus.

Istvánci 2004
Istvánci 2004
Die Blaskapelle setzt sich aus 17 Mitgliedern zusammen, inklusive der Sängerinnen und Sänger sowie dem Tontechniker. Das Durchschnittsalter der Formation liegt beim Alter von 26 Jahren, der jüngste Mitglied ist Neunzehn. Die Blaskapelle tritt in der üblichen Tracht auf, die dieser Region von Slovácko entspricht.

In der mährischen Region können Ištvánci überall gesehen werden, bei verschiedenen feierlichen Anlässen, Bällen, bei kleinen und großen Festen (Hody) sowie bei sonstigen Veranstaltungen mit volkstümlichem Charakter (etwa auch beim großen, alle vier Jahre stattfindenden regionalen Folklorefest in Kyjov). Das Repertoire dieser Blaskapelle ist breit gefächert, den Schwerpunkt bilden „Backbone“-Kompositionen der Region, die Blaskapelle hat in den Mappen aber auch zahllose Kompositionen rhythmischen, modernen Zuschnittes.

Die Blaskapelle nahm im Jahre 2004 am Wettbewerb „XVI. Zlatá křídlovka / Goldenes Flügelhorn“ in Hodonín teil und gewann den dritten Platz im Goldenen Band. Darüber hinaus wurde sie vom anwesenden Publikum als die „Lieblingskapelle“ ausgezeichnet, s. auch meinen Bericht.

Die meisten Blaskapellenmitglieder nahmen gemeinsam mit der Jugendblaskapelle Mladá muzika Šardice im Juli 2000 am internationalen Festival in Japan teil. Die Blaskapelle Ištvánci folgt unter anderem Einladungen außerhalb ihrer Heimat, wo sie die echte, ursprüngliche mährische Blasmusik mit Folklore dieser Region vertritt, gerne gehört und gesehen wird.

Short portraits

Milan Černohouz

Milan Černohouz

Milan Černohouz
20.4.1943 - Kolín

Zpěvák, kytarista, hudební všeumělec, moderátor, podnikatel
---
Sänger, Gitarrenspieler, musikalischer Allrounder, Moderator, Unternehmer

Již jako mladý zpíval s pěveckými sbory v Liberci a Jablonci, kde prožívál mladá léta.  Milan absolvoval střední průmyslovku v Semilech, obor elektrotechnika.  Technika jej ovšem nikterak nezaujala.

Počátkem roku 1966 přesídlil do Brna, kde zastupoval post prvního zpěváka v brněnském orchestru Gustava Broma. Od roku 1976 studoval dálkově na brněnské konzervatoři zpěv u Rudolfa Zavadila, které v roce 1982 úspěšně dokončil. V dlouholeté spolupráci s Gustavem Bromem až do roku 1984 natočil v Brněnském rozhlase kolem 900 nahrávek, z nichž je převážná většina uchována v rozhlasovém archivu. S orchestrem Gustava Broma hostoval Milan Černohouz v mnoha zemích světa, doprovázel také Jana Slabáka na turné po USA a spolupracoval mnohokráte se sourozenci Petrem a Hanou Ulrychovými. Byl pravidelným hostem v rozhlase, televizi a na prestižních zpěváckých soutěžích (Bratislavská lyra, Děčínská kotva).

Milan Černohouz nevykazoval sklon k vytvoření vlastního hudebního "profilu" jak je tomu u mnohých zpěváků. Zpíval vždy populární melodie a to co mu přišlo do "noty". Počátkem 80-tých let změnil Brom charakter svého působení a začal se soustřeďovat na doprovod zpěváckých "hvězd" (Helena Vondráčková). Milan eventuální následky záhy pochopil a začal se poohlížet po angažmá jinde. V roce 1987 zakotvil ve Veselce, v které je činný dodnes. Nazpíval z Veselkou přes 50 CD, některé byly ocenněny Stříbrnými, Zlatými i Platinovými deskami. Milan má ale také několik nahrávek na Supraphonu ve spolupráci s jinými osobnostmi.

"Porevoluční doba" skýtala nové možnosti. Počátkem 90-tých let se Milan vrhl do podnikání. V Praze na Vinohradech otevřel bohémskou vinárnu "U stréců", kde příležitostně zpívá a sám se doprovází na kytaru spolu s pianistou. V takových naprosto improvizovaných okamžicích zpívá hostům co jej zrovna napadne, trmpské písně, populární melodie z divadla Semafor, české a moravské lidovky. Milan občas vystupuje s různými pražskými orchestry Big Band, v kterých si udržuje vztah ke své lásce, swingu.
Jabko
Schon als junger Bub sang Milan in Gesangsvereinen in Liberec und Jablonec, wo er seine Kindheit verbrachte. Später absolvierte er technische Mittelschule, Fachrichtung Elektrotechnik. Die Technik hatte ihn aber in keiner Weise besonders gefesselt. ...

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED