Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Trvalo můj celý život, přijít na to, co neumím hrát."    "Es hat mein ganzes Leben gedauert, um zu wissen, was ich nicht spielen kann." -- Dizzie Gillespie

Februar 2008: Blaskapelle Valaška

Die Blaskapelle in Valašské Klobouky gründete der Organist und Musiklehrer Cyril Bureš. Schon im Jahr 1930 spielte die Blaskapelle beim bundesweiten katholischen Treffen in Prag. Im Jahre 1945 zählte die Formation 30 Vollmitglieder. Am
Dirigentenpult standen als Gäste Persönlichkeiten wie Jan Fadrhons, Karel Vacek, Jindřich Praveček, Miloš Machek und andere. Im Jahre 1961 bekam die Blaskapelle die Bezeichnung Valaška und fünf Jahre später übernahm Tomáš Hančl, später Karel Bria, Mitglied der Brünner Janáček Philharmonie die musikalische Leitung. Das Orchesterniveau stieg wiederum an und so kam es zu den ersten Auslandsreisen . Die Blaskapelle besuchte in den Folgejahren Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, England und andere Staaten. Ab dem Jahr 1966 wirkte die Formation als ein Teil eines großen Blasmusikorchesters gleichen Namens.
BK Valaška
Blaskapelle Vaška
Zu ihrem weiteren qualitativen und künstlerischen Wachstum kam es im Herbst 1978, als mit Valška der ausgezeichnete Musikant, Arrangeur und Komponist Václav Maňas jun., der Fortsetzer der bekannten Musikanten- und Komponistenfamilie aus Sehradice zusammenzuarbeiten begann. Václav Maňas jun. beendete zu diesem Zeitpunkt seine Tätigkeit im Orchester des Tschechischen Fernsehens in Prag. Das große Blasorchester unterbrach seine Tätigkeit im Jahre 1979, aber der kleine Kern begann sich im Bereich der Blasmusik - unter dem gleichen Namen - selbständig zu profilieren.

Es folgte eine Reihe von gestalteten Radio- und Fernsehsendungen in den Studios Ostrau und Brünn. Regelmäßige und gewissenhafte Proben unter der Leitung von Václav Maňas mit organisatorischer Unterstützung von einem weiteren Kapellmeister, dem Nestor der lokalen Musikanten Antonín Pechanec dem Älterem, ermöglichten die Teilnahme an einer Reihe von Konzerten unter der Mitwirkung von ausgezeichneten Sängern Jožka Černý, dem Prager Schauspieler Luďek Sobota und Volkserzähler Josef Pavlíček.
Ab dem Jahr 1984 nahm Valška einige Male am angesehenen Hodoniner Musikwettbewerb „Goldenes Flügelhorn“ teil. Von der X. Jubiläumsveranstaltung im Jahre 1992 trug Valaška den 2. Platz nach Hause sowie den Preis für den besten Männergesang. Ihre reiche Erfahrungen konnte Valaška auch am Blasmusikfestival in Ratíškovice präsentieren, einem Festival, das manchmal als „Kmochfestival kleiner Blaskapellen“ bezeichnet wird. Ab dem Jahr 1986 veranstaltet Valaška ihre regelmäßigen Konzerte am heimatlichen Boden, zu denen als Mitwirkende Spitzenformationen wie Mistříňanka, Moravanka, Moravěnka u.a. eingeladen werden.
Valaška bietet den Zuhörern in ihren Auftritten auch neue Kompositionen nicht nur vom Geschlecht der Maňas, sondern auch von Josef Konečný, Antonín Koníček und anderen Komponisten. Im Repertoire von Valaška befinden sich Kompositionen der klassischen Volksmusik aus der Feder von Karel Vacek, Jaromír Vejvoda, Josef Poncar genauso wie Lieder aus allen Teilen des Landes sowie Kompositionen mit Konzertcharakter. Valaška spielt aber auch Arrangements beliebter Weltschlager zum Tanz. Das Repertoire wird regelmäßig durch eigene Kompositionstätigkeit des künstlerischen Leiters ergänzt. Die Blaskapelle gewinnt dadurch ihr eigenes, unverwechselbares „Antlitz“, was von den Zuhörern positiv aufgenommen wird.

Gegenwärtig zählen folgende Mitglieder zu Valaška:
Künstlerischer Leiter – Václav Maňas jun. (geb. 1942), Kapellmeister – ing. Jaroslav Baloušek

Es-Klarinette – David Polách
B-Klarinette – Jan Fojtů
Flügelhorn – Michal Divoš, Zdeněk Matušinec
Trompete B, obligat – Kamil Zubem
Tenor – Rudolf Masařek
Bariton – František Válek
Begleittrompeten 1,2 B – ing. Jaroslav Baloušek, Michal Maliník
Posoune – Karel Chakan
Tuba – Jan Kozubík
Schlagwerk – ing. Josef Machyl


Short portraits

Ladislav Kubeš Jun.


Česky

Ladislav Kubeš Jun.

Ladislav Kubeš ml.
hudební vydavatel, kapelník, hudebník

Okolo Žíšova


arr. Ladislav Kubeš
text Miloň Čepelka
 
Dynastie Kubešů, pocházejících z jižních Čech,  je v české dechové hudbě velmi silně zakotvena. Čtenářům těchto stránek chci tentokráte představit Ladislava Kubeše mladšího. Ladislavu Kubešovi staršímu jsem svého času věnoval samostatný článek. Pro ucelenější přehled působení Kubešů  je vhodné se v krátkosti zmínit nejen o otci Ladislava, Ladislavu Kubešovi starším, ale také o jeho dědovi Matěji, který - dalo by se říci - dynastii Kubešů založil.

Děda byl řadový dělník a tvrdou prací zajišťoval hospodářské pozadí rodiny. Hudba pro něj znamenala velké uspokojení a tvořila stěžejní část jeho mimoprofesního života.  Byl výborný hráč, organizátor a kapelník, propagující s nadšením lidovou hudbu mezi lidmi v blízkém a vzdálenějším okolí na jihočeském venkově v oblasti Veselí nad Lužnicí.

Dědova láska k lidové hudbě zachvátila bezezbytku i syna Ladislava, který se jí s velkým nadšením a osobním angažmá celý život věnoval.  Po důkladné teoretické přípravě ve vojenském prostředí se začal věnovat skladatelské činnosti. V jeho osobnosti se střetlo několik vzácných schopností a lidských vlastností, které se poté zrcadlily v jeho skladbách. V Jihočeské polce, která patřila k jeho prvotinám a dechovým fanouškům ji není třeba blíže představovat,  se odráží schopnost vystihnout notovým těsnopisem souznění kraje a jeho pracovitého lidu. Jihočeská polka, jež není "kovbojkou", jak se někteří patrně domnívají, byla následována řadou dalších skvostů z pera tohoto činorodého skladatele.

Ladislav Kubeš ml. se narodil 8. 8. 1949 v Žišově v blízkosti předměstí Veselí nad Lužnicí. Otec Ladislava měl velký zájem na tom, aby i syn v hudbě pokračoval. Proto byl synek veden od útlého mládí ke hře na nástroje bez velkého ohledu na to, zda-li se mu to vždy líbí či ne.  Patrně také z nedostatku jiných atraktivních příležitostí pracovních a vzdělávacích v místě bydliště, nebylo pro otce obtížné přesvědčit syna o tom, že bude vojenská hudba pro něj asi to nejlepší.

A tak se také stalo. Ladislavovi se poštěstilo získat místo v Roudnici nad Labem, jedné z nejprestižnějších  institucí tohoto typu v České republice, která vychovávala vojenské muzikanty. Po čtyřech letech prošel Ladislav důkladnou vojenskou hudební průpravou a ovládal následně kontrabas a tubu.

Po udělení absolutoria v roce 1968 byl Ladislav přidělen k Ústřední hudbě ČSLA v Praze. Tam také během své vojenské služby dokončil pražskou konzervatoř. Krátce na to obhájil konkurz do Smetanova divadla. Zdálo se, že brány do bohatého pražského hudebního světa jsou mu zcela otevřeny. Leč vše následovalo jinak. Vzdělání v Roudnici bylo spjato s 10tiletým závazkem zůstat v "zeleném". Mnozí se z toho "vykoupili", Ladislav měl smůlu, nepříznivá politická konstelace, nezadařilo se. Jako kdyby toto nestačilo, byl navíc přeložen do provinční posádky v Táboře.  A tak růžové  nabídky v Praze mizely v dáli. v Táboře hrál na tubu vojákům do pochodu a při cvičení.

Po ukončení smlouvy k 1.6.1977 Ladislav odchází od vojáků a hledá nové působiště. Nad vodou se drží hrou u různých dechovek a na pohřbech v Praze. (Do té doby netušil, kolik má Praha hřbitovů).  V roce 1980 jej konečně potkalo štěstí. Úspěšně obhájil konkurz na kontrabas do Národního divadla, kde hraje dodnes a jak naznačuje, odtud odejde tento rok do penze.

Kapelu Veselka založil Ladislav v roce 1981 spolu s kamarády z Národního divadla a starými přáteli z Roudnické vojenské školy. Až na kamarády, kteří zemřeli, kapela nezaznamenala téměř žádnou fluktuaci, pouze u zpěváků došlo ke  změnám. Přes veškeré úspěchy v zahraničí a nebo snad právě kvůli nim, se komunistický aparát díval na kapelu zešikma. Domácí úspěch kapely byl dušen kde se dalo. Nahrávací studia a především masová media kapelu ignorovaly. S velkou námahou se podařilo vydat několik zvukových nosičů.

Velký průlom nastal až po roce 1989. Od založení vlastního hudebního vydavatelství v roce 1994 byly nahrány  desítky nosičů a produkováno množství kvalitního notového materiálu pro dechovky. "Nevím kolik přesně", poznamenává Ladislav, "snad to v penzi budu jednou moci spočítat".

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED