Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert Einstein

Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka

Am Wochenende besuchte ich die Blaskapelle Zlaťanka in Křepice südöstlich von Brünn, wo sie am Ball, veranstaltet von 
Kplm. Ladislav Hrdlička
Kpm. Ladislav Hrdlička
der örtlichen Feuerwehr zum Tanz aufspielte. Infolge zahlreicher Veranstaltungen in der ganzen Umgebung war der Ball eher mäßig besucht. Die Blaskapelle spielte bekannte Melodien aus der südmährischen Region und lieferte einen abgerundeten, stimmungsvollen Klang. Mit dem Kapellmeister von Zlaťanka, Ladislav Hrdlička habe ich bei der Gelegenheit ausgemacht, bei der Verbesserung der  Lesbarkeit der deutschen Version ihrer WWW-Präsentation behilflich zu sein.
Hier einige Fotoaufnahmen von diesem lokalen Event.

D ie Blaskapelle Zlaťanka wurde in Kobylnice bei Brünn im Herbst 1994 gegründet.  An der Gründung beteiligten sich junge Musikanten mit der Absicht, dem qualitativ fallenden Trend der umliegenden Blaskapellen entgegenzuwirken, die größtenteils aus Mitgliedern älterer Geburtsjahre bestanden. Aus diesem Anlass entstand eine junge Blaskapelle, die bei ihrem ersten Auftritt im Mai 1995 nach einem Bach,
Blaskapelle Zlaťanka
der durch den Ort fließt, Zlatý potok (Goldener Bach), auf Zlaťanka getauft wurde. Seit dieser Zeitfloß viel Wasser durch den Goldenen Bach und Zlaťanka hatte sich keinen Augenblick dem "Daumen drehen" hingegeben. In ihrer Region ist Zlaťanka zweifelsohne eine einzigartige Erscheinung. Zahlreiche Einladungen belegen, dass sie ihre besondere  Anerkennung auch in der Region der mährischen Slowakei genießt, wo es bekanntlich eine außergewöhnlich starke Konkurrenz unter den  Blaskapellen gibt.

Das Repertoire der Blaskapelle ist sehr vielfältig, in dem jeder Fan der Blasmusik  garantiert seine Lieblingskompositionen findet. Zlaťanka spielt von bekannten Volkskompositionen über eine gezielte Auswahl von Stücken vor allem von mährischen Autoren bis hin zu  anspruchsvollen Vortragskompositionen. Zum Repertoire gehören auch Arrangements von  populären Songs in zeitgemäßer Interpretation.

Die Blaskapellenmitglieder sind nicht mehr nur von naher Umgebung von Kobylnice.  Zu den Proben und Auftritten kommen einzelne Mitglieder aus den Orten,  die in einem gedanklichen Dreieck mit den Eckpunkten Brünn, Kyjov und Velké Bílovice liegen.

Von ihrer Gründung an gibt Zlaťanka regelmäßig Tonträger heraus, nimmt bei  Fernsehaufnahmen teil und ihre Einspielungen können täglich in mehreren Radiosendungen des Landes gehört werden.

Short portraits

Ladislav Jacura

- CZ -

Ladislav Jacura
Ladislav Jacura
* 8.10.1913 Sevluš -- † 1.10.2004 Praha

Chodouňská


hudba: J. Poncar, text: L. Jacura

Gesang
Zdeněk Matouš, Miroslav Šuba

"Málo, málo máš pro mě
lásky  má milá,
kde je věrnost tvá,
kterou jsi mně slíbila ..."

LP 1972
Přes dvě vesnice
písníčky Josefa Poncara
Dechová hudba Supraphon
dirigiert Jiří Bauer

Ladislav Jacura byl velmi úspěšný textař, který spolupracoval asi se 40ti hudebními skladateli. Často je také nazýván králem textařů. Napsal k nepřebernému množství úspěšných melodií na míru šitý text.

Ladislav Jacura neměl lehký život. V útlém věku tří a půl let mu zemřela maminka. Panovaly válečné poměry.  Tatínek "organizoval" během svého kratičkého opušťáku velmi rychle náhradní matku, která jej měla vychovávat. Macecha ale k dítěti nic necítila. Přivykl tvrdým poměrům a musel se svou pílí, odkázán sám na sebe, prosekat životem. Nevyhýbal se žádné práci, která mu skýtala obživu. Jeho mimořádný čas nadešel, když Vašek Zeman, star textař Vacka, Vejvody, Poncara, opustil vlast. Ladislav Jacura vyplnil jeho místo.

Během jeho aktivního věku se nacházeli na scéně dechovky asi těžko lidi, kteří by nějakým způsobem s Jacurou bezprostředně nespolupracovali.

Ladislav Jacura zůstal ale přes veškeré těžkosti ve svém životě veselý a optimistický člověk. Měl život a lidi kolem sebe rád, střetával se s nimi vždy s humorem. Mnohé z toho čiší také z jeho obsahových, souzvučných písňových textů.

Ladislav Jacura zůstane se svými nadčasovými obsahy v našich vzpomínkách.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED
THANKS FOR YOUR VISIT