Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"V hudbě život Čechů"    "In der Musik ist das Leben der Tschechen." -- Bedřich Smetana
Slavnostní kladení kamene Národního Divadla v Praze - Feierliche Grundsteinlegung beim Bau des Nationaltheaters in Prag

Oktober 2011: Blaskapelle Gruberovka

]
Blaskapelle Gruberovka / dechová hudba Gruberovka
Begeisterung für Blasmusik "live" / nadšení pro dechovku "live"

[DE] Der letzte Tag des diesjährigen, für drei Tage anberaumten Böhmischen Kirtages in Aspang stand im Zeichen der Präsentation  österreichischer Blaskapellen. Die anwesenden Blasmusikfans im vollgefühlten Zelt konnten sich vom hohen  Niveau der gegenwärtig in Österreich  gepflegten böhmischen Blasmusik  klar überzeugen. Die flotte Sonntagsrunde eröffnete die Blaskapelle Gruberovka, die wahrscheinlich manchen gar nicht so richtig bekannt war. Die Blaskapelle war jedenfalls am Internet bis zu ihrem Auftritt an diesem Sonntag auch nicht zu finden. Die Blaskapelle Gruberovka hatte mich gleich nach den ersten Takten  angesprochen. Es wurde mit sichtlichem Vergnügen und Einsatz, einer Konzentration  gespielt. Im Laufe ihrer Präsentation war es auch evident, dass den Schwerpunkt ihres Repertoires Stücke darstellen, die aus dem aktuellen Fundus der böhmischen Blasmusik kommen. Es war ferner auch deutlich hörbar, dass die Blaskapelle die  „mährische“ Interpretationsart  bevorzugt und an dieser auch sichtliches Gefallen findet.  Im späteren Gespräch bekam ich mein Gefühl bestätigt, dass  in der Partie ein gutes kollegiales Klima herrscht und es  kaum Fluktuation im Mitgliederstand gibt. (Weiterlesen = Read more ...

[CS] Dechová hudba Gruberovka z Horního Rakouska Poslední den letošního třídenního festivalu české dechovky „Böhmischer Kirtag in Aspang“ se konal ve znamení  „Současnost rakouské dechovky“ a nabídl výlučně domácí formace. Přítomní fanoušci ve zcela zaplněném obřím stanu se mohli jasně přesvědčit o vysoké úrovni současné české dechové hudby, o kterou rakouské dechovky s nadšením pečují. Svižnou nedělní rundu „rozjela“ dechová hudba Gruberovka, která byla mnohým patrně ne tolik známá. Tuto dechovku v každém případě nebylo možné nalézt na internetu ještě před jejím nedělním vystoupením v Aspang(u). Dechová hudba Gruberovka mě oslovila již po odehrání několik počátečních taktů. Formace hrála se zjevným potěšením, nasazením a soustředěním. Během jejich prezentace bylo také zjevné, že jejich těžiště v repertoáru tvoří skladby, které jsou z fundusu aktuální české dechovky.  Dále bylo také možno jasně zaznamenat moravský interpretační způsob, kterému kapela dává přednost a sama v něm nachází zalíbení. V pozdějším rozhovoru s členy kapely jsem si mohl ověřit můj dojem dobrého kolegiálního klimatu v kapele, která téměř netrpí fluktuací v obsazení. (Čti dále = Read more ...)

[ Weiterlesen ... ] Blaskapelle Gruberovka aus Oberösterreich

Hinter der Gründung der Blaskapelle Gruberovka „steckt“ Johann Gruber, daher auch der Blaskapellen-Name. Johann wirkt sehr unauffällig und zurückhaltend. Es ist aber angebracht, eher ich auf die Gründungsdetails  der Blaskapelle eingehe, den Background von Johann zu erwähnen. Wir wissen ja, dass jede anständige Blaskapelle irgendwo in ihren Reihen ein „Zugspferd“ hat, haben muss, das für die Motivation, Vitalität, Ideen, Ausrichtung etc. sorgt.   Gegewärtige Besetzung     Josef Ziegler Es-Klarinette   Stefan Fleischanderl B-Klarinette   Johann Gruber Tenor   Reinhard Gusenbauer Bariton   Oskar Gruber 1. Flgügelhorn   Peter Bergsmann 1. Trompete   Klaus Neuhauser   1. Flügelhorn   Norbert Mayrwöger Trompete   Martin Leitner 2. Flügelhorn   Karl Lamplmair Posaune   Konrad Hametner Solo Trompete   Helmut Hackl Tuba   Gerhard Ziegler Schlagzeug Johann Gruber Oskar Gruber Johann Gruber wurde in Freistadt (Oberösterreich), 1959 geboren. Während seiner  musikalischen Ausbildung kam er mit verschiedenen Blasinstrumenten in Berührung. Sein Studium, Fachrichtung Klarinette absolvierte er am Linzer  Brucknerkonservatorium. Als Englisch- und Musiklehrer betätigte er sich über 20 Jahre lang in Pregarten.  Johann  vervollständigte seine Fähigkeiten durch eine Sologesangsausbildung an der Landesmusikschule Pregarten bei Herrn W. J. Fischer, die er 1998 mit der Abschlussprüfung „Audit of Art" des OÖ. Landesmusikschulwerkes abschloss. Weiterführende Gesangsstudien absolvierte er bei Anton Würl und Danuta Moskalik. Nach seiner Kapellmeisterausbildung leitete er 20 Jahre lang den Musikverein Hagenberg.  Seit der Spielsaison 2004/05 ist er Mitglied des Herrenchores des Landestheaters Linz, wo er u.a. in mehreren Solorollen auftrat.

Die Blaskapelle Gruberovka gründete Johann Gruber im Jahre 1998. Seine  primäre Motivation zur Gründung  war die Begeisterung für die  böhmisch-mährische Blasmusik.  Um den Gedanken in die Tat umzusetzen, hielt  Johann Gruber in seiner musikalischen Umgebung Ausschau nach 12 gutausgebildeten Musikern, die genauso wie er eine starke Motivation für diese musikalische Richtung  verspürten.  Und er fand sie auch. Die großen Vorbilder waren  Tufaranka und Gloria. Nach ersten erfolgreichen Auftritten stieg die Nachfrage, u.a. auch nach Tonträgern. Im Jahre 1999 fiel daher die Entscheidung, die erste CD  aufzunehmen. In den Jahren nach der Gründung folgten zahlreiche Auftritte im In- und Ausland. Das Repertoire  wurde stetig erweitert.  So spielt die Blaskapelle  Gruberovka außer der böhmischen Blasmusik auch traditionelle österreichische Musik,  moderne Blasmusik, hat aber im Repertoire auch Arrangements für  musikalische Umrahmungen von Messen. Im Jahre 2010 hatte Johann den Taktstock an seinen Bruder Oskar Gruber übergeben, der das 1. Flügelhorn spielt und nun die Blaskapelle musikalisch leitet. S.a. Video- und Fotoalbum vom Böhmischen Kirtag 2011

[ Čti dále ... ] Dechová hudba Gruberovka z Horního Rakouska

V pozadí založení dechové hudby Gruberovka se skrývá Johann Gruber, proto také název této kapely. Johann působí velmi nenápadně a je spíše zdrženlivého ražení. Je ale vhodné na tomto místě vnést trochu světla do pozadí a zmínit se blíže o Johann(ovi), než se budu věnovat založením kapely. Koneckonců víme, že se řádná kapela neobejde bez tak zvaného  „tažného koně“, kterého musí mít ve svých řadách, který se stará o motivaci, vitalitu, ideje, vývojový směr kapely a spoustu dalšího.   Současné obsazení     Josef Ziegler Es klarinet   Stefan Fleischanderl B klarinet   Johann Gruber tenor   Reinhard Gusenbauer baryton   Oskar Gruber 1. křídlovka   Peter Bergsmann 1. trumpeta   Klaus Neuhauser   1. křídlovka   Norbert Mayrwöger trumpeta   Martin Leitner 2. křídlovka   Karl Lamplmair pozoun   Konrad Hametner sólová trumpeta   Helmut Hackl tuba   Gerhard Ziegler bicí Johann Gruber Oskar Gruber Johann Gruber se narodil 1959 ve Freistadt(u), Horní Rakousko. Během svého hudebního vdělání se dostal do styku s různými dechovými nástroji. Studium, obor klarinet, absolvoval na Linecké konzervatoři Antona Bruknera.  Jako učitel angličtiny a hudební výchovy působil přes 20 let v obci Pregarten. Johann posléze doplnil své všestranné schopnosti vzděláním v sólovém zpěvu na hudební škole v Pregarten u pana W. J. Fischer(a), jež ukončil v roce 1998 závěrečnou zkouškou „Audit of Art" Hornorakouské územní správy hudebních škol. Jako zpěvák se ve studiu dále zdokonaloval u   Anton(a) Würl(a) a  Danuty Moskalik(ové). Po ukončení kapelnického vzdělání  vedl 20 let hudební spolek Hagenberg. Od počátku sezony 2004/05 je členem pánského choru Zemního divadla v Linci, kde již vystupoval ve vícero sólových rolích.

Dechová hudba Gruberovka byla založena Johann(em) v roce 1998. Původní motivace, která jej k založení kapely vedla, bylo nadšení pro česko-moravskou dechovku. K realizaci této myšlenky bylo třeba se poohlédnout ve svém okolí a nalézt  12 dobře hudebně vzdělaných hudebníků, kteří by s ním v nemenší míře sdíleli nadšení pro tento hudební segment. A takové také našel.  Velký vzor kapely byly především dechové kapely Túfaranka a Gloria.  Po prvních úspěšných vystoupeních především doma, ale také v sousedních zemích, stoupala poptávka, mimo jiné také po tónových nosičích této kapely. V roce 1999 padlo proto rozhodnutí natočit první CDé. Repertoár kapely se neustále obohacoval o další skladby. Gruberovka hraje dnes kromě české dechovky samo sebou také tradiční rakouskou dechovou hudbu a skladby moderního střihu, v repertoáru má ale také aranžmá pro slavnostní církevní příležitosti, které v rakouském společenském životě mají své místo. V roce 2010 předal Johann kapelnickou taktovku svému bratru Oskarovi, který hraje první křídlovku a o kapelu se nyní po umělecké stránce stará. Viz. také Video- a Fotoalbum z posledního „Böhmischer Kirtag 2011“

Short portraits

Ladislav Kubeš Jun.


Česky

Ladislav Kubeš Jun.

Ladislav Kubeš ml.
hudební vydavatel, kapelník, hudebník

Okolo Žíšova


arr. Ladislav Kubeš
text Miloň Čepelka
 
Dynastie Kubešů, pocházejících z jižních Čech,  je v české dechové hudbě velmi silně zakotvena. Čtenářům těchto stránek chci tentokráte představit Ladislava Kubeše mladšího. Ladislavu Kubešovi staršímu jsem svého času věnoval samostatný článek. Pro ucelenější přehled působení Kubešů  je vhodné se v krátkosti zmínit nejen o otci Ladislava, Ladislavu Kubešovi starším, ale také o jeho dědovi Matěji, který - dalo by se říci - dynastii Kubešů založil.

Děda byl řadový dělník a tvrdou prací zajišťoval hospodářské pozadí rodiny. Hudba pro něj znamenala velké uspokojení a tvořila stěžejní část jeho mimoprofesního života.  Byl výborný hráč, organizátor a kapelník, propagující s nadšením lidovou hudbu mezi lidmi v blízkém a vzdálenějším okolí na jihočeském venkově v oblasti Veselí nad Lužnicí.

Dědova láska k lidové hudbě zachvátila bezezbytku i syna Ladislava, který se jí s velkým nadšením a osobním angažmá celý život věnoval.  Po důkladné teoretické přípravě ve vojenském prostředí se začal věnovat skladatelské činnosti. V jeho osobnosti se střetlo několik vzácných schopností a lidských vlastností, které se poté zrcadlily v jeho skladbách. V Jihočeské polce, která patřila k jeho prvotinám a dechovým fanouškům ji není třeba blíže představovat,  se odráží schopnost vystihnout notovým těsnopisem souznění kraje a jeho pracovitého lidu. Jihočeská polka, jež není "kovbojkou", jak se někteří patrně domnívají, byla následována řadou dalších skvostů z pera tohoto činorodého skladatele.

Ladislav Kubeš ml. se narodil 8. 8. 1949 v Žišově v blízkosti předměstí Veselí nad Lužnicí. Otec Ladislava měl velký zájem na tom, aby i syn v hudbě pokračoval. Proto byl synek veden od útlého mládí ke hře na nástroje bez velkého ohledu na to, zda-li se mu to vždy líbí či ne.  Patrně také z nedostatku jiných atraktivních příležitostí pracovních a vzdělávacích v místě bydliště, nebylo pro otce obtížné přesvědčit syna o tom, že bude vojenská hudba pro něj asi to nejlepší.

A tak se také stalo. Ladislavovi se poštěstilo získat místo v Roudnici nad Labem, jedné z nejprestižnějších  institucí tohoto typu v České republice, která vychovávala vojenské muzikanty. Po čtyřech letech prošel Ladislav důkladnou vojenskou hudební průpravou a ovládal následně kontrabas a tubu.

Po udělení absolutoria v roce 1968 byl Ladislav přidělen k Ústřední hudbě ČSLA v Praze. Tam také během své vojenské služby dokončil pražskou konzervatoř. Krátce na to obhájil konkurz do Smetanova divadla. Zdálo se, že brány do bohatého pražského hudebního světa jsou mu zcela otevřeny. Leč vše následovalo jinak. Vzdělání v Roudnici bylo spjato s 10tiletým závazkem zůstat v "zeleném". Mnozí se z toho "vykoupili", Ladislav měl smůlu, nepříznivá politická konstelace, nezadařilo se. Jako kdyby toto nestačilo, byl navíc přeložen do provinční posádky v Táboře.  A tak růžové  nabídky v Praze mizely v dáli. v Táboře hrál na tubu vojákům do pochodu a při cvičení.

Po ukončení smlouvy k 1.6.1977 Ladislav odchází od vojáků a hledá nové působiště. Nad vodou se drží hrou u různých dechovek a na pohřbech v Praze. (Do té doby netušil, kolik má Praha hřbitovů).  V roce 1980 jej konečně potkalo štěstí. Úspěšně obhájil konkurz na kontrabas do Národního divadla, kde hraje dodnes a jak naznačuje, odtud odejde tento rok do penze.

Kapelu Veselka založil Ladislav v roce 1981 spolu s kamarády z Národního divadla a starými přáteli z Roudnické vojenské školy. Až na kamarády, kteří zemřeli, kapela nezaznamenala téměř žádnou fluktuaci, pouze u zpěváků došlo ke  změnám. Přes veškeré úspěchy v zahraničí a nebo snad právě kvůli nim, se komunistický aparát díval na kapelu zešikma. Domácí úspěch kapely byl dušen kde se dalo. Nahrávací studia a především masová media kapelu ignorovaly. S velkou námahou se podařilo vydat několik zvukových nosičů.

Velký průlom nastal až po roce 1989. Od založení vlastního hudebního vydavatelství v roce 1994 byly nahrány  desítky nosičů a produkováno množství kvalitního notového materiálu pro dechovky. "Nevím kolik přesně", poznamenává Ladislav, "snad to v penzi budu jednou moci spočítat".

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED