Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"V hudbě život Čechů"    "In der Musik ist das Leben der Tschechen." -- Bedřich Smetana
Slavnostní kladení kamene Národního Divadla v Praze - Feierliche Grundsteinlegung beim Bau des Nationaltheaters in Prag

März / Březen 2012 - Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland / Česká dechovka Vinočanka z Nizozemí

Deutsch

Blaskapelle Vinočanka aus Holland, dechovka Vinočanska z Holadska
Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland

mährische Blasmusik auf einem besonders  hohen Niveau
im Geist ungewöhnlich anziehender Würde und Demut
 
Ich muss ehrlich gestehen, dass es meine Gefühle immer ganz berührt, wenn ich eine Blaskapelle sehe und höre, die sich mit der mährischen musikalischen Ausdrucks- und Erscheinungsweise sehr eng identifiziert. Es ist bemerkenswert, dass es gerade in Holland unzählige kleine und größere Blaskapellen gibt, die sichtlich enormes Bedürfnis verspüren, die böhmische Blasmusik möglichst getreu im Einklang mit dem dazugehörigen Umfeld zu bieten. Demnach legen sie Wert nicht nur auf die  musikalische Darbietung, oft genug mit vokalischer Begleitung in der Originalsprache, sondern dem Vorbild der mährischen Heimat nach auch auf die fröhliche Optik, die durch das Tragen der Tracht entsteht.  Es ist aber nicht so sehr die Farbenpracht der Trachten oder die bewundernswerten Vokalisten allein, die den Zauber ergeben. Es ist in erster Linie der gefühlsbetonte musikalische Darbietungscharakter der Blaskapellen sowie deren besondere Beachtung von angemessenen Tempi, die den signifikanten Touch geben und letztlich die vertraute musikalische Wolke ergeben.

Diesmal widme ich meine Aufmerksamkeit einer kleineren Blaskapelle von diesem Umkreis, die mit ihren 6 Mitgliedern an ein sehr bekanntes und vertrautes Vorbild der Šestka von Josef Konečný anknüpft. Die Rede ist von der Blaskapelle Vinočanka aus Holland. Beim letzten Treffen in Hodonín bekam ich im Gespräch mit dem anwesenden künstlerischen Leiter dieser Miniformation und dem 1. Flügelhornisten Dirk-Jan Bronsvoort ihre letzte CD in die Hand gedrückt, die anlässlich des 15-jährigen Bestandes dieser Formation im Jahre 2010 im Tonstudio Rajchman aufgenommen wurde. Beim Anhören dieser CD packte mich gleich das Bedürfnis, eine Kostprobe auf diesen Seiten allen Blasmusikfans anzubieten.

Neteskni a nebanuj


Musik Pavel Svoboda, Text Josef Vašíček
Gesang Romana Svobodová, Pavel Jech
CD Vinočanka 15 Jahre

Weiterlesen ...

[ Weiterlesen ... ] Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland


Dirk-Jan, Vinočanka
künstlerischer Leiter
Dirk-Jan Bronsvoort
Blaskapelle Vinočanka wurde im Jahre 1995 aus aktiven Musikern gegründet, die sich nicht nur für die original-mährische Literatur begeistern konnten, sondern auch für das ganze Environment, in dem sie diese Art von Musik vor Ort nach zahlreichen Besuchen erleben konnten: "The way of live", mährische Traditionen und Folklore sowie die fröhliche Natur der Bevölkerung. Die Begeisterung ging so weit, dass die Blaskapelle bei der Gründung ihr Identitätsmerkmal gleich auch in der Bezeichnung festhielt. Der Begriff Vinočanka ist von Víno - Wein abgeleitet, einem Begriff, der mit der Blasmusik, der mährischen Volkskultur, der Beschäftigung der Leute sowie dem Alltag eng verknüpft ist.

Vinočanka zu Hause in NL7437 Bathmen
(click to enlarge)
Die Blaskapelle ist wegen ihrer Minimalbesetzung stets bestrebt, an geeignete Arrangements zu gelangen. Gefragt sind bearbeitete Kompositionen, die das Erklingen eines Stückes nahe einer klassischen Vollbesetzung gestatten. Diesbezüglich gibt es zwar einige interessante Fundgruben, der Rest muss aber in eigener Regie arrangiert werden. Dieser Formation gelingt es, mit einer Handvoll von Instrumenten einen verblüffend vollen und sanften, abgerundeten Sound zu produzieren, wie man bei Blaskapellen mit einer höheren Anzahl von Spielern gelegentlich hören kann. Man kann sich schließlich auch anhand  der dritten, zuletzt aufgenommenen CD, die eine Art Juwel darstellt, davon überzeugen. Die Blaskapelle engagiert gerne Sängerinnen und Sänger aus der mährischen Gegend, womit die Aufnahmen einen ganz besonderen, feinen Schliff bekommen.

Aprílová


Musik Josef Konečný
CD Vinočanka 15 Jahre

Blaskapelle Vinočanka hat in der Tschechischen Republik bereits mehrere Male die Gelegenheit wahrgenommen, sich bei Blasmusikfestivals mit klingenden Namen zu präsentieren. Die Formation fand Anerkennung bei Festivalbesuchern unter anderem in Kubešova Soběslav, beim von Pěnčík gegründetem Festival "Pod slováckým vinohradem" in Dolní Dubňany, beim Karel Valdauf Festival in Trhové Sviny, in Hustopeče, Humpolec und anderen Orten in Mähren.

Entgegen meiner grundsätzlichen Neigung ist es mir diesmal leider nicht gegönnt,  eine Live-Videoaufnahme von dieser Formation zum Besten zu geben. Vielleicht bietet sich für mich eine Gelegenheit zu einem späteren Zeitpunkt, um diesen Beitrag im Nachhinein vervollständigen zu können.

Für die wirklich würdevolle Propagation der mährischen Blasmusikkultur in ziemlich weit entferntem Holland möchte ich der Blaskapelle Vinočanka meinen aufrichtigen Dank ausgesprochen.

Jihomoravská


Musik Jaroslav Janota
CD Vinočanka 15 Jahre

(Anm. Für etwaige tontechnische Unzulänglichkeiten bei den hier angebotenen Samples ist ausschließlich mein SW-Audioeditor verantwortlich.)

[ Čti dále ...    ] Česká dechovka Vinočanka z Nizozemí


Dirk-Jan, Vinočanka
umělecký vedoucí
Dirk-Jan Bronsvoort
Dechovka Vinočanka byla založena aktivními hudebníky v roce 1995, kteří se dovedli nadchnout nejen pro originální moravskou dechovkovou literaturu, ale také pro celé okolí, v kterém tento způsob hudby sami po mnoha návštěvách přímo na místě mohli prožít: Způsob života domácích, moravskou tradici a folklór včetně humoru, který obyvatelstvo pěstuje. Nadšení šlo až tak daleko, že si založená kapela vložila svou identitu do názvu. Pojem Vinočanka je odvozena od vína, čili pojmu, který s dechovkou, s moravskou lidovou kulturou, se zaměstnáním lidí a všedním dnem vůbec velmi úzce souvisí.

Vinočanka zu Hause in NL7437 Bathmen
(click to enlarge)
Vinočanka je kvůli svému malému obsazení neustále ve snaze, získat vhodné aranžmá moravských skladeb, které preferuje. Zejména vyhledávané jsou kompozice, které umožňují tomuto malému obsazení se dopracovat k hudebnímu projevu, který je charakterem velmi blízko projevu vícenástrojového obsazení.  V tomto ohledu existuje několik zajímavých pramenů, z kterých lze kompozice získat, nicméně musí být přesto mnohé poutavé sklady vhodně aranžovány ve vlastní režii. Této formaci se daří i přes nízký počet nástrojů vyprodukovat úžasně plný a sametový, ucelený sound, který lze slyšet příležitostně u kapel ve značně větším obsazení. Lze se o tom také přesvědčit poslechem jejich třetího a zatím posledního cédéčka, na které lze pohlížet jako na klenot. Dechová hudba Vinočanka ráda angažuje zpěvačky a zpěváky z moravského prostoru,  čímž je jejich celkovému podání  propůjčen zvláštní, jemný brus.

Aprílová


hudba Josef Konečný
CD Vinočanka 15 let

Dechová hudba Vinočanka se v České Republice nelenila prezentovat již několikráte na dechových festivalech zvučných jmen. Tato formace se setkala s uznáním festivalových návštěvníků mimo jiné v Kubešově Soběslavi, v Dolních Dubňanech na festivale "Pod slováckým vinohradem", svého času založeném Stanislavem Pěnčíkem, na festivale Karla Valdaufa v Trhových Svinách, v Hustopeči, Humpolci a na dalších místech na Moravě.

Oproti mé zásadní zvyklosti mně tentokráte nebylo dopřáno, abych mohl připojit k této prezentaci videozáznam z živého vystoupení. Snad se pro mě naskytne vhodná příležitost někdy v budoucnu, abych pak dodatečně mohl obohatit tento příspěvek.

Za opravdu důstojnou propagaci české dechovkové kultury ve značně vzdáleném Nizozemí chci na tomto místě vyjádřit dechové hudbě Vinočanka můj vřelý dík.
Jihomoravská


hudba Jaroslav Janota
CD Vinočanka 15 let

(Poznámka: Za příležitostné nedostatky v tónové kvalitě zde prezentovaných ukázek "odpovídá" výlučně můj softwérový audio editor, který používám.)

Short portraits

Antonín Pecha

- CZ -


Antonín Pecha
Mag. Antonín Pecha (1959)

Baleárská, orchestrální  polka
sólo pro křídlovku a tenorhudba Antonín Pecha
Dechová hudba Veselka

Antonín Pecha se narodil v Ledči nad Sázavou 3. ledna 1959. Nadšení v něm vzbudil a ke hře na trubku jej přivedl tatínek.  Pokračoval pak pod vedením pana Karla Růžka, učitele v Lidové škole umění v místě rodiště. Následně absolvoval pražskou konzervatoř a AMU ve třídě prof. Václava Junka.

Po ukončení studií dostal možnost uplatnit své znalosti a schopnosti v Hudebním divadle na Karlíně, následovala angažmá ve Filmovém symfonickém orchestru, v Orchestru opery Národního divadla v Praze, Symfonického orchestru Hlavního města Prahy FOK. Od roku 1986 je Antonín Pecha řádným členem České filharmonie v žesťové sekci. Vedle své hudební profese se navíc angažuje v dalších menších hudebních tělesech a je také zván jako porotce do posuzovacích komisí.

Je velmi potěšitelné, že Antonín Pecha patří k hudebníkům, kteří se vedle své profese v oboru vážné hudby také věnují hudbě lidové. Antonín Pecha složil a aranžoval řadu hezkých melodií pro malé dechové orchestry, které jsou fanoušky české dechové hudby velmi oblíbené a známé po celé Evropě.

Antonín Pecha byl také do roku 2005 stálým členem dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše. Veselka zaznamenala řadu jeho melodií na CD.

Baleárská, řídící hlas - Kubešovo hudební vydavatelství Praha
Pro radost

Baleárská polka byla natočena 1996
CD "Pro radost"
Kubešovo hudební vydavatelství Praha
rok vydání 1998

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED