Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

European Brass Bands In Spotlight

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
2019 December Year in Retrospection of European Brass Bands In Spotlight on www.dechovka.eu 01 December 2019 1619
2019 November Country in Spotlight, Poland 0: Folklore 01 November 2019 1866
2019 November Country in Spotlight, Poland 1: Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu, LUZ MUZ, Orkiestra dęta Marcin Brassband 30 November 2019 1849
2019 November Country in Spotlight, Poland 2: OSP Mykanów, Orkiestra KWK Knurów 01 November 2019 1896
2019 November Country in Spotlight, Poland 3: Korowód ulicami Rybnika, Orkiestra Straży Granicznej 01 November 2019 1870
2019 November Country in Spotlight, Poland 4 : Humor - Ivan Mládek 01 November 2019 1878
2019 October Country in Spotlight, Belgium 0: Folklore 30 September 2019 770
2019 October Country in Spotlight, Belgium 1: Belgian Brass 30 September 2019 711
2019 October Country in Spotlight, Belgium 2: Os Genüge Bree 30 September 2019 750
2019 October Country in Spotlight, Belgium 3: De Essener Muzikanten 30 September 2019 727
2019 October Country in Spotlight, Belgium 4: Maasgalmkapel 30 September 2019 687
2019 October Country in Spotlight, Belgium 5: Royal Band of the Belgian Navy 30 September 2019 692
2019 September Country in Spotlight, Holland 1: Böhmerwald Kapel 01 September 2019 710
2019 September Country in Spotlight, Holland 3: Blaaskapel Judaska 01 September 2019 755
2019 September Country in Spotlight, Holland 4: Limburgse Boereblaoskapel 01 September 2019 673
2019 September Country in Spotlight, Holland 5: In lovely commemoration of Drie Donken Blaaskapel 01 September 2019 682
2019 September Country in Spotlight, Holland 0: Folklore 01 September 2019 707
2019 September Country in Spotlight, Holland 2: Blaaskapel Dirgelländer 01 September 2019 736
2019 August Country in Spotlight, Germany 0: Folklore 01 August 2019 714
2019 August Country in Spotlight, Germany 1: Brass Bands, South Region 01 August 2019 758
2019 August Country in Spotlight, Germany 2: Brass Bands, Central Region 01 August 2019 696
2019 August Country in Spotlight, Germany 3: Brass Bands, North Region 01 August 2019 726
2019 Country in Spotlight, Germany 4: The Legend Ernst Mosch 01 August 2019 876
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 1: Blasquartett FassBrass 01 July 2019 1066
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 3: Heidegg Musikanten 01 July 2019 996
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 4: Blaskapelle Schüpfig-lüpfig 01 July 2019 1056
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 5: Swiss Army Brass Band 01 July 2019 982
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 0: Alphornbläser auf dem Gornergrat 01 July 2019 965
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 2: Blaskapelle Lublaska 01 July 2019 1032
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 0: Lúčnica - The Slovak National Folklore Ballet 01 June 2019 917
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 1: Composer, band leader, vocalist Adam Hudec and his legendary Malokarpatská kapela 01 June 2019 870
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 2: Dychová hudba Lieskovanka 01 June 2019 869
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 3: Dychová hudba Májovanka 01 June 2019 883
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 4: Dychová hudba Texilanka 30 November 2019 1296
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 5: Dychová hudba Trenčianská dvanástka 01 June 2019 966
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 0 (region Moravia): Hody, Dolní Bojanovice 03 May 2019 1276
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 1 (region Moravia): Dechová hudba Ištvánci 01 May 2019 967
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 2 (region Moravia): Dechová hudba Miločanka 01 May 2019 993
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 3 (region Moravia): Dechová hudba Mladá muzika Šardice 23 May 2019 1009
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 4 (region Moravia): Dechová hudba Šardičanka 01 May 2019 821
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 5 (region Moravia): Dechová hudba Sobuláci 01 May 2019 1075
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 3: Junger Schwung Tirol 01 April 2019 1192
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 1: Kitz Böhmische 01 April 2019 1083
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 0: Dancing into Spring - Schneewalzer 04 April 2019 1329
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 2: Die Stürmische Böhmische 01 April 2019 1069
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 0: Tanzgruppe Saar, Zeppelpolka 28 February 2019 1361
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 1: Altsteiner Blaskapelle 28 February 2019 1486
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 2: Kleinturwaller Musikanten 28 February 2019 1298
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 3: Pilíšská kapela 28 February 2019 1244
2019 February - Country in Spotlight, Czech Republic 0 (region Bohemia): Čekoslovenská beseda (historical record) 29 January 2019 1878

Short portraits

Karel Hegner

Karel Hegner
Mag. Karel Hegner

Zpěvák, moderátor televizních a rozhlasových pořadů, festivalů s
folklorní a dechovkovou tématikou,
pedagog

Sänger, Moderator von Fernseh-,
Rundfunksendungen, Festivals  mit Folklore- und Blasmusikthematik, Pädagoge

Bude asi existovat málo míst s dechovkovým zaměřením, které by Karel Hegner svou návštěvou a moderací již nepoctil. Karel působí vždy přirozeně, svým naprosto nenuceným vystupováním bezvadně harmonuje s lokálním publikem, je znalcem obsahu, prostředí i lidí. Jeho způsob podání je vždy kultivovaný, přiměřený, prostý jakýchkoliv přívlastků, které by se mohly jakkoliv nepříjemně dotýkat kohokoliv z návštěvníků. Pro pořadatele je tutdíž vždy výhrou.

Karel je ovšem také známý zpěvák lidových písní a populární jak mezi televizními diváky, tak rozhlasovými posluchači. Patří mezi přední interprety moravských lidových písní, kterých nashromáždil úctyhodnou spoustu. Svým hřejivě měkkým barytonovým hlasem dovede povznést kdejaké srdce, ať již v soukromých vystoupeních ve vinných sklípcích, tak na veřejném podiu. Od roku 1988 celých deset let uváděl koncerty známého lidového zpěváka Jožky Černého, v kterých také s Jožkou zpíval. Televizní diváci jej také znají z moderace pořadu "Klub přátel dechovky". S oblibou vystupuje na nejrůznějších soukromých oslavách nebo menších či větších veřejných oslavných akcích s cimbálovou muzikou  Aleše Smutného, jejíž je také členem.

Karel vystudoval operní zpěv na Janáčkově Akademii Muzických Umění v Brně (JAMU), kde také jako lektor s akademií spolupracuje od roku 1987 a předává dále své nabyté zkušenosti studentům této instituce.


 
- DE -   Es wird vermutlich wenig Orte mit blasmusikalischem Background geben, die durch die Anwesenheit und Moderation von Karel Hegner noch nicht beehrt worden sind. Karel´s Auftreten  wirkt immer natürlich, mit seiner lockeren, ungezwungenen Präsentation harmoniert er immer mit dem lokalen Publikum. Er ist ein wahrer Kenner der Inhalte, des Environment sowie der Leute. Seine Art zu moderieren ist sehr kultiviert, angemessen, frei von allen Attributen, die auch nur einen der Besucher irgendwie unangenehm tangieren könnten. Für die Veranstalter ist er ein wahrer Gewinn.

Karel ist allerdings auch als Sänger von Volksliedern sehr bekannt und zwar sowohl unter den Fernsehzuschauern wie auch den Rundfunkzuhörern. Er gehört zu den vorrangigen Interpreten mährischer Volkslieder, von denen er eine beachtliche Anzahl gesammelt hat.  Mit seiner  weichen, mit Wärme erfüllten Barytostimme  schafft er manches Herz zu erheben, sei es in den zahllosen privaten Veranstaltungen in den mährischen Weinkellern oder am Podium in den öffentlichen Veranstaltungen.  Ab 1988 ganze zehn Jahre moderierte er die Konzerte des sehr bekannten Volkssängers Jožka Černý, in denen er auch mit Jožka gemeinsam sang. Die Fernsehzuschauer kennen ihn auch aus der Sendung "Club der Freunde der Blasmusik", die er ebenfalls moderierte. Mit Vorliebe tritt er bei den unterschiedlichsten privaten Feiern  oder öffentlichen Veranstaltungen mit der Cimbalmusik des Aleš Smutný auf, deren Partie er auch angehört.

Karel absolvierte die Janáček Akademie der Musikkünste in Brünn  (JAMU), das Fach Operngesang, wo er nun seit dem Jahr 1987 als Universitätslektor seine reichen Erfahrungen den Studenten dieser Institution weitergibt.