Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

European Brass Bands In Spotlight

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
2019 December Year in Retrospection of European Brass Bands In Spotlight on www.dechovka.eu 01 December 2019 1324
2019 November Country in Spotlight, Poland 0: Folklore 01 November 2019 1662
2019 November Country in Spotlight, Poland 1: Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu, LUZ MUZ, Orkiestra dęta Marcin Brassband 30 November 2019 1634
2019 November Country in Spotlight, Poland 2: OSP Mykanów, Orkiestra KWK Knurów 01 November 2019 1658
2019 November Country in Spotlight, Poland 3: Korowód ulicami Rybnika, Orkiestra Straży Granicznej 01 November 2019 1663
2019 November Country in Spotlight, Poland 4 : Humor - Ivan Mládek 01 November 2019 1662
2019 October Country in Spotlight, Belgium 0: Folklore 30 September 2019 557
2019 October Country in Spotlight, Belgium 1: Belgian Brass 30 September 2019 483
2019 October Country in Spotlight, Belgium 2: Os Genüge Bree 30 September 2019 542
2019 October Country in Spotlight, Belgium 3: De Essener Muzikanten 30 September 2019 508
2019 October Country in Spotlight, Belgium 4: Maasgalmkapel 30 September 2019 492
2019 October Country in Spotlight, Belgium 5: Royal Band of the Belgian Navy 30 September 2019 472
2019 September Country in Spotlight, Holland 1: Böhmerwald Kapel 01 September 2019 488
2019 September Country in Spotlight, Holland 3: Blaaskapel Judaska 01 September 2019 528
2019 September Country in Spotlight, Holland 4: Limburgse Boereblaoskapel 01 September 2019 462
2019 September Country in Spotlight, Holland 5: In lovely commemoration of Drie Donken Blaaskapel 01 September 2019 448
2019 September Country in Spotlight, Holland 0: Folklore 01 September 2019 478
2019 September Country in Spotlight, Holland 2: Blaaskapel Dirgelländer 01 September 2019 498
2019 August Country in Spotlight, Germany 0: Folklore 01 August 2019 496
2019 August Country in Spotlight, Germany 1: Brass Bands, South Region 01 August 2019 531
2019 August Country in Spotlight, Germany 2: Brass Bands, Central Region 01 August 2019 475
2019 August Country in Spotlight, Germany 3: Brass Bands, North Region 01 August 2019 494
2019 Country in Spotlight, Germany 4: The Legend Ernst Mosch 01 August 2019 628
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 1: Blasquartett FassBrass 01 July 2019 845
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 3: Heidegg Musikanten 01 July 2019 711
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 4: Blaskapelle Schüpfig-lüpfig 01 July 2019 826
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 5: Swiss Army Brass Band 01 July 2019 732
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 0: Alphornbläser auf dem Gornergrat 01 July 2019 759
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 2: Blaskapelle Lublaska 01 July 2019 783
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 0: Lúčnica - The Slovak National Folklore Ballet 01 June 2019 703
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 1: Composer, band leader, vocalist Adam Hudec and his legendary Malokarpatská kapela 01 June 2019 652
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 2: Dychová hudba Lieskovanka 01 June 2019 665
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 3: Dychová hudba Májovanka 01 June 2019 656
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 4: Dychová hudba Texilanka 30 November 2019 1077
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 5: Dychová hudba Trenčianská dvanástka 01 June 2019 759
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 0 (region Moravia): Hody, Dolní Bojanovice 03 May 2019 1039
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 1 (region Moravia): Dechová hudba Ištvánci 01 May 2019 730
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 2 (region Moravia): Dechová hudba Miločanka 01 May 2019 802
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 3 (region Moravia): Dechová hudba Mladá muzika Šardice 23 May 2019 780
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 4 (region Moravia): Dechová hudba Šardičanka 01 May 2019 606
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 5 (region Moravia): Dechová hudba Sobuláci 01 May 2019 845
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 3: Junger Schwung Tirol 01 April 2019 993
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 1: Kitz Böhmische 01 April 2019 838
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 0: Dancing into Spring - Schneewalzer 04 April 2019 1069
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 2: Die Stürmische Böhmische 01 April 2019 871
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 0: Tanzgruppe Saar, Zeppelpolka 28 February 2019 1090
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 1: Altsteiner Blaskapelle 28 February 2019 1204
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 2: Kleinturwaller Musikanten 28 February 2019 1039
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 3: Pilíšská kapela 28 February 2019 961
2019 February - Country in Spotlight, Czech Republic 0 (region Bohemia): Čekoslovenská beseda (historical record) 29 January 2019 1635

Short portraits

Ladislav Kubeš Jun.


Česky

Ladislav Kubeš Jun.

Ladislav Kubeš ml.
hudební vydavatel, kapelník, hudebník

Okolo Žíšova


arr. Ladislav Kubeš
text Miloň Čepelka
 
Dynastie Kubešů, pocházejících z jižních Čech,  je v české dechové hudbě velmi silně zakotvena. Čtenářům těchto stránek chci tentokráte představit Ladislava Kubeše mladšího. Ladislavu Kubešovi staršímu jsem svého času věnoval samostatný článek. Pro ucelenější přehled působení Kubešů  je vhodné se v krátkosti zmínit nejen o otci Ladislava, Ladislavu Kubešovi starším, ale také o jeho dědovi Matěji, který - dalo by se říci - dynastii Kubešů založil.

Děda byl řadový dělník a tvrdou prací zajišťoval hospodářské pozadí rodiny. Hudba pro něj znamenala velké uspokojení a tvořila stěžejní část jeho mimoprofesního života.  Byl výborný hráč, organizátor a kapelník, propagující s nadšením lidovou hudbu mezi lidmi v blízkém a vzdálenějším okolí na jihočeském venkově v oblasti Veselí nad Lužnicí.

Dědova láska k lidové hudbě zachvátila bezezbytku i syna Ladislava, který se jí s velkým nadšením a osobním angažmá celý život věnoval.  Po důkladné teoretické přípravě ve vojenském prostředí se začal věnovat skladatelské činnosti. V jeho osobnosti se střetlo několik vzácných schopností a lidských vlastností, které se poté zrcadlily v jeho skladbách. V Jihočeské polce, která patřila k jeho prvotinám a dechovým fanouškům ji není třeba blíže představovat,  se odráží schopnost vystihnout notovým těsnopisem souznění kraje a jeho pracovitého lidu. Jihočeská polka, jež není "kovbojkou", jak se někteří patrně domnívají, byla následována řadou dalších skvostů z pera tohoto činorodého skladatele.

Ladislav Kubeš ml. se narodil 8. 8. 1949 v Žišově v blízkosti předměstí Veselí nad Lužnicí. Otec Ladislava měl velký zájem na tom, aby i syn v hudbě pokračoval. Proto byl synek veden od útlého mládí ke hře na nástroje bez velkého ohledu na to, zda-li se mu to vždy líbí či ne.  Patrně také z nedostatku jiných atraktivních příležitostí pracovních a vzdělávacích v místě bydliště, nebylo pro otce obtížné přesvědčit syna o tom, že bude vojenská hudba pro něj asi to nejlepší.

A tak se také stalo. Ladislavovi se poštěstilo získat místo v Roudnici nad Labem, jedné z nejprestižnějších  institucí tohoto typu v České republice, která vychovávala vojenské muzikanty. Po čtyřech letech prošel Ladislav důkladnou vojenskou hudební průpravou a ovládal následně kontrabas a tubu.

Po udělení absolutoria v roce 1968 byl Ladislav přidělen k Ústřední hudbě ČSLA v Praze. Tam také během své vojenské služby dokončil pražskou konzervatoř. Krátce na to obhájil konkurz do Smetanova divadla. Zdálo se, že brány do bohatého pražského hudebního světa jsou mu zcela otevřeny. Leč vše následovalo jinak. Vzdělání v Roudnici bylo spjato s 10tiletým závazkem zůstat v "zeleném". Mnozí se z toho "vykoupili", Ladislav měl smůlu, nepříznivá politická konstelace, nezadařilo se. Jako kdyby toto nestačilo, byl navíc přeložen do provinční posádky v Táboře.  A tak růžové  nabídky v Praze mizely v dáli. v Táboře hrál na tubu vojákům do pochodu a při cvičení.

Po ukončení smlouvy k 1.6.1977 Ladislav odchází od vojáků a hledá nové působiště. Nad vodou se drží hrou u různých dechovek a na pohřbech v Praze. (Do té doby netušil, kolik má Praha hřbitovů).  V roce 1980 jej konečně potkalo štěstí. Úspěšně obhájil konkurz na kontrabas do Národního divadla, kde hraje dodnes a jak naznačuje, odtud odejde tento rok do penze.

Kapelu Veselka založil Ladislav v roce 1981 spolu s kamarády z Národního divadla a starými přáteli z Roudnické vojenské školy. Až na kamarády, kteří zemřeli, kapela nezaznamenala téměř žádnou fluktuaci, pouze u zpěváků došlo ke  změnám. Přes veškeré úspěchy v zahraničí a nebo snad právě kvůli nim, se komunistický aparát díval na kapelu zešikma. Domácí úspěch kapely byl dušen kde se dalo. Nahrávací studia a především masová media kapelu ignorovaly. S velkou námahou se podařilo vydat několik zvukových nosičů.

Velký průlom nastal až po roce 1989. Od založení vlastního hudebního vydavatelství v roce 1994 byly nahrány  desítky nosičů a produkováno množství kvalitního notového materiálu pro dechovky. "Nevím kolik přesně", poznamenává Ladislav, "snad to v penzi budu jednou moci spočítat".