2019 February - Country in Spotlight, Czech Republic 3 (region Bohemia): Adámkova STRAHOVANKA z Prahy

1

Strahovanka

2


zpěv Marta Adámková, František Adámek (kapelník)