Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Mit dem Gesang vermag man die Seelen der Menschen zu berühren. Das ist das Größte, was es gibt."
- Kammersängerin Edita Gruberová, Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper

Brass Bands of the Month On Stage at www.dechovka.eu

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
In 2016-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Stříbrňanka 02 December 2016 3711
In 2016-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Podlužanka 23 November 2018 3435
In 2016-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Freunde Echo 31 August 2016 2997
In 2016-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pardubická šestka 04 August 2016 3005
In 2016-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Skaličané 02 July 2016 3234
In 2016-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Schillermusik Unterseen 01 June 2016 3325
In 2016-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dambořanka 03 May 2016 3131
In 2016-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Západská 25 March 2016 3354
In 2016-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vysočinka 25 March 2016 3768
In 2016-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Peng 04 February 2016 3766
In 2016-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Rzeszowski Zespół Dęty 12 January 2016 4041
In 2015-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kumpan a jeho muzikanti 12 January 2016 4545
In 2015-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Robert Payers Original Burgenlandkapelle 12 January 2016 4167
In 2015-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE Chisetaler Blaskapelle 12 January 2016 3812
In 2015-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blučiňáci 15 August 2015 3450
In 2015-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Krásinka 26 July 2015 3843
In 2015-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blech Khopt 26 July 2015 3517
In 2014-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Věnovaná 26 July 2015 3580
In 2014-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Záhořané z Valašska 26 July 2015 3328
In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendis Böhmische Blasmusik 27 July 2015 4099
In 2014-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Štěstí 27 July 2015 3513
In 2014-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Randenmusikanten 27 July 2015 3874
In 2014-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Križovianka 27 July 2015 3548
In 2014-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vinočanka 27 July 2015 3411
In 2013-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 27 July 2015 3326
In 2013-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Michael Maier und seine Blasmusikfreunde 27 July 2015 3524
In 2013-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Fyrobe Musig 27 July 2015 3388
In 2013-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pro Vás 28 July 2015 3719
In 2013-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Lácaranka 28 July 2015 3392
In 2013-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Jižani 28 July 2015 3597
In 2013-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Muzikanti z jižních Čech 28 July 2015 3881
In 2013-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Hradčovjanka 28 July 2015 3657
In 2013-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Amatéři 28 July 2015 3359
In 2013-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Weinviertler Mährische Musikanten 28 July 2015 3792
In 2013-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Ištvánci 28 July 2015 3251
In 2012-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Svatobořáci 28 July 2015 3758
In 2012-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Tschecháranka 28 July 2015 3254
In 2012-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Triwanka 28 July 2015 3574
In 2012-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kamenikovi muzikanti 28 July 2015 3612
In 2012-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kleinturwaller Musikanten 28 July 2015 3631
In 2011-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - MaChlast 13 October 2015 3343
In 2011-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blecháranka 14 October 2015 3363
In 2011-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Moravanka 14 October 2015 3355
In 2011-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 14 October 2015 3285
In 2011-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Makos 14 October 2015 3074
In 2010-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Tidirium 12 January 2016 4105
In 2010-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Die Flotten Bergsteiger 12 January 2016 3719
In 2010-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Veselka Ladislava Kubeše 12 January 2016 3772
In 2010-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dechová hudba Babouci 12 January 2016 3665
In 2010-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dunajská kapela 20 November 2018 4057

Short portraits

Zdeněk Beneš

Zdeněk Beneš

- CZ -

 

Zdeněk Beneš

Textař  Zdeněk Beneš (1959)

Moje česká vlasthudba Ladislav Kubeš st.
text Zdeněk Beneš
  Dechová hudba Veselka

Zdeněk Beneš je velmi citlivá muzikantská duše. Původem z Prahy, jižní Čechy mu ale učarovaly lepším vzduchem:-). Jeho velká láska je lidová hudba, zejména pak obohacování hudebních témat "litým" textem. Texty čerpá ze svých postřehů. Jeho senzibilní vnímavost jej těmito zásobuje takřka všude, kudy jde či jede (rád jezdí na motorce). Od roku 2007 je členem formace Veselky Ladislava Kubeše, kde hraje na trubku. Byl hnacím motorem spolu s Michalem Marešem při založení jihočeské dechové hudby Libkovanka v Libkově vodě jižně od Pelhřimova, v které je činný nejen jako hráč, ale o kterou se také umělecky a kapelnicky čile stará.

Napsal k písničkám od různých autorů řadu pěkných textů. Jeho profilové CD "Utíká to, utíká" vyšlo v Kubešově hudebním vydavatelství. Je především mnohým znám svým spoluautorstvím skladby Ladislava Kubeše st., "Moje česká vlast", kterou opatřil "na míru šitým" textem. Není nezajímavé si malounko přiblížit, za jakých náhodných okolností tato skvostná kompozice vznikla.

Zdeněk Beneš původně nabídl text k zhudebnění Adu Doškovi, vedle Ladislava Kubeše st., jednoho z dalších, předních jihočeských skladatelů, který s Kubešem udržoval přátelský vztah. Ada Doško komponoval k textu melodii, ale skladba byla patrně uložena do šuplíku. Beneš udržoval ale také stálý kontakt s Ladislavem Kubešem st., který neustále aktivně tvořil. A tak se stalo, že se Kubeš zmínil o svém hudebním novorozenci. Jednalo se o aranži lidového námětu, kterou Kubeš ale tak šikovně doplnil svým originálním způsobem, že byl z kompozice sám nadšen. Zdeněk Beneš projevenému nadšení Kubeše neodolal a ve svém mladistvém nadšení mu předložil  text, který svého času nabídl i Doškovi. Kubeš si text přečetl a zjistil okamžitě, že text je na jeho novou skladbu bez nutnosti jakýchkoliv úprav jako šitý. Doškova velkorysost a dlouholeté přátelství z Kubešem usnadnily snadný zrod další jihočeské hudební perly, kterou známe jako "Moje česká vlast".

Ladislav Kubeš, Áda Doško, Tdeněk Beneš

Skladatelelé
Ladislav Kubeš Sen. (1924-1998)
Ada Doško - (1937-1999)
textař Zdeněk Beneš

Utíká to, utíká: K 50tinám Zdeňka Beneše

CD "Utíká to, utíká"
K 50tým narozeninám textaře
Zdeňka Beneše
Kubešovo hudební vydavatelství
Praha 2009

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED