Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
"Není těžké komponovat. Je ale úžasně těžké, přebytečné noty smést pod koberec."    "Es ist nicht schwer, zu komponieren. Aber es ist fabelhaft schwer, die überflüssigen Noten unter den Tisch fallen zu lassen.." -- Johannes Brahms

2018, August Pick-2, Gone bands of genuine moravian style: Dolanka

cz Vystoupení bývalých členů kapely po 8 letech od okamžiku, kdy kapela ukončila svou aktivní činnost. Parta je schopna i po tolika letech nabídnout uchvacující, ryze moravskou  hudbu, jak je patrné ze záznamu.
de Der Auftritt der ehemaligen Mitglieder der Kapelle nach 8 Jahren von dem Augenblick, wo die Blaskapelle Dolanka ihre aktive Tätigkeit eingestellt hat. Die Partie ist immer noch fähig, nach so vielen nicht aktiven Jahren, eine so schöne, ergreifende, genuin mährische Musik anzubieten, wie es die Aufzeichnung belegt."Vás moravské lúky. rádi máme,
od vás čarovné kvítí, nosíváme,
tam u vás piesničky, slunko skládá,
když milá pošušká, mám ťa ráda"
(v moravském dialektu)
Kvitek100x100 "Euch, mährische Wies'n, lieben wir sehr,
von euch Zauberblumen, holen wir her,
dort entstehen Lieder, der Sonne Kunstart,
wenn meine Liebe, tuschelnd, ihr Herz offenbart"
(in Anlehnung an den mährischen Dialekt)
Certifcate of NLCR
www.dechovka.eu is archived regularly at the
NATIONAL LIBRARY of CZECH REPUBLIC

Short portraits

Antonín Pecha

- CZ -


Antonín Pecha
Mag. Antonín Pecha (1959)

Baleárská, orchestrální  polka
sólo pro křídlovku a tenorhudba Antonín Pecha
Dechová hudba Veselka

Antonín Pecha se narodil v Ledči nad Sázavou 3. ledna 1959. Nadšení v něm vzbudil a ke hře na trubku jej přivedl tatínek.  Pokračoval pak pod vedením pana Karla Růžka, učitele v Lidové škole umění v místě rodiště. Následně absolvoval pražskou konzervatoř a AMU ve třídě prof. Václava Junka.

Po ukončení studií dostal možnost uplatnit své znalosti a schopnosti v Hudebním divadle na Karlíně, následovala angažmá ve Filmovém symfonickém orchestru, v Orchestru opery Národního divadla v Praze, Symfonického orchestru Hlavního města Prahy FOK. Od roku 1986 je Antonín Pecha řádným členem České filharmonie v žesťové sekci. Vedle své hudební profese se navíc angažuje v dalších menších hudebních tělesech a je také zván jako porotce do posuzovacích komisí.

Je velmi potěšitelné, že Antonín Pecha patří k hudebníkům, kteří se vedle své profese v oboru vážné hudby také věnují hudbě lidové. Antonín Pecha složil a aranžoval řadu hezkých melodií pro malé dechové orchestry, které jsou fanoušky české dechové hudby velmi oblíbené a známé po celé Evropě.

Antonín Pecha byl také do roku 2005 stálým členem dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše. Veselka zaznamenala řadu jeho melodií na CD.

Baleárská, řídící hlas - Kubešovo hudební vydavatelství Praha
Pro radost

Baleárská polka byla natočena 1996
CD "Pro radost"
Kubešovo hudební vydavatelství Praha
rok vydání 1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED