Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

"To nejlepší v hudbě není zaznamenáno v notách"    "Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten." -- Gustav Mahler

Brass Bands of the Month On Stage at www.dechovka.eu

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
In 2016-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Stříbrňanka 02 December 2016 1863
In 2016-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Podlužanka 23 November 2018 1627
In 2016-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Freunde Echo 31 August 2016 1339
In 2016-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pardubická šestka 04 August 2016 1368
In 2016-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Skaličané 02 July 2016 1388
In 2016-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Schillermusik Unterseen 01 June 2016 1441
In 2016-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dambořanka 03 May 2016 1319
In 2016-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Západská 25 March 2016 1525
In 2016-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vysočinka 25 March 2016 1843
In 2016-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Peng 04 February 2016 1811
In 2016-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Rzeszowski Zespół Dęty 12 January 2016 2282
In 2015-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kumpan a jeho muzikanti 12 January 2016 2481
In 2015-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Robert Payers Original Burgenlandkapelle 12 January 2016 2200
In 2015-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE Chisetaler Blaskapelle 12 January 2016 1967
In 2015-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blučiňáci 15 August 2015 1655
In 2015-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Krásinka 26 July 2015 2040
In 2015-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blech Khopt 26 July 2015 1642
In 2014-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Věnovaná 26 July 2015 1630
In 2014-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Záhořané z Valašska 26 July 2015 1531
In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendis Böhmische Blasmusik 27 July 2015 2321
In 2014-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Štěstí 27 July 2015 1605
In 2014-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Randenmusikanten 27 July 2015 1838
In 2014-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Križovianka 27 July 2015 1556
In 2014-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vinočanka 27 July 2015 1769
In 2013-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 27 July 2015 1626
In 2013-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Michael Maier und seine Blasmusikfreunde 27 July 2015 1698
In 2013-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Fyrobe Musig 27 July 2015 1479
In 2013-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pro Vás 28 July 2015 1706
In 2013-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Lácaranka 28 July 2015 1648
In 2013-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Jižani 28 July 2015 1614
In 2013-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Muzikanti z jižních Čech 28 July 2015 2006
In 2013-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Hradčovjanka 28 July 2015 1643
In 2013-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Amatéři 28 July 2015 1570
In 2013-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Weinviertler Mährische Musikanten 28 July 2015 1909
In 2013-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Ištvánci 28 July 2015 1614
In 2012-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Svatobořáci 28 July 2015 1934
In 2012-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Tschecháranka 28 July 2015 1583
In 2012-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Triwanka 28 July 2015 1826
In 2012-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kamenikovi muzikanti 28 July 2015 1730
In 2012-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kleinturwaller Musikanten 28 July 2015 1862
In 2011-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - MaChlast 13 October 2015 1372
In 2011-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blecháranka 14 October 2015 1470
In 2011-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Moravanka 14 October 2015 1533
In 2011-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 14 October 2015 1420
In 2011-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Makos 14 October 2015 1346
In 2010-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Tidirium 12 January 2016 2171
In 2010-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Die Flotten Bergsteiger 12 January 2016 2100
In 2010-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Veselka Ladislava Kubeše 12 January 2016 2001
In 2010-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dechová hudba Babouci 12 January 2016 1949
In 2010-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dunajská kapela 20 November 2018 2316

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998