Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

"Trvalo můj celý život, přijít na to, co neumím hrát."    "Es hat mein ganzes Leben gedauert, um zu wissen, was ich nicht spielen kann." -- Dizzie Gillespie

Brass Bands of the Month On Stage at ww.dechovka.eu

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
In 2016-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Stříbrňanka 02 December 2016 991
In 2016-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Podlužanka 01 October 2016 865
In 2016-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Freunde Echo 31 August 2016 733
In 2016-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pardubická šestka 04 August 2016 728
In 2016-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Skaličané 02 July 2016 720
In 2016-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Schillermusik Unterseen 01 June 2016 807
In 2016-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dambořanka 03 May 2016 695
In 2016-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Západská 25 March 2016 820
In 2016-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vysočinka 25 March 2016 1037
In 2016-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Peng 04 February 2016 1171
In 2016-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Rzeszowski Zespół Dęty 12 January 2016 1597
In 2015-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kumpan a jeho muzikanti 12 January 2016 1743
In 2015-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Robert Payers Original Burgenlandkapelle 12 January 2016 1445
In 2015-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE Chisetaler Blaskapelle 12 January 2016 1384
In 2015-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blučiňáci 15 August 2015 1049
In 2015-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Krásinka 26 July 2015 1315
In 2015-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blech Khopt 26 July 2015 995
In 2014-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Věnovaná 26 July 2015 991
In 2014-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Záhořané z Valašska 26 July 2015 933
In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendis Böhmische Blasmusik 27 July 2015 1725
In 2014-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Štěstí 27 July 2015 1035
In 2014-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Randenmusikanten 27 July 2015 1260
In 2014-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Križovianka 27 July 2015 1011
In 2014-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vinočanka 27 July 2015 1092
In 2013-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 27 July 2015 990
In 2013-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Michael Maier und seine Blasmusikfreunde 27 July 2015 1207
In 2013-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Fyrobe Musig 27 July 2015 994
In 2013-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pro Vás 28 July 2015 1064
In 2013-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Lácaranka 28 July 2015 976
In 2013-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Jižani 28 July 2015 1006
In 2013-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Muzikanti z jižních Čech 28 July 2015 1305
In 2013-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Hradčovjanka 28 July 2015 1022
In 2013-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Amatéři 28 July 2015 960
In 2013-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Weinviertler Mährische Musikanten 28 July 2015 1249
In 2013-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Ištvánci 28 July 2015 990
In 2012-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Svatobořáci 28 July 2015 1330
In 2012-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Tschecháranka 28 July 2015 974
In 2012-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Triwanka 28 July 2015 1082
In 2012-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kamenikovi muzikanti 28 July 2015 1174
In 2012-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kleinturwaller Musikanten 28 July 2015 1282
In 2011-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - MaChlast 13 October 2015 795
In 2011-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blecháranka 14 October 2015 872
In 2011-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Moravanka 14 October 2015 944
In 2011-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 14 October 2015 852
In 2011-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Makos 14 October 2015 825
In 2010-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Tidirium 12 January 2016 1451
In 2010-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Die Flotten Bergsteiger 12 January 2016 1428
In 2010-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Veselka Ladislava Kubeše 12 January 2016 1340
In 2010-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dechová hudba Babouci 12 January 2016 1165
In 2010-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dunajská kapela 12 January 2016 1528

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu rozšíření a upevnění kulturní tradice české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Das Portal verfolgt keine Geschäftsinteressen.

Ornament
"Böhmische Blasmusik kommt nicht um,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man´s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
This portal pursues no commercial interests.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998