Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině a Evropě --- living tradition in home and Europe --- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

-- FilmHeader --

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert Einstein

2011-08-06: 13. Drietomský festival, Videos - Zahájení, FS Nezábudky, Mažoretky, Mládežnicka DH Dolná Súča, Spevácka skupina, Opatovanka, Maguranka, Mistříňanka, Drietomanka

13. Drietomský festival dychových hudieb / 13. Blasmusikfestival Drietoma, SK
venovaný 100. vyročiu narodenia Pavla Stopku / gewidmet dem 100. Geburtstagsjubiläum von Pavel Stopka


ZahájeníSlavnostné otvorenie / Slavnostní zahájení / Feierliche Eröffnung / Ceremonial opening

New articles

Updated articles