Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

-- FilmHeader --

"Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše"    "Musik und Rhytmus finden den Weg zu den verborgensten Stellen der Seele." -- Platón

2011-08-06: 13. Drietomský festival, Videos - Zahájení, FS Nezábudky, Mažoretky, Mládežnicka DH Dolná Súča, Spevácka skupina, Opatovanka, Maguranka, Mistříňanka, Drietomanka

13. Drietomský festival dychových hudieb / 13. Blasmusikfestival Drietoma, SK
venovaný 100. vyročiu narodenia Pavla Stopku / gewidmet dem 100. Geburtstagsjubiläum von Pavel Stopka


ZahájeníSlavnostné otvorenie / Slavnostní zahájení / Feierliche Eröffnung / Ceremonial opening

This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED
THANKS FOR YOUR VISIT