Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

-- FilmHeader --

2011-08-06: 13. Drietomský festival, Videos - Zahájení, FS Nezábudky, Mažoretky, Mládežnicka DH Dolná Súča, Spevácka skupina, Opatovanka, Maguranka, Mistříňanka, Drietomanka

13. Drietomský festival dychových hudieb / 13. Blasmusikfestival Drietoma, SK
venovaný 100. vyročiu narodenia Pavla Stopku / gewidmet dem 100. Geburtstagsjubiläum von Pavel Stopka


ZahájeníSlavnostné otvorenie / Slavnostní zahájení / Feierliche Eröffnung / Ceremonial opening

New articles

Updated articles