Anketa - Můj věk / Umfrage - Mein Alter

- CZ -


Age survey 2012
(click to enlarge)
Před rokem jsem na těchto stránkách zpřístupnil anketu na téma "Jsem fanda české dechovky a můj věk je ...". Anketa byla přístupná přesně jeden rok a byla uzavřena včera 10. ledna 2013.

Již z několika důvodů není tato anketa "reprezentativní", nejen v důsledku celkem odevzdaných 370ti hlasů. Její výsledek nicméně podává jakýsi hrubý nástin věkového rozvrstvení mezi příznivci české dechovky.

Musím přiznat, že jsem před rokem neměl téměř žádnou představu o tom, v jakých věkových kategoriích se zájemci o dechovku vůbec nachází. Za velmi milé překvapení považuji proto solidní zastoupení mladých do věku 30 let. Z celkem pochopitelných důvodů vykazuje skromnější zastoupení věková kategorie příznivců, kteří se soustřeďují na rodinu, zajištění rodinného zázemí, výchovu dětí a jsou také profesně naplno zatíženi. Z tohoto malého statistického "průzkumu" je také zřejmé, že fandové, kteří se nachází v seniorském věku, se k dechovce opět vrací.

Děkuji touto cestou všem, kteří se svým hlasem na anketě podíleli.

- DE -


Age survey 2012
(click to enlarge)
Vor einem Jahr habe ich auf diesen Seiten eine Umfrage zum Thema "Ich bin ein Fan der böhmischen Blasmusik und mein Alter ist ..." untergebracht. Die Umfrage war genau ein Jahr zugänglich und ging gestern, den 10. Jänner 2013 zu Ende.

Schon aus mehreren Gründen ist diese Umfrage nicht "repräsentativ", nicht nur infolge der relativ geringen Beteiligung von 370 Stimmen. Ihr Ergebnis gibt nichtsdestotrotz eine grobe Andeutung der Altersverteilung unter den Anhängern der böhmischen Blasmusik.

Ich muss gestehen, dass ich vor einem Jahr so gut wie keine Vorstellung darüber hatte, in welchen Alterskategorien Blasmusik-Interessenten überhaupt liegen. Als eine sehr liebe Überraschung erachte ich dabei nun die solide Vertretung der Jugendlichen bis zum 30sten Lebensalter. Denn gerade in dieser Kategorie befinden sich die Hoffnungsträger, die zum Fortbestand  der Blasmusik vermutlich den größten Beitrag leisten werden.

Aus ganz verständlichen Gründen sind hingegen  Anhänger in mittlerem Alter eher bescheiden vertreten. Menschen in dieser Alter-Kategorie haben "Wichtigeres" wahrzunehmen. Bei spürbarer Zeitknappheit  müssen sie sich auf Lebensbereiche Familie, die Absicherung des familiären Hintergrundes, Kindererziehung u.v.a.m. konzentrieren und das noch bei voller beruflicher Belastung.  

Aus dieser bescheidenen statistischen Umfrage ist auch ersichtlich, dass Blasmusikliebhaber, die sich bereits im Seniorenalter befinden, zur Blasmusik wieder zurückkehren.

Ich bedanke mich bei allen, die sich mit ihrer Stimme an dieser Umfrage beteiligt haben.