Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině a Evropě --- living tradition in home and Europe --- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

"The folk tradition is like the tree: If the roots die, its downfall is certain."
For a long-term continuity of Bohemian brass music a multitude of practicing brass bands are crucial.
With a handful of bands only the tradition can not be kept alive, even if they would play on golden trumpets, no matter how high." -A

- CZ -
"S lidovou tradicí je to jako se stromem:
Zahynou-li kořeny,  je tato odsouzena k zániku."

 "Pro dlouhodobou tradici české dechovky je velký počet dechových formací rozhodující. S pouhou hrstkou dechových hudeb nelze udržet žádnou tradici při životě, i kdyby tyto hrály na zlatých trumpetách, jakkoliv vysoko." -A

- DE -
"Mit der Volkstradition ist´s wie mit dem Baum:
Gehen die Wurzeln ein, so ist ihr Untergang gewiss."

"Für einen langfristigen Bestand der böhmischen Blasmusik ist eine Vielzahl von Blaskapellen entscheidend. Mit bloß einer Handvoll lässt sich keine Tradition am Leben erhalten,  mögen diese auf goldenen Trompeten, egal wie hoch spielen." -A
In 2010-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Veselka Ladislava Kubeše ( www.veselka.eu  )
( See also other Brass Bands On Stage )


ADMIN NEWS >>> - Currently no news <<< STAY TUNED

  Use alternative search engines respecting your privacy - Forget the others constantly spying on you
--- Qwant --- SwissCows ---

Skladby / Kompositionen: Antonín Koníček

Skladby Antonína Koníčka / Kompositionen von Antonín Koníček


Název / Bezeichnung druh / Art Autor/Arrang.
A v téj našéj zahrádce valčík hudba
Alpiny valčík arr.
Darmo sa mamko polka hudba
Dědinečka polka hudba
Dyž sem byl malučký polka hudba
Frajárko má valčík hudba
Hodová polka hudba
Horká noc na lúkách polka hudba
Chodíme, chodíme pochod hudba
Chodíváš k súsedom valčík hudba
Jaká bude tá láska valčík hudba
Kloboucká paráda polka hudba
Kolem Jarošova valčík hudba
Letí bílá holubička valčík hudba
Nejsi začepená polka hudba
Od slavíčka polka hudba
Pěkný je deň valčík arr.
Pertklíčová polka hudba
Prečo si neprišel polka arr.
Pro Markétku orch. polka hudba
Sadila má milá polka hudba
Starostlivá (Renatce) orch. polka hudba
Svatební polka polka hudba
Šohajé, šohajé ... polka hudba
Už sa to raníčko rozednívá valčík hudba
Užívajte kamarádi polka hudba
Ve starém vinohradě valčík hudba
Veselské lúky valčík hudba
Vlčnove, Vlčnove valčík arr.
Vlčnovská polka polka hudba

New articles

Updated articles