Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
- CZ -   S lidovou tradicí je to jako se stromem: Zahynou-li kořeny,  je i tato odsouzena k zániku. Pro dlouhodobou tradici české dechovky je velký počet dechových formací rozhodující. S pouhou hrstkou nelze udržet žádnou tradici, i kdyby hrály na zlatých trumpetách, jakkoliv vysoko.
- DE -   Mit der Volkstradition ist´s wie mit einem Baum: Gehen die Wurzeln ein, so ist auch ihr Untergang gewiss. Für einen langfristigen Bestand der böhmischen Blasmusik ist eine Vielzahl von Blaskapellen entscheidend. Mit bloß einer Handvoll lässt sich keine Tradition erhalten,  mögen diese auf goldenen Trompeten, egal wie hoch spielen.
Small is beautiful and the colors of national cultural diversity as well. Be aware of your identity.

In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendi´s Böhmische Blasmusik ( www.wbb.at  )
SHORT ADMIN and EDITORIAL NEWS >>> NONE currently <<< STAY TUNED

Skladby / Kompositionen: Antonín Koníček

Skladby Antonína Koníčka / Kompositionen von Antonín Koníček


Název / Bezeichnung druh / Art Autor/Arrang.
A v téj našéj zahrádce valčík hudba
Alpiny valčík arr.
Darmo sa mamko polka hudba
Dědinečka polka hudba
Dyž sem byl malučký polka hudba
Frajárko má valčík hudba
Hodová polka hudba
Horká noc na lúkách polka hudba
Chodíme, chodíme pochod hudba
Chodíváš k súsedom valčík hudba
Jaká bude tá láska valčík hudba
Kloboucká paráda polka hudba
Kolem Jarošova valčík hudba
Letí bílá holubička valčík hudba
Nejsi začepená polka hudba
Od slavíčka polka hudba
Pěkný je deň valčík arr.
Pertklíčová polka hudba
Prečo si neprišel polka arr.
Pro Markétku orch. polka hudba
Sadila má milá polka hudba
Starostlivá (Renatce) orch. polka hudba
Svatební polka polka hudba
Šohajé, šohajé ... polka hudba
Už sa to raníčko rozednívá valčík hudba
Užívajte kamarádi polka hudba
Ve starém vinohradě valčík hudba
Veselské lúky valčík hudba
Vlčnove, Vlčnove valčík arr.
Vlčnovská polka polka hudba
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED