Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
Events, Festivals

Národopisný festival Tvrdonice - Podluží v písni a tanci 2011

Podluží v Písni a Tanci
 
---V roce 1946, při příležitosti pokládání základního kamene Slovácké chalupy proběhlo v prostorách dnešního přírodního amfiteátru první Národopisné odpoledne za účasti domácích členů Slováckého Podlužáckého krůžku a skupin z okolí. Od té doby se datuje počátek nádherné tradice pořádání národopisných slavností „Podluží v písni a tanci“. Čtěte dále ...

Volkskunstfest Tvrdonice - Podluží in Gesang und Tanz

---Im Jahre 1946 wurde anlässlich der Grundsteinlegung für das "Mährisch-slowakische Haus" im Bereich des heutigen Naturamphitheaters in Tvrdonice unweit von Břeclav  der erste ethnographische Nachmittagsfest durchgeführt. An diesem Fest nahmen Mitglieder des   "Slovácký Podlužácký krůžek" (Mährisch-slowakische Interessenvereinigung von Podluží)  sowie Gruppen aus naher Umgebung teil. Seit diesem Jahr wird der Beginn dieser schönen Veranstaltungstradition der ethnographischen Feste in dieser Region - Podluží v písni a tanci / Podluží in Tanz und Gesang - datiert. Weiterlesen ...

[ Čtěte dále ] Národopisné slavnosti Tvrdonice - Podluží v písni a tanci

Za léta konání se měnil obsah, úroveň i doba konání festivalu, až se ustálil na pevném základním scénáři, kdy se v pátek představují dechové hudby, sobotní odpoledne patří dětským souborům. Večer probíhají soutěže ve zpěvu, tanci a o STÁRKA PODLUŽÍ, vystupují regionální cimbálové muziky, sbory a národopisné soubory, ale také hosté festivalu.

Neděle je zahájena ráno mší svatou v kostele sv. Mikuláše za účastníky slavností, pokračuje sjížděním přespolních chas na vozech tažených koňmi na náměstí Míru, odpoledne se všichni účinkující zúčastňují slavnostního průvodu a festival vrcholí pořadem dětských i dospělých souborů z Podluží i ostatních regionů celé České republiky, často i ze zahraničí.

Každý programový den je ukončen lidovými veselicemi se zúčastněnými dechovými i cimbálovými muzikami, je zajištěno občerstvení a ochutnávka místních vín, ukázky řemesel a další doprovodné programy.

[ Weiterlesen ] Volkskunstfest in Tvrdonice - Podluží in Gesang und Tanz

Im Laufe der Veranstaltungsjahre änderte sich sowohl der Inhalt als auch der Termin der Festveranstaltung, bis es sich schließlich ein stabiles Veranstaltungsszenario herausbildete.

Demzufolge stellen sich nun am Freitag Blaskapellen vor, der Samstagnachmittag gehört den Kindergruppen. Am Abend erfolgen Wettbewerbe im Gesang, Tanz und um den "Stárek von Podluží" (Anm.: Stárek ist ein junger, in mehreren Disziplinen fähiger Bursche, der für die Organisation und Durchführung aller ethnograpischen Feste in seiner Amtszeit in der Region zur Gänze verantwortlich ist. Gewählt wird er aus dem Kreis Gleichaltriger. Stárek ist anerkannter weise der Fähigste unter ihnen. Es handelt sich traditionell um eine Ehrenfunktion).
Es treten ferner Zimbalkapellen aus der Region, Volksgruppen und ethnographische Ensembles.

Der Sonntag wird traditionell mit einer heiligen Messe in der Kirche des Hl. Nikolaus begonnen, an der Besucher des Festes teilnehmen. Es folgt eine Zusammenkunft am Friedensplatz, zu der "Auswärtige" aus nahe gelegenen Orten auf Leiterwagen, gezogen von Pferdegespann, heranfahren.  Am Nachmittag findet ein Riesenmarsch statt, an dem alle Festival-mitwirkenden teilnehmen. Die Feierlichkeiten erreichen den Höhepunkt mit dem Auftritt  von Kinder- und Erwachsenen-Ensembles sowohl aus Podluží als auch aus anderen Regionen der Tschechischen Republik, nicht selten unter Teilnahme von Gruppen aus dem Ausland.

Jeder Tag findet den Ausklang mit einer Tanzveranstaltung, an der sich eine der beteiligten Blasmusik- oder Zimbal-Kapellen beteiligt. Begleitend werden noch sonstige Programme,, Weinkost von lokalen Weinen, Handwerkschau u.a. geboten. In kulinarischer Hinsicht ist bestens vorgesorgt.