Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
Events, Festivals

XIX. Zlatá Křídlovka 2010

[span class=notice]Deutsche Übersetzung befindet sich in der 2. Beitragshälfte
Německý překlad se nachází v druhé části článku (Weiterlesen = čti dále ...)[/span] V sobotu 22. května 2010, začátek 13:30 hodin se koná v kulturním domě na Horních Valech v Hodoníně

XIX. ročník soutěže malých dechových orchestrů o "Zlatou křídlovku 2010".

Tato soutěž, která nevylučuje mezinárodní účast - tentokráte má "domácí" charakter, protože vystupují pouze české a moravské dechoví hudby - se uskutečňuje za podpory Domu kultury Hodonín, města Hodonína, Sdružení dechových orchestrů České Republiky, NIPOS-ARTMA Praha a ministerstva kultury České Republiky.

Soutěže se zůčastní následující dechové hudby:
 
DH Moravští muzikanti
Ruda nad Moravou
DH Hanačka
Břest u Kroměříže
DH Táboranka
Košťálov
DH Rožmitálská Venkovanka
Rožmitál pod Třemešínem
DH Frýštácká Javorina
Zlín
DH Dubňanka
Dolní Dubňany
DH Prajzovanka
Bolatice
DH Legrúti
Velké Bílovice

Porota sestává z následujících členů:
Josef Ištvánek, Viliam Béreš, Zdeněk Gurský, Petr Török, Petr Houšť. Tajemníkem poroty je Václav Hlaváček.

Na neděli 23. května 2010 je stanoven následující program:
 
09:00 Konání tradičních promenádních kocertů zůčastněných kapel na Národní třídě a následný průvod dechových hudeb, doprovázený mažoretkami na náměstí T.G. Masaryka (před radnicí).
10:30 Mše svatá před kostelem Sv. Vavřince za účasti dechových hudeb a návštěvníků.
14:00 Zveřejnění výsledků soutěže, předání cen a koncert vítězů v Kulturním domě na Horních Valech. Budou hrát dechové hudby, které se umístily na předních třech místech.
Koncertního vystoupení se také tradičně zůřastní vítěz předchozí "Zlaté křídlovky", tentokráte
dechová hudba Stráňanka
.

 

XIX. Goldenes Flügelhorn 2010

Am Samstag den 22. Mai 2010, Beginn 13:30 Uhr findet im Kulturhaus Hodonín der

XIX. Jahrgang des Wettbewerbes kleiner Blasorchester um das "Goldene Flúgelhorn 2010"

statt.

Dieser Wettbewerb, an dem Blaskapellen aus allen Ländern teilnehmen können ( diesmal wird der Wettbewerb den "einheimischen" Charakter haben, es treten nur Blaskapellen aus Böhmen und Mähren auf) wird unterstützt von Kulturhaus Hodonín, Stadtgemeinde Hodonín, Vereinigung der kleinen Blasorchester der Tschechischen Republik, NIPOS-ARTMA Praha sowie von Kulturministerium der Tschechischen Republik.

An dem Wettbewerb nehmen folgende Blaskapellen teil:
 
BK Moravští muzikanti
Ruda nad Moravou
BK Hanačka
Břest u Kroměříže
BK Táboranka
Košťálov
BK Rožmitálská Venkovanka
Rožmitál pod Třemešínem
BK Frýštácká Javorina
Zlín
BK Dubňanka
Dolní Dubňany
BK Prajzovanka
Bolatice
BK Legrúti
Velké Bílovice

Die Juri setzt sich zusammen wie folgt:
Josef Ištvánek, Viliam Béreš, Zdeněk Gurský, Petr Török, Petr Houšť, Schriftführer Václav Hlaváček

Für Sonntag, den 23. Mai 2010 ist folgendes Programm vorbereitet:
 
09:00 Abhaltung der traditionellen Promenadenkonzerte der am Wettbewerb beteiligten Blaskapellen in Stadtcentrum, Národní třída sowie anschließender Marsch aller Blaskapellen, begleitet von Mažoretky zum T.G. Masaryk-Platz (vorm Rathaus).
10:30 Heilige Messe vor der Kirche zu Hl. Vavřinec unter der Beteiligung aller Blaskapellen und des anwesenden,  zahlreichen Publikums.
14:00 Veröffetlichung der Ergebnisse des Wettbewerbes, Preisübergabe sowie Konzerte der Sieger im Kulturhaus Hodonín, Horní Valy. Es werden sich Blaskapellen, die die ersten drei Plätze belegten, mit kurzen Konzertpräsentationen dem anwesenden Publikum vorstellen.
An diesem festlichen Konzertnachmittag nimmt traditionsgemäß auch der Sieger des vorangegangenen, XVIII. Wettbewerbes teil, diesmal die
Blaskapelle Stráňanka.