Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
Events, Festivals

"Dechovka byla, je a zase bude"

Česky

Zlaté trumpety, tisková konference
"Zlaté trumpety", tisková konference
19. října 2010 v Praze
  Antonín Pavluš, Vladimír Brand,
Petr Šimáček, Jan Slabák
Foto courtesy P. Šimáček (click to enlarge)

V České republice máme velmi kuriosní situaci.  S českou dechovkou, "rodinným stříbrem národa", mající tradičně v Čechách, na Moravě, na Slovensku mnoho přívrženců, se v mediální oblasti zachází jako se starým harampádím, pro které je místo kdesi až vzadu "za stodolou" mezi odhozeným železem.

Není třeba vyzdvihovat, že se v ostatních sousedních evropských zemích, zejména německy hovořících, nalézá stále více příznivců tohoto hudebního žánru. Tato skutečnost mě také v neposlední řadě přiměla k tomu, že jsem původně začal českou dechovku více přibližovat zejména tomuto segmentu zájemců. Až poté jsem ovšem zjistil, že i mezi českým publikem je o zdejší stránky značný zájem. Proto je dnes vydávám dvojjazyčně.

Slávek Smišovský, moravský skladatel citově podmalovaných lyrických písní jednou poznamenal, lakonicky s jemu přirozenou jistotou: "Dechovka byla, je a bude." Nádherná slova.  Můj pomyslný "dovětek", jak Slávka z rozhovorů znám: "Ámen".

Před pěti lety to byl "duchovní otec" Petr Šimáček se svým týmem agentury Gejzír, který svými aktivitami dost riskoval, když se rozhodl domácí mediální trh na "rodinné stříbro" důrazně upozornit a to "ve velkém". Slávek Smišovský poskytl "zlatý nadpis projektu" a v roce 2006 se mohl realizovat svým způsobem ojedinělý a velmi vágní projekt

"Dechovka byla, je a bude"

v pražské Sazka-Aréna. Nikdo předem netušil, jak celá akce dopadne. Uzavíraly se sázky. Projektu se zúčastnilo celkem 16 reprezentačních dechových hudeb z Čech a Moravy. A jak projekt dopadl? Velmi dobře a měl velmi pozitivní ohlas.

Zlaté trumpety - dechovková hitparáda

Petr Šimáček
Mag. Petr Šimáček
"Přijďte,
nebudete zklamáni"
Foto courtesy P. Šimáček
(click to enlarge)

A tak se šef projektu č.1 rozhodl pro realizaci projektu č.2, jistě ne méně riskantního, tentokráte označeného

"Zlaté trumpety aneb Dechovková hitparáda".

Vyhlašovatelé a partneři projektu jsou: "Český rozhlas Praha, Svaz malých dechovek ČR, Folklorní sdružení ČR a realizační agentura Gejzír. Setkání dechových hudeb se bude programově konat v pražské

TESLA ARÉNA  15. října 2011

Program se v okamžiku nachází v přípravné fázi. Na tento koncert nejznámějších a nejžádanějších českých a moravských písniček jsou srdečně zváni příznivci ze všech evropských zemí. V závěrečné části koncertu se bude konat velká taneční zábava, kde si na české a moravské hity mohou zatančit všichni návštěvníci tohoto jedinečného představení.

Bližší informace naleznou zájemci na ... www.zlatetrumpety.cz -- www.goldenetrompeten.com