Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
Events, Festivals

Ples muzikantů Hodonín 2013 / Musikantenball Hodonín 2013

- CZ -

MB2013, výřez

Ve dnech 15. a 16. března 2013 se koná tradiční Ples muszikantů v hodonínském kulturním domě na Horních Valech. Lze vycházet z následujícího programu, během kterého se budou prezentovat a hrát k tanci zde uvedené, místy špickové dechové formace:

páteční program, 15. března 2013 sobotní program 16. března 2013
Foyer
Cimbálová muzika Grajcar

Hlavní program, velký sál
- Veselá muzika Ratíškovice
- DH Rozmarýnka
- DH Stříbrnanka
- DH Kameníkovi muzikanti
- DH Mistříňanka
- DH Žadovjáci
- DH Dubňanka
moderace Josef Šmukař

Kavárna, bar
Šestka Josefa Konečného

Folklorní skupiny
Foyer - DFS Poupata
Velký sál - DFS Duběnka, FS Dubina
Foyer
Cimbálová muzika Slovácko ml.

Hlavní program, velký sál
- ZUŠ Dolní Bojanovice
- DH Hulíňané
- DH Bojané
- DH Drietomanka
- DH Trnkovjanka
- DH Bučkovanka
- DH Liduška
moderace Alena Rapáčková

Kavárna, bar
Slovácká kapela Romana Horňáčka

Folklorní skupiny
Foyer - DFS Poupata
velký sál - DFS Duběnka, FS Dubina