Impressum, Privacy policy

- CZ - Vyloučení ručení

Autor a vlastník těchto stránek

Antonin Sprinzl, Dipl.-Ing.
A-2733 Schrattenbach, Greith 12
dechovka.eu AT post DOT cz
 

Obsah těchto stránek reflektuje osobní názory a informace autora stránek dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí. Jakoukoliv obsahovou nepřesnost nelze samozřejmě vyloučit. Autor nepřebírá žádnou záruku za správnost, úplnost a aktualitu uvedených informací na těchto stránkách jakož i za obsahy externích webových stránek, na které se v obsahu těchto stránek odkazuje.

Privacy policy - Na těchto stránkách se neužívají žádné mechanizmy ke shromažďování či vyhodnocování osobních dat návštěvníků.

-DE - Haftungsausschluss

Autor und Inhaber dieser Seiten

Antonin Sprinzl, Dipl.-Ing.
A-2733 Schrattenbach, Greith 12
 dechovka.eu AT post DOT cz

 

Der Inhalt dieser Seiten reflektiert persönliche Ansichten und Informationen des Autors nach seinem besten Wissen und Gewissen. Jedwede inhaltliche  Ungenauigkeit kann selbstverständlich nicht ausgeschlossen werden. Der Autor übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der hier angeführten Informationen sowie für Inhalte von Websites, auf die mittels hier angeführter Hyperlinks verwiesen wird.

Privacy policy - Auf diesen Seiten werden keine Mechanismen verwendet, die zur Sammlung oder Auswertung persönlicher Daten der Besucher führen würden.

NOTE
Change or adjustment of the privacy policy at www.dechovka.eu


The author of this internet presentation reserves the right to change or adjust
the current privacy policy appropriately at any time without prior notice.

If you do not agree with this policy, disconnect from www.dechovka.eu immediately.