Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině a Evropě --- living tradition in home and Europe --- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

noty.dechovka.eu  Gratisnoty 7Gratisnoten   noten.dechovka.eu
(Some scores have been taken out due to publisher's agreements)
Noten Header

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 16 November 2015 6022
Bulka Antonín 21 September 2015 3150
Čajka Jaroslav 10 June 2018 659
Černička Peter 14 April 2016 3974
Čiviš Jan 08 January 2016 4170
Doško Áda 21 September 2015 3687
Dvořák Vlasta 21 September 2015 2731
Heřman Jaroslav 10 June 2018 4315
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 5151
Koníček Antonín 21 September 2015 2976
Lhotský Jiří 21 September 2015 1957
Lipold Jan 25 December 2016 3815
Maňas Václav ml. 20 January 2019 5710
Mikl Libor 17 September 2016 2472
Pecha Antonín 14 May 2017 4829
Prudík Ladislav 25 December 2016 3008
Servit Gerald 16 November 2015 3142
Šimek Jaroslav 21 September 2015 2428
Školka Áda 21 September 2015 2684
Slabák Jan 21 September 2015 3505
Smišovský Blahoslav 20 September 2015 3124
Studenič Peter 21 September 2015 2624
Suda Vladislav 25 December 2016 3341
Tesařík Jiří / Helán Jiří 25 December 2016 3730
Thums Josef 21 September 2015 3370
Tichý Antonín 14 May 2017 3766
Valent Martin 21 September 2015 2294
Volf Jiří 14 May 2017 4931
Voráč Zdeněk 21 September 2015 2192
Vorlíček Václav 31 March 2018 2543
Žákovec Václav 21 September 2015 2373
Zedník Pavel 21 September 2015 2735
Zeman Jaroslav 21 September 2015 3471
Žid Josef 14 May 2017 3968

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---