Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

noty.dechovka.eu  Gratisnoty 7Gratisnoten   noten.dechovka.eu
(Some scores have been taken out due to publisher's agreements)
Noten Header

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 16 November 2015 6661
Bulka Antonín 21 September 2015 3537
Čajka Jaroslav 10 June 2018 1002
Černička Peter 14 April 2016 4398
Čiviš Jan 08 January 2016 4527
Doško Áda 21 September 2015 4202
Dvořák Vlasta 21 September 2015 3071
Heřman Jaroslav 29 March 2019 4834
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 5754
Koníček Antonín 21 September 2015 3319
Lhotský Jiří 21 September 2015 2249
Lipold Jan 25 December 2016 4244
Maňas Václav ml. 20 January 2019 6647
Mikl Libor 17 September 2016 2775
Pecha Antonín 29 March 2019 5564
Prudík Ladislav 29 March 2019 3466
Servit Gerald 16 November 2015 3487
Šimek Jaroslav 21 September 2015 2691
Školka Áda 21 September 2015 3022
Slabák Jan 21 September 2015 3953
Smišovský Blahoslav 20 September 2015 3562
Studenič Peter 21 September 2015 2970
Suda Vladislav 25 December 2016 3685
Tesařík Jiří / Helán Jiří 25 December 2016 4186
Thums Josef 29 March 2019 3881
Tichý Antonín 14 May 2017 4255
Valent Martin 21 September 2015 2579
Volf Jiří 14 May 2017 5396
Voráč Zdeněk 21 September 2015 2459
Vorlíček Václav 31 March 2018 2860
Žákovec Václav 21 September 2015 2599
Zedník Pavel 21 September 2015 3059
Zeman Jaroslav 21 September 2015 3845
Žid Josef 14 May 2017 4361

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED