Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

noty.dechovka.eu  Gratisnoty 7Gratisnoten   noten.dechovka.eu
(Some scores have been taken out due to publisher's agreements)
Noten Header

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 16 November 2015 5718
Bulka Antonín 21 September 2015 3011
Čajka Jaroslav 10 June 2018 453
Černička Peter 14 April 2016 3792
Čiviš Jan 08 January 2016 3956
Doško Áda 21 September 2015 3445
Dvořák Vlasta 21 September 2015 2602
Heřman Jaroslav 10 June 2018 4084
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 4802
Koníček Antonín 21 September 2015 2844
Lhotský Jiří 21 September 2015 1821
Lipold Jan 25 December 2016 3631
Maňas Václav ml. 10 June 2018 5331
Mikl Libor 17 September 2016 2350
Pecha Antonín 14 May 2017 4507
Prudík Ladislav 25 December 2016 2829
Servit Gerald 16 November 2015 2983
Šimek Jaroslav 21 September 2015 2257
Školka Áda 21 September 2015 2571
Slabák Jan 21 September 2015 3325
Smišovský Blahoslav 20 September 2015 2940
Studenič Peter 21 September 2015 2495
Suda Vladislav 25 December 2016 3162
Tesařík Jiří / Helán Jiří 25 December 2016 3555
Thums Josef 21 September 2015 3192
Tichý Antonín 14 May 2017 3512
Valent Martin 21 September 2015 2135
Volf Jiří 14 May 2017 4431
Voráč Zdeněk 21 September 2015 2075
Vorlíček Václav 31 March 2018 2399
Žákovec Václav 21 September 2015 2272
Zedník Pavel 21 September 2015 2582
Zeman Jaroslav 21 September 2015 3061
Žid Josef 14 May 2017 3790

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---