Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

noty.dechovka.eu  Gratisnoty 7Gratisnoten   noten.dechovka.eu
(Some scores have been taken out due to publisher's agreements)
Noten Header

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 16 November 2015 7395
Bulka Antonín 21 September 2015 4093
Čajka Jaroslav 10 June 2018 1405
Černička Peter 14 April 2016 4991
Čiviš Jan 08 January 2016 4946
Doško Áda 21 September 2015 4723
Dvořák Vlasta 21 September 2015 3407
Heřman Jaroslav 29 March 2019 5438
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 6369
Koníček Antonín 21 September 2015 3691
Lhotský Jiří 21 September 2015 2593
Lipold Jan 25 December 2016 4695
Maňas Václav ml. 24 December 2019 7653
Mikl Libor 17 September 2016 3142
Pecha Antonín 07 January 2020 6216
Prudík Ladislav 29 March 2019 3976
Servit Gerald 16 November 2015 3883
Šimek Jaroslav 21 September 2015 2986
Školka Áda 21 September 2015 3388
Slabák Jan 21 September 2015 4399
Smišovský Blahoslav 20 September 2015 4020
Studenič Peter 21 September 2015 3331
Suda Vladislav 24 December 2019 4317
Tesařík Jiří / Helán Jiří 25 December 2016 4661
Thums Josef 24 December 2019 4683
Tichý Antonín 14 May 2017 4712
Valent Martin 21 September 2015 2891
Volf Jiří 14 May 2017 5836
Voráč Zdeněk 21 September 2015 2754
Vorlíček Václav 31 March 2018 3190
Žákovec Václav 21 September 2015 2910
Zedník Pavel 21 September 2015 3432
Zeman Jaroslav 21 September 2015 4235
Žid Josef 24 December 2019 5107

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED
THANKS FOR YOUR VISIT