Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

noty.dechovka.eu  Gratisnoty 7Gratisnoten   noten.dechovka.eu
(Some scores have been taken out due to publisher's agreements)
Noten Header

Volf Jiří

Bližší informace / Nähere Informationen

Viz také / Siehe auch
Jiří Volf - Hudebník v uniformě / Jiří Volf - Musiker in Uniform

Poznámka / Bemerkung

xxx

Skladby / Kompositionen

 STATUS ADDED  TITLE  COMPOSER  TEXTER  KIND DOWNLOAD NOTE
    Alenka v říši divů Jiří Volf Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20141220 Bohdalovská Jiří Volf Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Čertovská písnička Jiří Volf Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20140119 Dětská objetí Jiří Volf Jaroslav Hájek Tango pdf  
  20160917 Dlouhoveská Jiří Volf Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20150505 Důchodová idylka Jiří Volf Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20140119 Duše muzikanta Jiří Volf Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Helena Jiří Volf Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Lesům Jiří Volf Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20160917 Novoveselská Jiří Volf Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20160107 Prostá pravda Jiří Volf Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Pravda pivní Jiří Volf Jaroslav Hájek Polka pdf  
20170514 Tátův odkaz Jiří Volf Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20150506 Velikonoční Jií Volf Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Všední den Jiří Volf Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20150505 Zpívejte s námi Jiří Volf Jaroslav Hájek Polka pdf  

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---