Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

noty.dechovka.eu  Gratisnoty 7Gratisnoten   noten.dechovka.eu
(Some scores have been taken out due to publisher's agreements)
Noten Header

Pecha Antonín

Bližší informace / Nähere Informationen

Viz také / Siehe auch
...

Poznámka / Bemerkung

Člen České filharmonie
Mitglied der Tschechischen Philharmonie

Skladby / Kompositionen

 STATUS  ADDED  TITLE  COMPOSER  TEXTER  KIND DOWNLOAD NOTE
  20140119 České hospůdky Antonín Pecha Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Chvíle loučení Antonín Pecha Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20150506 Dolnoújezdská polka Antonín Pecha Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Karlíčkům Antonín Pecha Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Kdo si hraje, nezlobí Antonín Pecha Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Krása k nám přichází Antonín Pecha Jaroslav Hájek Beat pdf  
    Lásky neskrývám Antonín Pecha Jaroslav Hájek Swing pdf  
  20140816 Lidové písničky Antonín Pecha Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Nová poznání Antonín Pecha Jaroslav Hájek Waltz pdf  
20170514 Pelhřimovská polka Antonín Pecha Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20161225 Pět roků s muzikou Antonín Pecha Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Píseň domova Antonín Pecha Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Roky zahodím Antonín Pecha Jaroslav Hájek Swing pdf  
  20160107 Rýmy se líbají Antonín Pecha Jaroslav Hájek Slowfox pdf  
  20140503 Svět je kniha nádherná Antonín Pecha Jaroslav Hájek Slowbeat pdf  
  20150505 Zastavte čas Antonín Pecha Jaroslav Hájek Tango pdf  
    Země zázraků Antonín Pecha Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20150505 Život je divadlo Antonín Pecha Jaroslav Hájek Slowfox pdf  
    Život už je takový Antonín Pecha Jaroslav Hájek Tango pdf  
    Zlatá křídlovka Antonín Pecha Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20140119 Zpívat budu dál Antonín Pecha Jaroslav Hájek Polka pdf  

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---