Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

noty.dechovka.eu  Gratisnoty 7Gratisnoten   noten.dechovka.eu
(Some scores have been taken out due to publisher's agreements)
Noten Header

Lipold Jan

Bližší informace / Nähere Informationen

Viz také / Siehe auch
Skladatel Jan Lipold slaví 75-tiny / Komponist Jan Lipold feiert seinen 75-er

Poznámka / Bemerkung

xxx

Skladby / Kompositionen

 STATUS  ADDED  TITLE  COMPOSER  TEXTER  KIND DOWNLOAD NOTE
  20150921 Času jdu naproti JanLipold  Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20150506 Dechovkové nebe Jan Lipold Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20140119 Dětské otázky Jan Lipold Jaroslav Hájek Waltz pdf  
20161225 Hřívy ať jim vlají dál Jan Lipold Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20140119 Ještě jednou šedesát Jan Lipold Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Louže přeskakuj Jan Lipold Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Opuštěné štěně Jan Lipold Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Písnička je lék Jan Lipold Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20160917 Prázdniny Jan Lipold Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Ptám se tě milý můj Jan Lipold Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20150505 Ranní sny Jan Lipold Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Řemeslo, braň se Jan Lipold Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Růže trny ukrývá Jan Lipold Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20150505 Úplatky Jan Lipold Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20140816 Važte si zdravíčka Jan Lipold Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Vlak jede krajinou Jan Lipold Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20140816 Ženský svět Jan Lipold Jaroslav Hájek Polka pdf  

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---