Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

noty.dechovka.eu  Gratisnoty 7Gratisnoten   noten.dechovka.eu
(Some scores have been taken out due to publisher's agreements)
Noten Header

Tichý Antonín

Bližší informace / Nähere Informationen

Viz také / Siehe auch
...

Poznámka / Bemerkung

xxx

Skladby / Kompositionen

 STATUS  ADDED  TITLE  COMPOSER  TEXTER  KIND DOWNLOAD NOTE
    Bubenická polka Antonín Tichý Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Cigarety miluji Antichý Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Dechovku si vzít nedáme Antonín Tichý Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Dívčí sen Antonín Tichý Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Do země úsměvů Antonín Tichý Jaroslav Hájek Polka pdf  
    In vino veritas Antonín Tichý Jaroslav Hájek Fox pdf  
  20150921 Jiné můžeš lhát Antonín Tichý Jaroslav Hájek Fox polka pdf  
    Lásky plaménky Antonín Tichý Jaroslav Hájek Tango pdf  
    Mažoretkám Antonín Tichý Jaroslav Hájek March pdf  
    Můj valčík Antonín Tichý Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Nadstandardní idylka Antonín Tichý Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Nebe pozemské Antonín Tichý Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Neřesti mé Antonín Tichý Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Sklerózy se nebojíme Antonín Tichý Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Smutek spoutávej Antonín Tichý Jaroslav Hájek Beguine pdf  
  20160917 Stárni s úsměvem Antonín Tichý Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20150505 Vánek lásky Antonín Tichý Jaroslav Hájek Tango pdf  
  20160917 Velké plány Antonín Tichý Jaroslav Hájek Waltz pdf  
20170514 Ženská hádanka Antonín Tichý Jaroslav Hájek Tango beat pdf  
               

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---