Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině a Evropě --- living tradition in home and Europe --- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 

noty.dechovka.eu  Gratisnoty 7Gratisnoten   noten.dechovka.eu
(Some scores have been taken out due to publisher's agreements)
Noten Header

Heřman Jaroslav

Bližší informace / Nähere Informationen

Viz také / Siehe auch
Skladatel ...

Poznámka / Bemerkung

xxx

Skladby / Kompositionen

 STATUS  ADDED  TITLE  COMPOSER  TEXTER  KIND DOWNLOAD NOTE
20180610 Brunetkám Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Polka pdf
  20141220 České pivo nezradíme Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Polka pdf  
20170514 Kostel-Oltář-Varhany Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20150405 Královský mariáš Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20150921 Krása domova Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Waltz pdf  
2018-06-10 Lichotník z kavárny Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Polka pdf
  20160917 Moderní pohádka Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Tango pdf  
  20160917 Moudře jdi životem Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20150506 Mužské sny Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Slowbeat pdf  
20170514 Notářská idylka Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20140816 Písnička neškodí Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Polka pdf  
20170514 Pozemský ráj Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Tango beguine pdf  
  20150405 Obchodnické svědomí Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20150405 Řekla mi ádié Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20150506 Sen mládí Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Mazurka pdf  
20180610 Úřednická polka Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Polka pdf
  20140503 Zednické piáno Jaroslav Heřman Jaroslav Hájek Polka pdf  
               
               

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---