Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

noty.dechovka.eu  Gratisnoty 7Gratisnoten   noten.dechovka.eu
(Some scores have been taken out due to publisher's agreements)
Noten Header

Žid Josef

Bližší informace / Nähere Informationen

Viz také / Siehe auch
Skladatel ...

Poznámka / Bemerkung

xxx

Skladby / Kompositionen
 STATUS  ADDED  TITLE  COMPOSER  TEXTER  KIND DOWNLOAD NOTE
  20161235 Květy vždy odkvetou (Dixie) Josef Žid Jaroslav Hájek Dixie pdf  
  20140816 Květy vždy odkvetou (Tango) Josef Žid Jaroslav Hájek Tango pdf  
20170514 Končí příběh náš Josef Žid Jaroslav Hájek Píseň/Lied pdf  
    Pomáhejte přátelé Josef Žid Jaroslav Hájek Polka pdf  
20170514 Radost vnímej srdíčkem Josef Žid Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20160917 Ranní déšť Josef Žid Jaroslav Hájek Tango pdf  
  20140503 Řemeslo má zlaté dno Josef Žid Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20150921 Růžové království Josef Žid Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20150505 Stromky malé ohýbej Josef Žid Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20150505 Zklamání zabolí Josef Žid Jaroslav Hájek Waltz pdf  
20170514 Žití řád Josef Žid Jaroslav Hájek Tango pdf  

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---