Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Žid Josef

Bližší informace / Nähere Informationen

Viz také / Siehe auch
Skladatel ...

Poznámka / Bemerkung

xxx

Skladby / Kompositionen
 STATUS  ADDED  TITLE  COMPOSER  TEXTER  KIND DOWNLOAD NOTE
  20210315 Čas léčí Josef Žid Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20210315 Dobrý vtip Josef Žid Jaroslav Hájek Patrol pdf  
  20161235 Květy vždy odkvetou (Dixie) Josef Žid Jaroslav Hájek Dixie pdf  
  20140816 Květy vždy odkvetou (Tango) Josef Žid Jaroslav Hájek Tango pdf  
  20170514 Končí příběh náš Josef Žid Jaroslav Hájek Píseň/Lied pdf  
20210402 Moudrý život Josef Žid Jaroslav Hájek Píseň/Lied pdf  
  20200216 Nejsem lakomý Josef Žid Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20191224 Oči otvírej Josef Žid Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Pomáhejte přátelé Josef Žid Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20170514 Radost vnímej srdíčkem Josef Žid Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20160917 Ranní déšť Josef Žid Jaroslav Hájek Tango pdf  
  20140503 Řemeslo má zlaté dno Josef Žid Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20150921 Růžové království Josef Žid Jaroslav Hájek Waltz pdf  
20210418 Slabostem zamávám Josef Žid Jaroslav Hájek Mazurka pdf
  20150505 Stromky malé ohýbej Josef Žid Jaroslav Hájek Waltz pdf  
20210418 Svatba dvou myšlenek Josef Žid Jaroslav Hájek Tango pdf
  20150505 Zklamání zabolí Josef Žid Jaroslav Hájek Waltz pdf  
20210402 Životní cíl Josef Žid Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20170514 Žití řád Josef Žid Jaroslav Hájek Tango pdf  

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED