Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"V hudbě život Čechů"    "In der Musik ist das Leben der Tschechen." -- Bedřich Smetana
Slavnostní kladení kamene Národního Divadla v Praze - Feierliche Grundsteinlegung beim Bau des Nationaltheaters in Prag

Song texts

See also Bohemian pearls


Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Ferdinand Petr: Mělnická polka, text 24 April 2019 1234
Stará lípa, lidová 23 October 2015 4288
Blahoslav Smišovský: Zahrada Moravy 02 November 2013 5175
Jožulka Uher: Zpívali mužáci pod kaštanem 22 August 2015 6988
Zavoňala fialenka 26 August 2013 6546
Cestička od dubí 19 July 2013 4984
Růžena Sypěnová - Kdo ze srdce dává 10 June 2013 6061
Václav Smola: Jízda králů 01 May 2013 5005
Josef Konečný: Nechoď k nám 05 April 2013 5707
Josef Poncar: Přes dvě vesnice 18 March 2013 8544
Antonín Žváček: Helenka 02 November 2013 6161
Václav Bláha: Jetelíček u vody 10 November 2012 10558
Václav Bláha: Červená sukýnka 25 November 2018 12132
Josef Konečný: Nechoď k nám 10 November 2012 8909
Antonín Borovička: Až budou trumpety zpívat 10 November 2012 8067
Antonín Borovička: Vyhrávala kapela / Die Kapelle hat gewonnen 10 November 2012 8387
Zdenek Beneš: Moje česká vlast 06 December 2013 7602
Jiří Vrána: Kdo ze srdce dává 08 November 2012 8102
Před naším je v zahrádečce 10 May 2012 6236
Karel Hašler: Ta naše písnička česká 10 November 2012 6916

Song texts

Josef Poncar: Karlíčku můj

Karlíčku můj Du mein Karli
Jak se zazelená
první bříza na stráni,
kdo má v srdci lásku
touží jen po líbání.
Hned oživnou háje, háječky,
i můj hoch mě radši má,
když mu večer zpívám
tak jen se usmívá.

Když zahvízdá zjara
na zahrádce první drozd,
žádný chlapec nemá
nikdy jedné‚ pusy dost.
Jedna, když je jaro, nestačí,
dvě jsou málo, sto je moc,
můj hoch by se líbal
třeba i celou noc.

Karlíčku můj, to je zvyk tvůj,
ještě nebyli jsme na faře,
už by jsi mě líbal na tváře.
Karlíčku, víš, ty všechno smíš,
ty jsi nejhodnější chlapec
ze všech chlapců,
ale jen když spíš.

Karlíčku můj, to je zvyk tvůj,
ještě nebyli jsme na faře,
už by jsi mě líbal na tváře.
Karlíčku, víš, ty všechno smíš,
ty jsi nejhodnější chlapec
ze všech chlapců,
ale jen když spíš.

Karlíčku můj, to je zvyk tvůj,
ještě nebyli jsme na faře,
už by jsi mě líbal na tváře.
Karlíčku, víš, ty všechno smíš,
ty jsi nejhodnější chlapec
ze všech chlapců,
ale jen když spíš. 

Sobald die erste Birke
am Abhang grünt,
wer Liebe im Herz hat,
sehnt sich nach Küssen.
Gleich beleben Heine, Heinchen,
auch mein Bub liebt mich mehr,
wenn ich ihm am Abend singe,
schmunzelt er nur.

Wenn im Garten frühlings
die erste Amsel pfeift,
keinem Bub reicht
sein einzig Mund.
Ein Mund, im Frühling, genügt nicht,
zwei sind wenig, Hundert zu viel.
mein Buch würde küssen,
sei denn auch die ganze Nacht. 

Du mein Karli, es ist dein Brauch,
noch waren wir nich in der Pfarre,
schon würdest du mir Wangen küssen ,
Karli, weißt, du darfst alles,
du bist der bravste Bub
von allen Buben,
aber nur, wenn du schläfst.

Du mein Karli, es ist dein Brauch,
noch waren wir nich in der Pfarre,
schon würdest du mir Wangen küssen ,
Karli, weißt, du darfst alles,
du bist der bravste Bub
von allen Buben,
aber nur, wenn du schläfst.

Du mein Karli, es ist dein Brauch,
noch waren wir nich in der Pfarre,
schon würdest du mir Wangen küssen ,
Karli, weißt, du darfst alles,
du bist der bravste Bub
von allen Buben,
aber nur, wenn du schläfst.

 

 

 

This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED
THANKS FOR YOUR VISIT