Blahoslav Smišovský: Zahrada Moravy

Široká dolina, úrodná rovina, zahrady, pole, vinohrady

/: z Hradišťa kúsek dál, hrad Buchlov lesú král, z dávných dob na skále, stojí tady. :/

 

Chtěl by sa starý hrad, s Barborkú podívat, z Buchlovských lesů do doliny

/: kde všeci zpívajú sklénečky zdvihajú, kde každý omládne hned je jiný. :/

 

Kdo jednú jedenkrát dojde sem je tu rád a keho srdéčko pobolívá

/: zahrada Moravy slunkem ho pozdraví, s pěsničkú každý rád pookřívá. :/